УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Bulgaria

Промоции

AX-588B

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри 28mm; I DC: 1u÷2m/20m/200m/20A

AX-CP-03-R

Измервателна щипка; с острие; 10A; червен; Изолация: полиамид

AX-CP-03-B

Измервателна щипка; с острие; 10A; черен; Изолация: полиамид; 4mm

AX-TLS-003A

Измервателен проводник; силикон; 1m; 10A; черен и червен

AX-CR-4PM-BL

Клема крокодил; 15A; син; Закр.хващ: макс.12mm; Об.дълж: 56mm

AX-TL-4B1-R

Измервателен проводник; 1m; червен; 19A; Сеч.на пров: 1mm2

AX-TLP-003

Измервателен проводник; PVC; 1,2m; 10A; черен и червен

AX-18B

Цифров мултиметър; LCD (6000) 14mm, подсветка; 3x/s; -55÷1000°C

AX-TLP-TW-01

Измервателна пинсета; 0,4m; черен; Версия: с капак

AX-155

Цифров мултиметър; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Какви са причините за появата на пренапрежения и основните им видове?

Пренапреженията в електрическите инсталации се делят на две групи:

  • вътрешни пренапрежения,
  • външни пренапрежения.

Това групиране е извършено въз основа на причините, поради които пренапреженията се появяват.

Вътрешните пренапрежения се появяват вътре в електрическите инсталации, например в резултата на превключване на токове, авария или внезапна промяна на натоварването. Вътрешните пренапрежения могат да се разделят на:

  • пренапрежения при превключване, възникващи при включване и изключване на ненатоварени линии, както и при автоматичното отстраняване на къси съединения;
  • временни пренапрежения, които се появяват при внезапни промени на натоварването;
  • пренапрежения от късо съединение, при късо съединение със заземяване;
  • резонансни пренапрежения.

Втората група обхваща атмосферните пренапрежения, които се причинени от атмосферни фактори, а на практика – от мълнии. Те се групират според разстоянието до инсталацията. Най-силни са пренапреженията, възникнали от директна мълния в електрическата мрежа, а на второ място тези, причинени от удар на мълния в близост до електрическата мрежа. По-малко значение имат мълниите в атмосферата, между облаците, които разбира се, колкото са по-близо до мрежата, толкова са по-силни. Атмосферните пренапрежения могат да бъдат причинени и от радиовълни.

Пренапреженията могат да се групират и въз основа на продължителността им и могат да бъдат импулсни или продължителни.