УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Клас на защита IP на корпусите

Клас на защита IP - това е клас на непроницаемост на корпуса на електрически уред, който показва нивото на защита на уреда срещу:

  • достъп до опасните елементи вътре в корпуса,
  • проникване в корпуса на чужди твърди тела,
  • вредното въздействие на проникването на вода.

Класът на защита се определя както за корпусите на електрически уреди, така и за неелектрически уреди.

Правилно избраният по отношение на експлоатационните условия клас на защита IP в значителна степен оказва влияние върху безопасността при експлоатация на уреда. За ползване в домашни условия са подходящи по-евтините измервателни устройства с нисък клас на защита.

Високият клас на защита е необходим при по-неблагоприятна работна среда:

  • за лица, работещи на открито, изложени на въздействието на атмосферни фактори, например електротехници, инспекори по строителен ири технически надзор и др.
  • за лица, работещи в условия на високо запрашаване и/или въздействие на вода, например работниците, обработващи дървен материал, строителни работници и др.

Чужди тела по смисъла на класа на защита IP са различни частици, прашинки и влакна. Защитата срещу проникване на вода се отнася само за вода, а не за други течности като разтворители, бензин и т.н.

Правилният начин за означаване на класа на защита се състои от две букви и две цифри, например IP 67. Първата цифра посочва степента на защита срещу достъпа до вътрешните елементи на уреда и проникването на твърди тела вътре в корпуса. Втората цифра посочва степента на защита срещу проникването на вода.

Степени на защита на електрическите уреди срещу достъп и проникване на чужди тела

Първа цифра на означението Степен на защита (защита срещу достъп и проникване на чужди тела)
0 Няма специална защита
1 Защита срещу проникване на чужди тела с диаметър по-голям от 50 mm (големи твърди тела). Няма защита срещу умишлен контакт, например с ръка, но е възпрепятстван достъпа за големи повърхности на тялото.
2 Защита срещу проникване на твърди тела с диаметър по-голям от 12 mm (средно големи чужди тела). Възпрепятстван достъп за пръсти или предмети с подобни размери.
3 Защита срещу проникване на твърди тела с диаметър по-голям от 2,5 mm. Възпрепятстван достъп за инструменти, телове или подобни предмети с диаметър по-голям от 2,5 mm.
4 Защита срещу проникване на твърди тела с диаметър по-голям от 1 mm. Възпрепятстван достъп за инструменти, телове или подобни предмети с диаметър по-голям от 1 mm.
5 Защита срещу вредното натрупване на прах. Проникването на прах не може да се изключи напълно, но прахта не може да проникне в количества, които биха могли да смущават работата на уреда (защита срещу прах). Пълна защита срещу допир на вътрешни елементи.
6 Защита слещу проникване на прашици (прахонепропускливост). Пълна защита срещу допир на вътрешни елементи.

Степени на защита на електрическите уреди срещу достъпа на вода

Втора цифра от означението Степен на защита (защита срещу въздействието на вода)
0 Няма специална защита
1 Защита срещу вертикално падащи капки вода; водата не може да причини никакви вреди (вода под формата на капки).
2 Защита срещу вертикално падащи капки вода. Водата не може да причини никакви вреди, ако уреда (корпуса) е наклонен спрямо нормалното си положение с 15° (падащи капки вода под ъгъл).
3 Защита срещу капки вода, падащи под произволен ъгъл, по-малък от 60° спрямо виртикала. Водата не може да причини никакви вреди (разпръскваща се вода).
4 Защита срещу вода, пръскаща от всички посоки върху уреда (върху неговия корпус). Водата не може да причини никакви вреди (разпръскваща се вода).
5 Защита срещу струя вода под налягане (от дюза), падаща върху уреда (върху неговия корпус) от всички посоки. Водата не може да причини никакви вреди (струя вода под налягане).
6 Защита срещу силна морска вълна или струя вода под налягане. Водата не може да проникне вътре в уреда (корпуса) в количество, което да навреди (не може да залее уреда).
7 Защита срещу въздействието на вода, когато уредът (неговият корпус) е потопен във вода при определено налягане и в продължение на определено време. Водата не може да проникне вътре в количество, което да навреди (затапяне).
8 Уредът (корпусът) е подходящ за непрекъснато затапяне във вода при условията, описани от производителя на уреда.

Продуктите на фирма AXIOMET – това е широка оферта от висококачествени измервателни устройства, предназначени както за любители , така и за професионалисти с по-високи изисквания.

Продуктите на фирмата могат да бъдат групирани по следния начин:

Това са устройства, които изпълняват стандартите за безопасност и могат да работят също и в трудни условия.