УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Bulgaria

Промоции

AX-588B

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри 28mm; I DC: 1u÷2m/20m/200m/20A

AX-TLP-TW-01

Измервателна пинсета; с капак; Дл: 0,4m; черен

AX-CR-4PM-BL

Клема крокодил; 15A; син; Закр.хващ: макс.12mm; Об.дълж: 56mm

AX-CP-03-B

Измервателна щипка; с острие; 10A; черен; Изолация: полиамид; 4mm

AX-TL-4B1-R

Измервателен проводник; 19A; банан щекер 4mm-банан щекер 4mm

AX-CP-03-R

Измервателна щипка; с острие; 10A; червен; Изолация: полиамид

AX-TLP-003

Комплект измервателни проводници; Iном: 10A; Дл: 1,2m

AX-18B

Цифров мултиметър; LCD (6000) 14mm, подсветка; 3x/s; -55÷1000°C

AX-TLS-003A

Комплект измервателни проводници; Iном: 10A; Дл: 1m

AX-155

Цифров мултиметър; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

По-лесна проверка на състоянието на инсталацията благодарение на тестера за съпротивление на изолацията на AXIOMET AX-T2400

Тестер за съпротивление на изолацията Един от най-често проверяваните параметри на електрическите мрежи за ниско напрежение е състоянието на електрическата изолация, която защитава от директен контакт с елементите, проводящи електрически ток. Това оказва влияние върху безопасността на експлоатация на електрическите инсталации и произхожда от изискванията за защита срещу токов удар.

Качеството на изолацията се определя въз основа на измерването на съпротивлението и тока на утечка.

Проверката на техническото състояние на изолацията е наложителна с оглед на непрекъснатото и неизбежно разрушаване на мрежата поради:

  • въздействието на температурата,
  • въздействието на атмосферните и химически фактори,
  • естествени процеси на стареене.

Междувременно голяма част от електрическите инсталации за ниско напрежение не са били ремонтирани и проверявани, откакто са били инсталирани и пуснати в експлоатация. Поради това основният критерии за поддържане на тяхната експлоатационна изправност е проверката на състоянието на изолацията. Един от измервателните уреди, който позволява проверка на съпротивлението на изолацията в обхват до 4 GΩ, eцифровият тестер AXIOMET AX-T2400.

Условия за извършване на измерването

Тестът може да бъде извършен при напрежения в обхват от 125 V DC до 1000 V DC. Уредът притежава функция автоматична промяна на измервателния обхват.

Процедурата за извършване на теста не е определена от производителя, което означава, че от потребителя се изисква познаване на основните правила относно измерването на съпротивлението на изолацията. Времето за измерване също не е точно определено, следователно може по лесен начин да бъде контролирано от потребителя.

Употреба на AX-T2400

Тестерът е оборудван с голям, централно разположен бутон TEST с функция за заключване LOCK, благодарение на което потребителят може да включи режим за измерване с високо напрежение без необходимост от придържане на бутона във включено състояние. Това позволява на оператора контрол както на времето за измерване, така и на тенденциите на промените в моментните стойности на измерваната изолация.

Уредът AX-T2400 позволява измерване на постоянно (max 1000 V DC) и променливо напрежение (max 750 V AC- RMS) в честотна лента до 400 Hz. Оборудван е с функция за автоматично разреждане на измерваната верига след завършване на измерването. Освен това позволява проверка на електрически съединения с ниско съпротивление и контрол на непрекъснатостта на веригата в обхват до 400 Ω.

Възможности за приложение на тестера

Тестерът е оборудван с функция:

  • волтметър за високо напрежение,
  • омметър за измерване на ниски съпротивления.

Въпреки своите компактни размери уредът притежава всички най-полезни измервателни функции, необходими за пълната проверка на състоянието на изолацията.

Трябва да се подчертае, че тестерът изпълнява изискванията на стандарт IEC 61010-1 в категория CAT III до 1000 V и е допуснат за извършване на комплексни измервания в мрежите за ниско напрежение и в елементите за дистрибуция на електрическа енергия, като:

  • табла с апаратура за защита и управление,
  • разпределителни табла,
  • шахти и корпуси на инсталация с разпределителни елементи и броячи.

Това, разбира се, са само примери за приложение, защото уредът позволява проверка на всички елементи на електрическата инсталация от дистрибуционните пунктове чак до контактите и приемниците.


Обобщение

Цифровият тестер за съпротивление на изолацията AX-T2400 се препоръчва на потребителите, които искат самостоятелно да проверят инсталацията в жилищни помещения, офиси и селскостопански сгради. Може да бъде използван и на места, където има инсталации за ниско напрежение, или в границите на имоти с временни инсталации.Нещо повече – когато има нужда от бърза оценка на състоянието на инсталацията с цел вземане на решение относно по-нататъшния обхват на ремонтно-строителните дейности, уредът е дори необходимост.