NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Akce

AX-203

Číslicový klešťový měřič AC/DC; Økab: 23mm; Vzorkování: 2x/s

AX-351

Číslicový klešťový měřič AC; Økab: 47mm; LCD 3,5-místný (3999)

AX-353

Číslicový klešťový měřič AC; Økab: 38mm; LCD 3,5-místný (3999)

AX-T903

Zkoušečka: elektrická; Vzorkování: 3x/s; IP64

AX-205T

Číslicový klešťový měřič AC; Økab: 23mm; LCD (1999); True RMS

AX-M266C

Číslicový klešťový měřič AC; Økab: 54mm; LCD 3,5-místný; 0÷750°C

AX-2040

Číslicový klešťový měřič AC; LCD (4000), podsvětlený

AX-354

Číslicový klešťový měřič AC/DC; Økab: 38mm; I DC: 400/1000A; 150g

AX-T901

Zkoušečka: elektrická; VAC: 6/12/24/50/120/230/400V; IP64

AX-356

Číslicový klešťový měřič AC/DC; Økab: 52mm; Bargraf: 41segm.

Katalog AXIOMET

Stáhněte si katalog
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Jak se měří objemová a povrchová rezistivita vzorků elektrické izolace?

Objemová a povrchová rezistivita jsou dva základní parametry elektrických izolantů.

Objemová rezistivita se týká proudu tekoucího uvnitř izolačního materiálu vlivem homogenního elektrického pole. Měří se vždy nepřímou metodou měřením objemového odporu a zohledněním efektivního povrchu měřicí elektrody a tloušťky vzorku. Měření tohoto typu se neprovádějí snadno s ohledem na velmi malé protékající proudy. Proto také při určování objemové rezistivity je dobré změřit hodně vzorků a zprůměrovat výsledky, zvláště pokud samotný materiál není homogenní.

Povrchová rezistivita se týká proudu tekoucího v povrchové vrstvě materiálu. Měří se nepřímo měřením povrchového odporu se zohledněním efektivní délky měřicí elektrody a šířky štěrbiny mezi elektrodami. Toto měření je obtížné proto, že na povrchovou vodivost má vliv okolní prostředí, což je vidět zvláště silně v případě materiálů s velmi velkou rezistivitou.


Je doporučováno měřit objemovou rezistivitu pomocí tří elektrod: měřicí a ochranné na jedné straně dielektrika a napěťové na opačné straně. Podobně tak i u povrchové rezistivity, u které je pouze jiné rozmístění elektrod. Měřicí a napěťová elektroda se pak nacházejí na stejné straně dielektrika a ochranná na opačné.