NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Laboratorní napájecí zdroje AX 3003L-3 a AX-3005L-3

KONSTRUKCE

Zdroje mají 3 kanály:

 • dva kanály s nastavitelným napětím 0..30 V
 • jeden nezávislý kanál s konstantním velmi stabilním napětím 5 V a velmi nízkým šumem.

Vlastnosti toho naposledy uvedeného jsou důležité pro aplikace a laboratorní obvody založené na:

 • obvodech operačních zesilovačů,
 • A/D a D/A převodnících (stabilita referenčního napětí),
 • obvodech napájení čidel (přesnost charakteristiky převodu neelektrických parametrů na napětí) s mikrokontroléry (napájení mikrokontrolérů a obvodů v mikrokontrolérech),
 • optoelektronických obvodech (stabilní parametry obvodů předpětí založených na napájení +5 V),
 • náročných výkonných koncových obvodech.

Parametry AX-3003L-3 AX-3005L-3
AX-3003L-3
Cena bez DPH od 3782.1 CZK
AX-3005L-3
Cena bez DPH od 4565.54 CZK
Typ napájecí zdroje laboratorní laboratorní
Druh použitého zobrazovače 4x LED 3,5-místný 4x LED 3,5-místný
Počet kanálů 3 3
Výstupní napětí 0...30 V DC 0...30 V DC
Výstupní proud 0...3 A 0...5 A
Výstupní napětí 2 0...30 V DC 0...30 V DC
Výstupní proud 2 0...3 A 0...5 A
Výstupní napětí 3 5 V DC 5 V DC
Výstupní proud 3 3 A 3 A
Rozlišení výstupního napětí 0.1 V 0.1 V
Rozlišení výstupního proudu 0.01 A 0.01 A
Zvlnění a šumy napětí (regulovaného) ≤1mVrms ≤1mVrms
Rozměry 260x160x310 mm 260x160x360 mm
Hmotnost 10 kg 13 kg
Zdroj napájení 220V 50Hz 220V 50Hz
Vlastnosti měřicích přístrojů
 • 2 nastavitelné sekce pracující v režimu proudové nebo napěťové stabilizace a jako sériově nebo paralelně zapojené nebo nezávislé
 • současný odečet napětí a proudu
 • plynulé nastavení napětí a proudu
 • programovatelný omezovač proudu
 • velmi tichý chod ventilátoru
 • inteligentní řízení chlazení
 • 2 nastavitelné sekce pracující v režimu proudové nebo napěťové stabilizace a jako sériově nebo paralelně zapojené nebo nezávislé
 • současný odečet napětí a proudu
 • plynulé nastavení napětí a proudu
 • programovatelný omezovač proudu
 • velmi tichý chod ventilátoru
 • inteligentní řízení chlazení
Druh napájecí zdroje lineární, vícekanálový lineární, vícekanálový
Ochrana před přetížením, protizkratové před přetížením, protizkratové
Verze vidlice EU EU

CHARAKTERISTIKA

Dvě sekce mohou pracovat v režimu stabilizace napětí nebo proudu. Sekce zdroje mohou být spojovány sériové nebo paralelně nebo může najednou spolupracovat několik zdrojů. Každá ze sekcí má svůj nezávislý oddělený napájecí obvod. Model AX 3003L-3 má nastavení proudu v sekci v rozmezí od 0 do 3 A, model AX-3005L-3 pak od 0 do 5 A. Výhodným rysem je kontrola nastavení proudu a napětí na 4 displejích. Zařízení má obvod chránící před zkratem, který hlídá výkonovou ztrátu tranzistoru a chrání tak zdroj před poškozením.

Doplňkovou vlastností popisovaných dílenských přístrojů je nový systém chlazení, založený na ventilátoru s obvodem regulátoru teploty. Obvod regulátoru teploty inteligentní způsobem řídí zapínání obvodu chlazení s ventilátorem tak, aby bylo vhodné pro zadané parametry a dosahovanou přesnost nastavení.

Dosahovaná stabilita parametrů přístroje je na vysoké úrovni: stabilizace napětí a proudu a nízké zvlnění a šumy ≤1 mVrms (pro nastavitelné napětí). Řízení chlazení přináší velmi tichý chod zařízení díky plynulému procesu regulace a občasnému zapínání obvodu větrání v případě práce přístroje v horní oblasti výkonu.

POUŽITÍ

Možnosti použití takto přesných napájecích zdrojů jsou určeny pro laboratorní obvody využívající projekty s vlastnostmi a parametry vytvářenými s použitím přesného nastavení proudu a napětí.

Příklady typických aplikací:

 • optoelektronika,
 • telekomunikace (např.: experimentální obvody napájení laserů a polovodičových detektorů, kde je vyžadována kontrola napětí při změně proudu pro řízení výkonu zařízení),
 • automatizace a robotizace (precizní laboratorní obvody napájení můstkových čidel, piezoelektrických obvodů – precizní posuvné stolky),
 • elektronika (obvody pro zkoumání charakteristik diskrétních součástek – měření proudově-napěťových charakteristik obvodů s velkou citlivostí na vliv teploty),
 • mechatronika a mechanika (měřicí obvody odolnostních parametrů – napájení měřicích čidel).

Napájecí zdroje dovolují zvláště možnost stavby unikátních didaktických a vědeckých adaptačních laboratorních obvodů spolupracujících s jinými měřicími obvody.