УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Лабораторни програмируеми захранващи устройства AX-3003P и AX-6003P

Лабораторни програмируеми захранващи устройстваОт лабораторните захранващи устройства се изисква преди всичко регулиране на напрежението и изходния ток с висока резолюция, много добри характеристики в областта на стабилизиране и минимизиране на влиянието на шумовете върху регулираното напрежение. Точно тези и редица други качества характеризират лабораторните захранващи устройства AX-3003P и AX-6003P от марка AXIOMET.

В лабораторни условия са полезни свойствата на програмируемите захранващи устройства AX-3003P и AX-6003P от марка AXIOMET, предлагащи възможност за едновременно отчитане на стойността на напрежението и тока с плавно регулиране. В случай на необходимост от измерване по едно и също време на напрежението и на стойността на тока няма необходимост от превключване на измервателните функции в захранващото устройство. Освен това е възможен непрекъснат анализ на променящите се стойности. Плавното регулиране позволява много точна настройка на напрежението и тока на изхода на захранващото устройство, като се вземат предвид много малките нараствания и намалявания.

От ключово значение са следните защити:

 • срещу претоварване,
 • срещу пренапрежения,
 • срещу високи температури
 • срещу свързване на напрежение с противоположна поляризация към изхода на захранващото устройство.

Лабораторни програмируеми захранващи устройства Отделните функции се настройват с помощта на бутоните [Shift][Menu], които позволяват преминаване към настройките на отделните функционални елементи, като опциите за текущата функция се избират с бутон [Menu].

Захранващото устройство може да запамети до 100 потребителски настройки. При това е възможно избиране на данни от паметта и след това с помощта на номерираните бутони избиране на мястото в паметта, от което ще бъдат изтегляни данните и накрая потвърждаване с бутон [Enter].

Като предимства на програмируемите захранващи устройства, освен функцията захранване, гарантираща осигуряване на определени, много прецизно зададени напрежение и ток, трябва да се подчертае и възможността за програмиране и отчитане на много параметри. Тази функция е особено полезна при проектни дейности и тестване на електронни устройства, особено при извършването на изчисления. Освен това програмиране на електрическите величини позволява бърза промяна на стойността на напрежението и тока, като улеснява работата с различните захранващи устройства и системи. С това също е постигната повторяемост на напрежението и тока на изхода на захранващото устройство.

Лабораторни програмируеми захранващи устройстваЗаслужава си да се отбележи и функцията програмиране на параметрите с помощта на цифрова клавиатура и възможността за използване на стъпковия бутон, с помощта на който при всяко натискане на приписания функционален бутон ще намалите или увеличите стойността на напрежението или тока със стойността на стъпката. По време на дейностите, изискващи непрекъснато и прецизно регулиране на изходните стойности, се използва въртящия потенциометър. Например с натискане на бутон [<] или [>] курсорът се премества наляво или надясно. Завъртане на потенциометъра надясно ще увеличи стойността, върху която се намира курсора с 1 и обратно.

Параметри на захранващите устройства

Напрежение на изхода в модел AX-3003P е 30 V DC, а в модел AX-6003P, 60 V DC при ток на изхода регулируем в обхват от 0 до 3 A. В резултат захранващото устройство AX-6003P позволява захранване на устройства и системи с по-голяма мощност.

