УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Bulgaria

Промоции

AX-TLP-TW-01

Измервателна пинсета; 0,4m; черен; Версия: с капак

AX-TLS-003A

Измервателен проводник; силикон; 1m; 10A; черен и червен

AX-588B

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри 28mm; I DC: 1u÷2m/20m/200m/20A

AX-155

Цифров мултиметър; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

AX-TL-4B1-R

Измервателен проводник; 1m; червен; 19A; Сеч.на пров: 1mm2

AX-18B

Цифров мултиметър; LCD (6000) 14mm, подсветка; 3x/s; -55÷1000°C

AX-CP-03-R

Измервателна щипка; с острие; 10A; червен; Изолация: полиамид

AX-TLP-003

Измервателен проводник; PVC; 1,2m; 10A; черен и червен

AX-CP-03-B

Измервателна щипка; с острие; 10A; черен; Изолация: полиамид; 4mm

AX-CR-4PM-BL

Клема крокодил; 15A; син; Закр.хващ: макс.12mm; Об.дълж: 56mm

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Най-напредналият от функционалните генератори AXIOMET

Функционален генератор Модерният функционален генератор трябва да бъде от една страна лесен за употреба, но от друга – да позволява генериране на сигнали с различна форма и широк честотен диапазон. Важно е също така да позволява модулация на сигналите и комуникация с компютър, като по този начин улесни създаването на нетипични сигнали. Уредът, който изпълнява тези изисквания, е AX-DG2010AF.

Двуканален функционален генератор с голямо разнообразие от сигнали

AX-DG2010AF е най-напредналият модел между генераторите от марка AXIOMET. Може да се създава впечатление, че е уред с по-ограничени възможности в сравнение с AX-DG1015AF, чиято максимална честота на генериран сигнал възлиза не на 10, а на 15 MHz. Същевременно обаче AX-DG2010AF се отличава не само с честотния обхват на сигналите, които може да генерира, но също така и с тяхното разнообразие:

  • синусоидален и правоъгълен (до 10 MHz),
  • импулсен (500 µHz…5 MHz),
  • триъгълен и трионообразен (до 300 kHz).

Също така може да генерира шум със зададени: средна стойност и стандартно отклонение.

За огромните възможности на генератора подсказва също и възможността за генериране на арбитрарни сигнали. Уредът е оборудван с 48 вградени дефинирани форми на сигнала, разделени в четири групи. Между тях ще намерите стъпалообразен сигнал, математически функции и прозорци, а дори и примерен сигнал EKG.

Възможности на AX-DG2010AF

  • модулиране на сигналите (с изключение на шума) по шест различни начина (AM, ASK, FM, FSK, PM и PSK).
  • модифициране на сигналите с използване на функцията за промяна на честотата (sweep), позволяваща периодична промяна на техните параметри. В този случай потребителят задава началната и крайната честота на генерирания сигнал, посоката и характера на промените (линеен или логаритмичен), както и времето на един пълен цикъл на развивка. Тази функция е идеална между другото при изпитването на честотните характеристики на уредите с помощта на осцилоскоп, синхронизиран със сигнала на генератора (без използването на анализатор).

  • генериране на групи импулси - режим burst, състояща се от определен брой форми на сигнала на избраната функция, генерирани на определен период от време. Тъй като генерирането на групи импулси може да зависи или от външните сигнали или да бъде управлява ръчно, генераторът позволява симулиране на реакцията на околната среда на въздействието на изпитваните уреди.

Параметри на генератора AX-DG2010AF

Уредът има два независимо канала и дисплей с диагонал 3,5" и резолюция 320x240 пиксела. Има четлив, цветен LCD дисплей и удобно за обслужване меню с подсветени бутони. В уреда е вграден генератор на референтна честота 10 MHz. Генераторът позволява използване на външен източник на референтен сигнал, свързан отзад в корпуса на уреда. Върху задната стена на корпуса се намират входни гнезда за модулиращия сигнал, на външен тригериращ сигнал и gate сигнал, както и изходни гнезда за синхронизация и порт USB (за включване на уреда към компютър). Вход USB се намира и върху фронтовия панел. В комплект с генератора се доставя софтуер, USB кабел и захранващ кабел.


Обобщение

Софтуерът на генераторAX-DG2010AF позволява създаване на произволни форми на сигнали и съхранението им, както и генериране на вече архивирани сигнали. Което е по-важно – параметрите на сигнала може да се отчете на произволно място от формата на сигнала. Същевременно си заслужава да се подчертае, че въпреки напредналите функции, това е малък уред (105 x 281 x 229 mm), който лесно ще поставите на бюрото.