NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Jaká kritéria má splňovat dobré osvětlení?

Platné předpisy definují požadavky kladené na osvětlení různých místností. Při vyhodnocování umělého osvětlení se berou do úvahy následující faktory:

  • intenzita,
  • rovnoměrnost,
  • možnost oslnění a rozložení jasu,
  • blikání světla a podávání barev,
  • míra vzniku stínů.

Evropské normy určují konkrétní hodnoty intenzity osvětlení pro jednotlivé druhy místností. Například učebny ve školách mají mít intenzitu na úrovni 300 lx, laboratoře od 500 lx do 1000 lx a operační sály přes 1000 lx. Měření se provádějí pomocí luxmetrů na pracovní ploše, v rovnoměrně rozmístěných bodech – obvykle co 1 m.

Příliš velké rozdíly jasu v zorném poli člověka mohou způsobit tzv. oslnění, což komplikuje rozeznávání předmětů. Problémem může být také blikání světla, které způsobuje dojem stroboskopického efektu.

Důležitá je také reprodukce barev. Typické žárovkové světlo je teplé a přirozenější pro lidské oko, naopak z úsporných zářivek je obvykle chladnější. V případě diodového osvětlení velmi hodně záleží na druhu použitých LEDek.

Dobré univerzální osvětlení místností má být založeno na zdroji světla emitujícím světlo ve viditelném pásmu, co nejvíce se blížícím slunečnímu světlu.

Míra vzniku stínů pak hovoří o tom, nakolik je zdroj světla koncentrován a tím způsobuje vznik stínů.


Přečtěte si také: