УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Калибриране на измервателни уреди за електрически величини

Калибратори:

Измервателни уреди за контрол на промишлени процеси. В зависимост от модела позволяват точно измерване на сигнала и задаване на различни еталонни величини.

Параметри AX-C800 AX-C850 AX-C830
AX-C800
Цена нето от 362.53 EUR
AX-C850
Цена нето от 265.69 EUR
AX-C830
Цена нето от 248.29 EUR
Тип измервател калибратор калибратор калибратор
Вид калибратор
 • напрежение
 • ток
RTD термодвойка
Вид на използвания дисплей LCD LCD LCD
Обхват за изм. на напрежение DC
 • 0...100mV
 • 10V
-10...75mV
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,02% + 2 цифри) ±(0,025% + 2 цифри)
Диап. на изм. на ток DC 0...24mA
Точн. на изм. на ток DC ±(0,015% + 2 цифри)
Генератор на напрежение
 • 0...10V
 • 0...100mV
Точност на генератора на напрежение ±(0,02% + 2 цифри)
Генератор на ток 0...24mA
Точност на генератора на ток ±(0,015% + 2 цифри)
Размери 204x99x46mm 205x98x46mm 205x98x46mm
Източник на захранване батерия GR03 AAA 1,5V x6 батерия GR03 AAA 1,5V x6 батерия GR03 AAA 1,5V x6
Свойства на измервателните уреди
 • едновременно отчитане в mA и % от обхвата
 • захранване на контура 24V
 • измерване или задаване на напрежение в mV и V
 • измерване или задаване на ток в mA и A
 • измерване по метод с 2-, 3 или 4- проводника
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • работи с 7 типа RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
 • симулация на изходен сигнал
 • висока точност
 • гнездо позволяващо свързване на захранване
 • измерване и симулация
 • противоударен калъф (кобур)
 • съвместна работа с термодвойки, тип: J, K, T, E, R, S, B, N
Стандартно оборудване
 • изолирани крокодили
 • калъф
 • комплект измервателни проводници с накрайници
 • измервателни проводници
 • изолирани крокодили
 • калъф
 • калъф
 • конектор тип К
Измерване
 • напрежение DC
 • ток DC
съпротивление напрежение DC
Защита
 • срещу пренапрежения OVP
 • срещу претоварване OPP
Устойчив на падане от височина 1m падане от височина 1m
Батерия/ акумулатор батерия GR03 AAA 1,5V x6 батерия GR03 AAA 1,5V x6 батерия GR03 AAA 1,5V x6
Подсветяване да да да

Мултиметри калибратори:

Индустриалните калибратори с вграден мултиметър са мултифункционални устройства за измерване на напрежение, ток, съпротивление, за задаване и симулация на ток в mA. Има възможност за ръчно или автоматично тестване с подаване на трионообразен или стъпален сигнал (RAMP). Сигналът може да се променя плавно или на степени със стъпки %. Захранването от 24V на веригата улеснява работата, тъй като елиминира нуждата от допълнителен източник на енергия. Вграденият резистор 250Ω позволява контролиране на процесите в устройствата, съвместими с HART протокола.

Параметри AX-C705 AX-C708 AX-C709
AX-C705
Цена нето от 152.16 EUR
AX-C708 AX-C709
Тип измервател калибратор мултиметър калибратор мултиметър калибратор
Вид калибратор контур
Вид на използвания дисплей LCD LCD LCD
Параметри на дисплея (5000) (3999) (3999)
Обхват за изм. на напрежение DC 0...50V
 • 0.01...40mV
 • 400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
 • 0.01...40mV
 • 400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС 0...500V
 • 10µV...400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
 • 10µV...400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
Точн. на изм. на напрежение АС ±(1,5% + 4 цифри) ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на ток DC 0...20mA
 • 10µA...40mA
 • 400mA
 • 10µA...40mA
 • 400mA
Точн. на изм. на ток DC ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление 5kΩ
 • 100mΩ...400Ω
 • 4kΩ
 • 40kΩ
 • 400kΩ
 • 4MΩ
 • 40MΩ
 • 100mΩ...400Ω
 • 4kΩ
 • 40kΩ
 • 400kΩ
 • 4MΩ
 • 40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Генератор на ток 0...20mA -22...22mA 0...20mA
Тест диоди
Тест за непрекъснатост на верига звуков сигнал
 • звуков сигнал
 • <50Ω
 • звуков сигнал
 • <50Ω
Работна температура 0...40°C
Размери 180x90x47mm 205x95x42mm 205x95x42mm
Източник на захранване батерия LR6 AA 1,5V x2 батерия R03 AAA 1,5V x4 батерия LR03 AAA 1,5V x4
Свойства на измервателните уреди
 • автоматично изключване
 • задаване и симулация на изходен сигнал 0-20mA или 4-20mA
 • захранване на контура 24V
 • извършване на тестове със стъпка на всеки 25% и 100% от стойността на сигнала
 • измерване, задаване и симулация на ток mA
 • обхват HART с контур и вграден резистор 250Ω
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
 • автоматично изключване
 • захранване на контура 5-28V
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • RTD и симулация на съпротивление
 • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
 • автоматично изключване
 • изход с правоъгълна вълна
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • напреженов изход DC
 • съвместна работа с термодвойки, тип: J, K, T, E, R, S, B, N
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
Измерване
 • напрежение DC
 • напрежение АС
 • съпротивление
 • ток DC
 • напрежение DC
 • напрежение АС
 • съпротивление
 • ток DC
 • ток АС
 • честота
 • напрежение DC
 • напрежение АС
 • съпротивление
 • ток DC
 • ток АС
 • честота
Съответствие със стандарт
 • CAT IV 600V
 • EN 61010
 • CAT II 600V
 • EN 61010
 • CAT II 600V
 • EN 61010
Дискретизация 2,5x/s
Батерия/ акумулатор липсва липсва липсва
}

Калибратор на контура:

Калибраторите на контура са устройства, позволяващи задаване на тока mA. Те се използват за симулация и измерване на сигналите на елементи, работещи в токовия контур. Зададеният сигнал може да се увеличи плавно или на степени %. При стъпково действие на изхода има възможност за приписване на стойността на изходния ток за 0% и 100% от обхвата.

Параметри AX-C605
AX-C605
Цена нето от 160.65 EUR
Тип измервател калибратор
Вид калибратор контур
Вид на използвания дисплей LCD
Параметри на дисплея 4,5 цифри (19999)
Обхват за изм. на напрежение DC 0...28V
Диап. на изм. на ток DC 0...22mA
Точн. на изм. на ток DC ±(0,02% + 2mV)
Генератор на ток 0...22mA
Работна температура 0...50°C
Размери 180x90x47mm
Източник на захранване батерия LR6 AA 1,5V x2
Свойства на измервателните уреди
 • автоматично изключване
 • захранване на контура 24V
 • извършване на тестове със стъпка на всеки 25% и 100% от стойността на сигнала
 • индикатор на ниско ниво на батерията
Измерване
 • напрежение DC
 • ток DC
 • токов кръг 0-20mA
Съответствие със стандарт
 • CAT IV 600V
 • EN 61010
Раздел. способност на измерване на ток 1µA
Раздел. способност на измерване на напрежение 1mV DC
Батерия/ акумулатор липсва