УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Промоции

TESTER-MS6812

Тестер: идентификатор на чифт кабели

TESTER-MS6811

Тестер: окабеляване LAN; Оборудване: мека калъфка

PPOM-14

Комплект измервателни проводници; Uном: 60VDC; Дл: 0,8m

MOD-TEMP105D

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; Знак: 19mm

MOD-TEMP104D

Измервател на температура; цифров,монтажен; NTC; на панел; Дл: 1m

MOD-TEMP104C

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; Знак: 19mm

MOD-TEMP103

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 30g

MOD-TEMP102C

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

MOD-TEMP102B

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

MOD-TEMP102A

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Коефициент на излъчване – влияние върху точността на измерването на температурата.

Инфрачервеното излъчване, така нареченото топлинно излъчване се излъчва от всяко тяло с температура над 0°K. Колкото по-висока е температурата на предмета, толкова по-интензивно е излъчването.

Отделните материали се различават по способността да излъчват инфрачервена радиация. Влияние върху интензивността на излъчването има също и вида на повърхност (гладкост, цвят). Елементи с матови, тъмни повърхности излъчват повече топлина, отколкото с гладка и светли повърхности. За да се получат точни резултати, в зависимост от спецификата на тествания обект, се използва така наречения коефициент на излъчване (ε) , който трябва да бъдат взет под внимание при безконтактно измерване на температурата. Еталонна точка за измерване на излъчването е абсолютно черно тяло, напълно поглъщащо лъчението, независимо от дължината на вълната, ъгъла на падане и температурата на излъчващия обект. Неговият коефициент на излъчване (ε) е 1.

Стойността на коефициента на излъчване на различните материали е в обхвата 0-1

за най-често изпитваните обекти стойностите са посочени в таблицата по-долу.

Материал Топлинно излъчване Материал Топлинно излъчване
Асфалт 0,90 до 0,98 Материал (черен) 0,98
Бетон 0,94 Човешка кожа 0,98
Цимент 0,96 Кожа 0,75 do 0,80
Пясък 0,90 Въглища (прах) 0,96
Земя 0,92 до 0,96 Лак 0,80 до 0,95
Вода 0,92 до 0,96 Лак (матов) 0,97
Лед 0,96 до 0,98 Гума (черна) 0,94
Сняг 0,83 Пластмаса 0,85 до 0,95
Стъкло 0,90 до 0,95 Дърво 0,90
Керамика 0,90 до 0,94 Хартия 0,70 до 0,94
Мрамор 0,94 Хромоксид 0,81
Мазилка 0,80 до 0,90 Меден оксид 0,78
Хоросан 0,89 до 0,91 Железен оксид 0,78 до 0,82
Тухла 0,93 до 0,96 Тъкани 0,90

Пирометърът с регулируем коефициент на излъчване

Уредът за безконтактно точково измерване на температурата (базиращо на явлението инфрачервено лъчение) е пирометърът. Неговото основно предимство е бързото измерване на температурата, не оказващо влияние върху температурата на изпитвания предмет. Пирометърът с регулируем коефициент на излъчване взема предвид неговата стойност, като пресмята потока от приеманото лъчение в температура, показана върху дисплея.

В обикновените пирометри стойността на коефициента на излъчване е постоянна 0,95 – типична за повечето материали. За материалите с ниска излъчваща способност (метални, полирани, лакирани повърхности) трябва да се използват пирометри с регулируем коефициент на излъчване.

С помощта на пирометъра можем да извършим точково измерване на температурата. За измерване и изобразяване разпределението на температурата върху повърхността са предназначени термовизионни камери.