NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Multimetr nebo klešťový měřič?

Multimetr nebo klešťový měřič?

Koupě obou přístrojů je obvykle zbytečná, protože větší počet funkcí obou typů měřičů se překrývá a ostatní se váží na zcela odlišné obory. Rozdíl najdeme v parametrech a především ve způsobu měření. Výběr musíme provést v závislosti na předpokládaném hlavním použití měřiče. Digitální multimetry i klešťové měřiče mají podobné oblasti použití, ale s ohledem na jejich specifické rysy jsou více nebo méně vhodné pro určité úlohy.

Dobrý multimetr je nenahraditelným nástrojem pro elektronika, ale v případě elektrikářů bude pravděpodobně užitečnější klešťový měřič.

Digitální multimetry umožňují měřit proudy a napětí, stejnosměrné i střídavé. Umožňují měření kmitočtu, zesílení, útlumu, odporu, kapacity, teploty a testování diody a průchodnosti obvodů. Měřiče nejlepší třídy jsou schopny ukázat skutečnou efektivní hodnotu (True RMS) monitorovaných střídavých signálů, nezávisle na jejich průběhu. Všechny uvedené funkce obsluhuje např. měřič AXIOMET AX-178.

V případě velkých intenzit a hotových instalací, jejichž rozpojení není žádoucí, je měření protékajícího proudu pomocí klasického multimetru ztížené. Zde nás zachrání klešťový měřič.

Klešťové měřiče fungují na principu proudových transformátorů a tedy na základě proudu indukovaného v sekundárním obvodu (uvnitř měřiče) proudem protékajícím vodičem, který měříme. Moderní klešťové měřiče umějí měřit nejen střídavé proudy, ale i stejnosměrné. Navíc umožňují testovat diody.

Základním rysem klešťových měřičů je bezdotykové měření. Pro odečtení žádaných parametrů signálu stačí obejmout vodič kleštěmi. Omezením je pouze rozměr vlastních kleští a jsou to právě ony, které určují maximální průměr vodiče, který můžeme měřit.