УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Безконтактен детектор на метал и напрежение AX-904

AX-904 Уредът AX-904 от марка AXIOMET е устройство, което позволява точно измерване на величини като: разстояние, повърхност и обем. Освен това позволява детекция на греди, кабели с напрежение AC и метални предмети, намиращи се в стената на помещението.

Измерването се извършва чрез използване на вграден ултразвуков датчик и лазерен индикатор. AX-904 е задължителен уред за всеки професионален електротехник или инсталатор.

Най-важните функции на устройството

В случай, когато има необходимост от изпълнение на много различни измервания, измервателният уред AX-904 от марка AXIOMET представлява комплексно решение. Оборудван е с много удобна функционалност – в случай на изчисляване на размерите на помещение със сложна форма, сумира поредните резултати от измерваните величини. Това е възможно благодарение на записа в паметта на уреда на резултатите от предишните измервания. Тази функция се отнася за споменатите по-горе параметри, тоест разстояние, повърхност и обем.

В случай на използване на функцията за детекция е необходимо да се извърши предварителна калибрация на уреда. Това се извършва по следния начин:

  • в случай на детекция на кабели и метални предмети: уредът автоматично избира съответното ниво на детекция на обекта
  • в случай на греди: адаптиране на ултразвуковия датчик към дебелината на проверяваната стена. Благодарение на това получените резултати от измерването са по-прецизни.

Освен това уредът е оборудван с функция лазерен индикатор и възможност за неговия монтаж с помощта на монтажни игли върху стена от гипсокартон или дървена стена. Интересна опция е също датчик на температура, благодарение на който може по бърз начин да получите информация за температурата в помещението, в което се извършват измерванията.

Към всички изброени по-горе предимства на уреда AX-904 трябва да добавим и неговата ергономия. Уредът е много удобен – размерите му са съответно 170 mm дължина, 85 mm ширина, 45 mm мисочина. Освен това е много лек – без батерии теглото му е само 230 g.