NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Měřič izolačního odporu se snadnou obsluhou AXIOMET AX-T2200

Způsobem, jak částečně zkontrolovat technický stav zařízení, je měření izolačního odporu.

Pro měření je nutné použití takového měřiče, jako například AXIOMET AX-T2200.

Měřič izolačního odporuUvedený měřič izolačního odporu se vyznačuje jednoduchostí obsluhy, přičemž má současně nejdůležitější funkce, jaké má mít zařízení tohoto typu.

Parametry měřiče izolačního odporu AXIOMET AX-T2200

Hlavním problémem spojeným s měřením odporu je nutnost vygenerování vysokého napětí, jelikož na něm závisí dovolený měřicí rozsah.

Nejdůležitější vlastnosti AX-T2200:

  • je schopen generovat stejnosměrné napětí 250 V, 500 V a 1000 V,
  • může měřit odporu od 0,1 MΩ do 2000 MΩ,
  • rozsah je rozdělen na šest podrozsahů, které umožňují získat přesnější výsledky,
  • třímístný displej,
  • chyba měření je ±4% a ±2 digity, což je dostatečné pro většinu aplikací.

Dodatečné funkce AX-T2200

Měřič má čtyři zdířky. To umožňuje eliminovat efekt unikajícího proudu provedením třívodičových měření nutných v případě mj. velkých zařízení. Čtvrtá zdířka se používá pro měření střídavého napětí v rozsahu do 750 VAC.

Měřič pro zavěšení na krk

Pohodlí a snadnost obsluhy

Důležitou vlastností AX-T2200 je jednoduchost obsluhy.

Měřič má:

  • oddělená mechanická tlačítka pro volbu měřicího napětí, vypínač, tlačítko volby rozsahu, velké tlačítko spuštění měření i přepínač do režimu měření napětí;
  • velký, čitelný displej LCD;
  • diodu LED, signalizující vysoké napětí.

Na rozdíl od jiných měřičů tohoto typu jej lze zavěsit na krk (s použitím popruhu, který je součástí soupravy). Díky tomu má obsluha volné ruce a usnadněnou úlohu při připojování vodičů.

AXIOMET AX-T2200, přestože má méně doplňkových funkcí a menší měřicí rozsah, má velké přednosti, nejen co se týče ceny. Snadněji se obsluhuje a je pohodlnější než mnoho jiných měřičů izolačního odporu.

Shrnutí

Měřič izolačního odporu AXIOMET AX-T2200 umožňuje zajistit bezpečnost práce uživatelům elektrických zařízení. Osvědčuje se i tam, kde se měření izolačního odporu doposud neprovádělo, a je dobrým doplněním vybavení nezbytného pro periodické zkoušky zařízení, kabelů a elektrických prvků.