УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Бороскоп AX-B180 – мобилна и удобна инспекционна камера

Бороскоп AX-B180 – мобилна и удобна инспекционна камера При необходимост от извършване на инспекция на трудно достъпни места или диагностика на дефектите на конструктивните елементи на устройства, бороскопът AX-B180 е инструментът, който е най-подходящ в такива ситуации. Позволява идентифициране на малки обекти, локализиране на дефект или проверка на изправното действие на механизма, предмет на инспекцията. Предоставя също възможност за наблюдение през малкия инспекционен отвор на вътрешността под различни ъгли, без необходимост от демонтаж на често много сложни устройства.

С цел осигуряване на високо качество и получаване на вярна картина, бороскопът AX-B180 е оборудван с водоустойчива и прахоустойчива камера (IP67) с диаметър 9mm, ъгъл на виждане 60o и 4-кратно увеличение. Камерата позволява получаване на ярко, балансирано по отношение на контраста изображение по цялата дълбочина на полето на видимост, която тук е от 2,5 cm до 30 cm. За подсветка на инспекционната зона камерата има четири вградени, ултра-ярки светодиоди с лесно достъпна настройка на яркостта без необходимост от прекъсване на работата.

Бороскоп AX-B180 – мобилна и удобна инспекционна камераИзображението от камерата е представено върху TFT LCD дисплей с диагонал 2,7” и резолюция 320x240 пиксели, който е лесен и много удобен за работа с помощта на функционалните бутони, разположени в корпуса на бороскопа. С помощта на функционалните клавиши също можете да завъртите изображението върху дисплея, всеки път на 180°, 4-кратно да увеличите изображението и да управлявате горе споменатото осветление на инспекционната зона. Устройството може да се управлява с една ръка, за да можете с другата да направлявате сондата.

Гъвкав кабел на сондата с дължина 60 cm се навива вътре в корпуса, което в съчетание с възможността за закачване на бороскопа на колана повишава удобството на работа с уреда.

Оптималните условия за работа на камерата са температура в обхват от 0oC до 45oC и влажност от 5% до 95%.

Самостоятелното захранване от 4 алкални или акумулаторни батерии от тип AAA позволява непрекъсната работа в продължение на около 3 часа.

В комплекта са включени също така аксесоари за монтаж върху винта на камерата, като:

  • кука,
  • огледало,
  • магнит,

които повишават обхвата от инспекционни и ремонтни възможности на бороскопа. С помощта на магнита или куката можете да хващате дребни елементи или кабели, да фиксирате устройството на съответно място и да направите инспекция на двигател по метода на окачване и издърпване.

Теглото на бороскопа без батериите е едва 255 грама. Компактната конструкция позволява окачване на колана и улеснява работата с уреда на мястото на инспекция. Това е отличен избор за лица, работещи на тесни места с ограничен достъп или за задачи, които изискват придвижване в тесни коридори и стръмни стълби.