NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Neinvazivní měření proudu klešťovými měřiči AX-215TIC a AX-205T

Klešťové měřiče AXIOMET AX-215TIC a AX-205T patří do skupiny číslicových přístrojů typu handheld. Jsou osazeny převodníky efektivní hodnoty TrueRMS, které umožňují měřit zkreslené proudy. Oba modely jsou funkčně velmi podobné s tím, že AX-215TIC umožňuje navíc měřit stejnosměrný proud, kmitočet a kapacitu. Ostatní metrologické a užitné parametry jsou shodné.

AX-215TIC AX-205T
AX-215TIC
Cena bez DPH od 1328.59 CZK
AX-205T
Cena bez DPH od 607.05 CZK

Měření proudu bez rozpojení elektrického obvodu

Proudové kleště umožňují neinvazivní měření proudu bez nutnosti rozpojování elektrického obvodu , ve kterém provádíme měření. To má obrovský význam v případě měření:

  • velkých stejnosměrných a střídavých proudů,
  • stejnosměrných a střídavých proudů v obvodech s vysokým napájecím napětím,
  • je-li vyžadováno galvanické oddělení měřicího přístroje.

Použití klešťových měřičů

Klešťové měřiče jsou užitečné zvláště v energetice při diagnostice a měření elektrických obvodů, jelikož měřič umožňuje měření rozběhového proudu. Jsou rovněž velmi užitečné při měření proudu v napájecích obvodech s akumulátorovým zálohováním a v obvodech průmyslové automatizace napájených napětími DC 12 V, 24 V, 48 V. V těchto případech se měření proudu rozpojením napájecího elektrického obvodu nedoporučuje a může vést ke smazání systémových nastavení.

Místo ampérmetru

Použití klešťového měřiče místo klasického ampérmetru s měřicím rezistorem (bočníkem) je velmi výhodné v případě, kdy měříme střídavý proud, jehož průběh je:

  • impulsní,
  • sinusový o velkém kmitočtu,
  • obsahuje vyšší harmonické (sinusový zkreslený, nesinusový).

V takových případech je klešťový měřič mnohem přesnější než klasický ampérmetr. Z tohoto důvodu nacházejí přístroje AXIOMET AX-215TIC a AX-205T uplatnění při měření a diagnostice měničů, obvodů elektrických pohonů, frekvenčních měničů a spínaných měničů AC/DC a DC/DC velkého výkonu.


Shrnutí

Vezmeme-li v úvahu doplňkové funkce, jako je měření rozběhového proudu a také ostatní možnosti měření elektrických veličin, je třeba považovat měřiče AX-215TIC a AX-205T za velmi univerzální a atraktivní měřicí přístroje.

Klešťové měřiče AXIOMET AX-215TIC a AX-205T

klešťový měřič, klešťové měřiče, přenosný měřič, klešťový měřič handheld, ampérmetr, měření stejnosměrného proudu, měření proudu AC, měření elektrických obvodů, měření rozběhového proudu

Klešťové měřiče AX-215TIC a AX-205T se osvědčují při diagnostice elektrických obvodů, napájecích obvodů s akumulátorovým zálohováním a v průmyslové automatizaci.