УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

AX-PH02 - лесно планиране и мониториране на оптималните условия за отглеждане на растения

pH metr AX-PH02 това е лесно за обслужване и изключително удобно устройство за изпитване на важни параметри на околната среда, в която растат растенията.
Измерването се извършва с използването на четири измервателни функции:

  1. измервател на влажността на почвата
  2. измервател на PH на почвата
  3. измервател на температурата на почвата
  4. измервател на експозицията на слънчева светлина

Тестването на почвата се извършва чрез сонда 20 см, която улеснява извършването на измерванията на желаната дълбочина. Обхватът за измерване на рН е между 3,5 до 9, докато температурата може да бъде измерена в обхват от - 9 ° С до 50 °С (16 °F до 122 °F).

Тестът за експозиция на слънчева светлина се извършва с помощта на сензора, разположен в горната част на корпуса. Екпозицията на слънчева светлина и влажността се изразяват в описателен мащаб.

Всички резултати могат лесно да се отчетат през деня и през нощта върху четлив LCD дисплей. Те също така се визуализират под формата на числа в съответните мерни единици, както и чрез вербална информация или пиктограми.

Устройството ще се изключи автоматично, ако забравите за него.

Това е необходим инструмент за лицата, които отглеждат растения професионално, както и любителски.