УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Bulgaria

Промоции

AX-18B

Цифров мултиметър; LCD (6000) 14mm, подсветка; 3x/s; -55÷1000°C

AX-CP-03-B

Измервателна щипка; с острие; 10A; черен; Изолация: полиамид; 4mm

AX-TLP-003

Комплект измервателни проводници; Iном: 10A; Дл: 1,2m

AX-CR-4PM-BL

Клема крокодил; 15A; син; Закр.хващ: макс.12mm; Об.дълж: 56mm

AX-588B

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри 28mm; I DC: 1u÷2m/20m/200m/20A

AX-TL-4B1-R

Измервателен проводник; 19A; банан щекер 4mm-банан щекер 4mm

AX-TLS-003A

Комплект измервателни проводници; Iном: 10A; Дл: 1m

AX-CP-03-R

Измервателна щипка; с острие; 10A; червен; Изолация: полиамид

AX-TLP-TW-01

Измервателна пинсета; с капак; Дл: 0,4m; черен

AX-155

Цифров мултиметър; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

База знания

 • Безопасност при извършване на контролно-измервателни дейности на електрически инсталации

  Какво да направим, за да бъдат електрическите измервания безопасни за нашето здраве? Заслужава се да за запознаете с най-важните правни актове, свързани с безопасността при изпълнение на дейности при електрически инсталации.

 • Безконтактно измерване на температура и температурна диагностика

  Термометрите с инфрачервени лъчи представляват група уреди, предназначени за безконтактно измерване на температурата и значително разширяват възможностите в областта на контрола, диагностиката на температурата и динамичните измервания.

 • Проверка на съпротивлението на изолацията – условие за безопасното използване на електрическата мрежа

  Проверката на състоянието на изолацията, в съответствие с законовите изисквания, е част от периодичния процес на проверка на инсталациите в сградите. Измерването на съпротивлението на изолацията позволява да се констатират невидими повреди на кабелите на инсталацията, причинени по механичен начин чрез влага или замърсяване.

 • Неопределеност при измерване на температурата в зависимост от грешката и резолюцията на термометъра

  Точност при измерване на температурата

  Днес измерването на температурата зависи от изискванията, записани в системите за управление на качеството, правните и технически разпоредби и многобройните документи по стандартизация. Вземането предвид на всички изброени фактори позволява по-добро планиране на измервателните дейности и правилно интерпретиране на получените резултати.

 • Методи за измерване и температурни датчици

  Големият брой сензорни техники и температурни датчици е причината, поради която офертата на пазара е изключително богата. Поради това за оптималния избор на термометър, датчик или преобразувател на температурата е необходимо основно познаване на принципите за измерване на температурата. В текста са сравнени най-характерните типове температурни датчици и най-важните информации, свързани с избора на подходящия уред за измерване на температурата.

 • Стандарт EN61010 – помощ при избора на оборудване

  Планирайки покупката на измервателно устройство вземаме предвид:

  • дали ще го използваме само за тестване на електроника или също така на по-големи еднофазни съоръжения
  • дали ще го използваме за измерване на обезопасена електрическа инсталация или инсталация извън жилището
  • дали имаме намерение да измерваме електрическа инсталация за ниско напрежение на открито.

  За крайният избор ще Ви помогнат указанията на стандарт EN 61010.