Параметри AX-3003P AX-6003P
AX-3003P
Цена нето от 191.79 EUR
AX-6003P
Цена нето от 196.72 EUR
Тип захранване лабораторен програмируем лабораторен програмируем
Вид захранване
 • едноканален
 • линейно
 • програмируем
 • едноканален
 • линейно
 • програмируем
Вид на използвания дисплей LCD 5 цифри LCD 5 цифри
Брой канали 1 1
Изходно напрежение 0...30V DC 0...60V DC
Изходен ток 0...3A 0...3A
Раздел. способност на изходното напрежение 1mV 1mV
Раздел. способност на изходния ток 0.1mA 0.1mA
Стабилизация на тока ≤0.2%+ 3mA ≤0.2%+ 3mA
Стабилизация на напрежението ≤0.01%+ 3mV ≤0.01%+ 3mV
Пулсации и шум на напрежението (рег.) ≤1mVrms ≤1mVrms
Защита
 • прегряване OTP
 • срещу обърната поляризация
 • срещу пренапрежения OVP
 • срещу претоварване OPP
 • прегряване OTP
 • срещу обърната поляризация
 • срещу пренапрежения OVP
 • срещу претоварване OPP
Свойства на измервателните уреди
 • едновременно отчитане на напрежението и тока
 • защита от включване към изхода на захранващото устройство на напрежение с обратна полярност
 • памет за 100 настройки
 • плавно регулиране на напрежението и тока
 • едновременно отчитане на напрежението и тока
 • защита от включване към изхода на захранващото устройство на напрежение с обратна полярност
 • памет за 100 настройки
 • плавно регулиране на напрежението и тока
Стандартно оборудване
 • захранващ кабел
 • кабел USB
 • захранващ кабел
 • кабел USB
Версия щепсел EU EU
Размери 126x143x296mm 126x143x296mm
Маса 5.5kg 5.9kg
Софтуер приложен приложен
Захранващо напрежение 100...240V AC 100...240V AC

Останалите характеристики на захранващите устройства са същите:

 • резолюцията на напрежението на изхода е 1 mV
 • резолюцията на тока на изхода 0,1 mA.

Следователно параметрите на захранване могат да бъдат регулирани много точно, което е особено важно при устройства с много ниска мощност.

На практика намират приложение два начина на настройка на тока на изхода:

 • чрез натискане на цифровия бутон, след което трябва да натиснете бутон [Enter] за въвеждане на стойността на изходния ток
 • заедно с натискането на въртящ бутон веднага се променя и стойността на изходния ток. Използвайки този начин при включен изход ще промените изходния ток със стойност, отговаряща на стойността на оборот на бутона.

Не по-малко важна е стабилността на напрежението (≤0,01% + 3mV) и тока (≤0,2% + 3mA). Пулсациите и смущенията за регулируемото напрежение са от ниво ≤1mVrms. Следователно се печели много точно стабилизиране на изходното напрежение, което е много важно при лабораторните дейности, особено при работа със съоръжения, чувствителни на промени на стойността на напрежението и тока. Захранващите устройства са оборудвани с 1 изходен канал. От съществено значение е и температурният коефициент ≤300ppm/°C. Точността на настройката е от ниво ± 0,03% на показанието + 10mV (25±5°C), а времето на възстановяване възлиза на 100us (промяна на натоварването с 50%, минимално натоварване 0,5A).

Устройствата се захранват с напрежение 115/230 V AC (±10%, 50/60Hz), а размерите на захранващите устройства са 126 x 143 x 296 mm при тегло 5,5 кг.

Възможности на настройките

 • стойността на защитата срещу пренапрежения се избира чрез натискане на бутон [OVP], което позволява избиране на максимална стойност на изходното напрежение. Ако настроената стойност или текущата стойност е по-висока от максималната, изходът ще бъде изключен и едновременно с това ще се включи светлинна и звукова сигнализация.
 • състояние на защитата срещу пренапрежения,
 • време за закъснение на непрежението/тока,
 • защита от претоварване,
 • стъпка на напрежението,
 • стъпка на тока
 • автотест на напрежението. Благодарение на автотеста на напрежението се постига подобрена точност на изходното напрежение.

Ключова роля изпълнява възможността за конфигурация на:

 • бутоните за бърз достъп,
 • звуковия сигнал,
 • както и броя работни цикли.

В резултата на това се постига възможност за идеално адаптиране не възможностите на захранващото устройство към параметрите на захранваното устройство, особено в лабораторни условия. Настройката на работните цикли базира на избирането с помощта на цифрови бутони и определяне на броя цикли от 0 до 99999.

Можете да използвате функцията за дистанционно управление чрез комуникация на захранващото устройство с PC компютър чрез USB интерфейс. Компютърният софтуер позволява дистанционно управление на всички функции, които могат да се активират с помощта на предния панел на уреда.

Лабораторните програмируеми захранващи устройства AX-3003P и AX-6003P от марка AXIOMET са добро решение за потребителите, очакващи богати възможности в областта на настройките на отделните параметри на захранващото устройство, заедно със защитите, при високо ниво на точност на регулиране на напрежението и изходния ток.