NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Laboratorní napájecí zdroj velkého výkonu AXIOMET AX-3020L

AX-3020L
AX-3020L
Cena bez DPH od 5492.99 CZK
lineární napájecí zdroj velkého výkonu s nastavením výstupního napětí a regulovaným omezením výstupního proudu

Laboratorní napájecí zdroj AX-3020L je lineární napájecí zdroj velkého výkonu s nastavením výstupního napětí a regulovaným omezením výstupního proudu. Ve výchozím stavu je omezení proudu zredukované na minimum a zajišťuje plnou zatížitelnost výstupu.

Konstrukce AX-3020L

Napájecí zdroj má klasickou obvodovou konstrukci: transformátor-usměrňovač-filtr-stabilizátor. Plynulé nastavení omezení proudu je realizováno nastavením pomocí trimru, dostupného na ovládacím panelu zdroje.

Vlastnosti napájecího zdroje

AX-3020L má nízký koeficient zvlnění a zajišťuje plné galvanické oddělení zátěže připojené k napájecímu zdroji AX-3020L od energetické sítě. Dává možnost konfigurace téměř libovolného zapojení sériového, paralelního nebo smíšeného pro zvětšení výstupních parametrů a zvýšení dostupného výstupního výkonu.

Sériové spojení napájecích zdrojů
Obr. a) Sériové propojení zdrojů zvyšující maximální výstupní napětí.

Možnosti konfigurace

Napájecí zdroj značky AXIOMET se vyznačuje dobrým poměrem výstupního výkonu k ceně. Díky tomu můžeme při nevelkých nákladech získat obvod unipolárního nebo bipolárního napájení s velmi velkou zatížitelností.

Na obrázcích a) a b) jsou představeny možnosti konfigurace mnoha napájecích zdrojů pro stavbu složitějších napájecích obvodů.

Použití AX-3020L

Uvedené varianty konfigurací napájecích zdrojů mohou najít uplatnění:

  • jako nabíječky prototypových akumulátorových zapojení,
  • pro práci v bipolární konfiguraci - pro napájení hybridních operačních zesilovačů velkého výkonu.

Stojí za upozornění, že zdroj AX-3020L poskytuje možnost připojení zátěže čtyřsvorkovým zapojením, čímž lze redukovat ztráty výkonu na odporech spojů a prodloužit vzdálenost mezi zátěží a zdrojem.

Paralelní spojení napájecích zdrojů
Obr. b) Paralelní spojení napájecích zdrojů zvyšuje maximální výstupní proud.

Práce na prototypech

Rozvíjející se trh elektrických vozidel a mobilních zařízení napájených z akumulátorů způsobuje, že všeliké práce na prototypech vyžadují použití zdrojů stejnosměrného proudu s možností regulace nabíjecího proudu. V tomto případě dokonce jeden napájecí zdroj bude schopen pokrývat potřeby napájení olověných, lithium-iontových (Li-Ion) a lithium-polymerových (Li-Po) akumulátorů.

Sériovým spojením dvou napájecích zdrojů lze velmi snadno zvýšit rozsah výstupního napětí a realizovat obvod nabíjení baterie akumulátorů Li-Ion v sériově-paralelním spojení na napětí 48 V.

Často se používá v jednoduchých elektrických vozidlech.

Bipolární konfigurace

V případě sériové nebo sériově-paralelní konfigurace zajišťuje příslušnou zatížitelnost napájení při velmi malých zvlněních na úrovni 1 mV. Umožňuje také přesné dostavení výstupního napětí podle potřeb obvodu zesilovače. Takové řešení je značně levnější než nákup jednoho zdroje s ekvivalentním výstupním výkonem.

Navíc konstrukce víceobvodových konfigurací značně zmenšuje efektivní průřezy napájecích vodičů na straně stejnosměrného napětí a zmenšuje problém ohřevu veškerých elektrických spojení ve výstupním obvodu.


Shrnutí

Díky nesložité konstrukci a velkému výstupnímu výkonu napájecího zdroje AXIOMET AX-3020L lze jednoduchým a levným způsobem znásobit výstupní výkon a sestavit rekonfigurovatelný zdroj napájení DC s velmi velkým výstupním výkonem.