УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Калибриране на измервателни уреди за електрически величини

Калибратори:

Измервателни уреди за контрол на промишлени процеси. В зависимост от модела позволяват точно измерване на сигнала и задаване на различни еталонни величини.

Параметри AX-C800 AX-C850 AX-C830
AX-C800
Цена нето от 337 EUR
AX-C850
Цена нето от 261 EUR
AX-C830
Цена нето от 243 EUR
Тип измервател калибратор калибратор калибратор
Вид калибратор
 • напрежение
 • ток
RTD термодвойка
Вид на използвания дисплей
 • LCD
 • подсветка
 • LCD
 • подсветка
 • LCD 5 цифри
 • подсветка
Обхват за изм. на напрежение DC
 • 0...100mV
 • 10V
-10...75mV
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,02% + 2 цифри) ±(0,025% + 2 цифри)
Диап. на изм. на ток DC 0...24mA
Точн. на изм. на ток DC ±(0,015% + 2 цифри)
Генератор на напрежение
 • 0...10V
 • 0...100mV
Точност на генератора на напрежение ±(0,02% + 2 цифри)
Генератор на ток 0...24mA
Точност на генератора на ток ±(0,015% + 2 цифри)
Размери 204x99x46mm 205x98x46mm 205x98x46mm
Маса 460g 472g 472g
Източник на захранване батерия LR03 (AAA) 1,5V x6 батерия LR03 (AAA) 1,5V x6 батерия LR03 (AAA) 1,5V x6
Свойства на измервателните уреди
 • едновременно отчитане в mA и % от обхвата
 • захранване на контура 24V
 • измерване или задаване на напрежение в mV и V
 • измерване или задаване на ток в mA и A
 • измерване по метод с 2-, 3 или 4- проводника
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • работи с 7 типа RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
 • симулация на изходен сигнал
 • висока точност
 • гнездо позволяващо свързване на захранване
 • измерване и симулация
 • противоударен калъф (кобур)
 • съвместна работа с термодвойки, тип: J, K, T, E, R, S, B, N
Стандартно оборудване
 • изолирани крокодили
 • комплект измервателни проводници с накрайници
 • мека калъфка
 • измервателни проводници
 • изолирани крокодили
 • мека калъфка
 • конектор тип К
 • мека калъфка
Измерване
 • напрежение DC
 • ток DC
съпротивление напрежение DC
Защита
 • срещу пренапрежения
 • срещу претоварване
Устойчив на падане от височина 1m падане от височина 1m
Battery/ accumulator липсва липсва липсва

Мултиметри калибратори:

Индустриалните калибратори с вграден мултиметър са мултифункционални устройства за измерване на напрежение, ток, съпротивление, за задаване и симулация на ток в mA. Има възможност за ръчно или автоматично тестване с подаване на трионообразен или стъпален сигнал (RAMP). Сигналът може да се променя плавно или на степени със стъпки %. Захранването от 24V на веригата улеснява работата, тъй като елиминира нуждата от допълнителен източник на енергия. Вграденият резистор 250Ω позволява контролиране на процесите в устройствата, съвместими с HART протокола.

Параметри AX-C705 AX-C708 AX-C709
AX-C705
Цена нето от 133 EUR
AX-C708
Цена нето от 201 EUR
AX-C709
Цена нето от 329 EUR
Тип измервател калибратор мултиметър калибратор мултиметър калибратор
Вид калибратор контур
Вид на използвания дисплей LCD (5000)
 • LCD (3999)
 • подсветка
 • LCD (3999)
 • подсветка
Обхват за изм. на напрежение DC 0...50V
 • 0.01...40mV
 • 400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
 • 0.01...40mV
 • 400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС 0...500V
 • 0.01...400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
 • 0.01...400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
Точн. на изм. на напрежение АС ±(1,5% + 4 цифри) ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на ток DC 0...20mA
 • 0.01...40mA
 • 400mA
 • 0.01...40mA
 • 400mA
Точн. на изм. на ток DC ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление 5kΩ
 • 100mΩ...400Ω
 • 4kΩ
 • 40kΩ
 • 400kΩ
 • 4MΩ
 • 40MΩ
 • 100mΩ...400Ω
 • 4kΩ
 • 40kΩ
 • 400kΩ
 • 4MΩ
 • 40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Генератор на ток 0...20mA -22m...22mA 4μ...20mA
Тест на диоди да 0.2mA @1V 0.2mA @1V
Тест за непрекъснатост на верига акустична сигнализация звуков сигнал за R<50Ω звуков сигнал за R<50Ω
Работна температура 0...40°C
Размери 180x90x47mm 205x95x42mm 205x95x42mm
Маса 500g 500g 500g
Източник на захранване батерия LR6 (AA) 1,5V x2 батерия LR6 (AA) 1,5V x4 батерия LR03 (AAA) 1,5V x4
Свойства на измервателните уреди
 • автоматично изключване
 • задаване и симулация на изходен сигнал 0-20mA или 4-20mA
 • захранване на контура 24V
 • извършване на тестове със стъпка на всеки 25% и 100% от стойността на сигнала
 • измерване, задаване и симулация на ток mA
 • обхват HART с контур и вграден резистор 250Ω
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
 • автоматично изключване
 • захранване на контура 5-28V
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • RTD и симулация на съпротивление
 • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
 • автоматично изключване
 • изход с правоъгълна вълна
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • напреженов изход DC
 • съвместна работа с термодвойки, тип: J, K, T, E, R, S, B, N
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
Измерване
 • напрежение DC
 • напрежение АС
 • съпротивление
 • ток DC
 • напрежение DC
 • напрежение АС
 • съпротивление
 • ток DC
 • ток АС
 • честота
 • напрежение DC
 • напрежение АС
 • съпротивление
 • ток DC
 • ток АС
 • честота
Съответствие със стандарт EN61010 600V CAT IV EN61010 600V CAT II EN61010 600V CAT II
Дискретизация 2,5x/s
Battery/ accumulator липсва липсва липсва
}

Калибратор на контура:

Калибраторите на контура са устройства, позволяващи задаване на тока mA. Те се използват за симулация и измерване на сигналите на елементи, работещи в токовия контур. Зададеният сигнал може да се увеличи плавно или на степени %. При стъпково действие на изхода има възможност за приписване на стойността на изходния ток за 0% и 100% от обхвата.

Параметри AX-C605
AX-C605
Цена нето от 147 EUR
Тип измервател калибратор
Вид калибратор контур
Вид на използвания дисплей LCD 4,5 цифри (19999)
Обхват за изм. на напрежение DC 0...28V
Диап. на изм. на ток DC 0...22mA
Точн. на изм. на ток DC ±(0,02% + 2mV)
Генератор на ток 0...22mA
Работна температура 0...50°C
Размери 180x90x47mm
Маса 550g
Източник на захранване батерия LR6 (AA) 1,5V x2
Свойства на измервателните уреди
 • автоматично изключване
 • захранване на контура 24V
 • извършване на тестове със стъпка на всеки 25% и 100% от стойността на сигнала
 • индикатор на ниско ниво на батерията
Измерване
 • напрежение DC
 • ток DC
 • токов кръг 0-20mA
Съответствие със стандарт EN61010 600V CAT IV
Раздел. способност на измерване на ток 0.001mA
Раздел. способност на измерване на напрежение 1mV DC
Battery/ accumulator липсва