NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Nejdokonalejší z generátorů funkcí AXIOMET

Arbitrární generátor Moderní generátor funkcí má mít z jedné strany jednoduchou obsluhu a z druhé umožňovat generování průběhů různých tvarů a s širokým rozsahem kmitočtů. Určitě by měl umožňovat modulaci signálů a komunikaci s počítačem a usnadňovat tak vytváření netypických průběhů. Přístrojem, který splňuje tyto požadavky, je AX-DG2010AF.

Dvoukanálový arbitrární generátor s velmi různorodými průběhy

AX-DG2010AF je nejvyšší model mezi generátory značky AXIOMET. Mohlo by se, pravda, zdát, že je to přístroj s menšími možnostmi než AX-DG1015AF, jehož maximální kmitočet generovaného signálu není 10, ale 15 MHz. Přitom se AX-DG2010AF vyznačuje nejen rozsahem kmitočtů průběhů, které může generovat , ale i jejich různorodostí:

  • sinusový a obdélníkový (do 10 MHz),
  • impulsní (500 µHz…5 MHz),
  • trojúhelníkový a pilovitý (do 300 kHz).

Může také generovat šum o zadané střední hodnotě a směrodatné odchylce.

O ohromném potenciálu generátoru svědčí také možnost vytvářet arbitrární signály. Přístroj má vestavěno 48 předdefinovaných tvarů, rozdělených na čtyři skupiny. Můžeme mezi nimi nalézt mj. schodovité průběhy, matematické funkce a okna, a dokonce příklad signálu EKG.

Možnosti AX-DG2010AF

  • modulace průběhů (s výjimkou šumu) šesti různými způsoby (AM, ASK, FM, FSK, PM a PSK).
  • modifikace signálů s použitím funkce rozmítání (sweep), umožňující měnit cyklicky jejich parametry. V tomto případě uživatel zadává počáteční a koncový kmitočet generovaného signálu, směr a charakter změny (lineární nebo logaritmický) a také dobu, za jakou má proběhnout jeden úplný cyklu rozmítání. Tato funkce se skvěle osvědčuje mj. při měření kmitočtové charakteristiky zařízení pomocí osciloskopu synchronizovaného signálem z generátoru (bez použití analyzátoru).

  • generování shluku (dávky) impulsů - režim burst, složeného z daného počtu period vybrané funkce generovaného co zadanou dobu. Spouštění shluků může být závislé na externích signálech nebo ovládané ručně, generátor tak dává možnost simulovat reakci okolí na činnost měřených zařízení.

Parametry generátoru AX-DG2010AF

Přístroj má dva nezávislé kanály a displej s úhlopříčkou 3,5" a rozlišením 320x240 pixelů. Má čitelnou, barevnou obrazovku LCD a pohodlně obsluhovatelné menu s podsvětlenými tlačítky. V přístroji je vestavěn generátor referenčního kmitočtu 10 MHz. Generátor umožňuje použít externí zdroj referenčního signálu připojovaného zezadu přístroje. Na zadním panelu má vstupní konektory modulačního signálu, externího spouštění a hradlování a také výstupní konektor synchronizace a port USB (pro připojení přístroje k počítači). Vstup USB je také na předním panelu. V sestavě se generátorem dodává software, kabel USB a síťový kabel.


Shrnutí

Software generátoruAX-DG2010AF umožňuje vytvářet libovolné průběhy a jejich archivaci a generování dříve archivovaných průběhů. Je důležité, že parametry signálu lze odečíst v libovolném místě průběhu. Zároveň stojí za zdůraznění, že přes vyspělé funkce se jedná o nevelké zařízení (105 x 281 x 229 mm), které se snadno vejde na psací stůl.