УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Луксметър AX-L230 – бързо и прецизно измерване на интензивността на осветлението

[луксметър AX-L230](/ product/axiomet/luksomierz/ax-l230/79)

Луксметърът AX-L230 от марка AXIOMET е прецизен цифров измервател, позволяващ измерване на осветеността в заобикалящата потребителя среда. На разположение на потребителя са две измервателни скали Lux или fc, благодарение на което той има възможност за бърз избор на интересуващата го мерна единица. Допълнително, за удобство на лицето, извършващи измерването, уредът се отличава с пълна корекция на косинуса на ъгъла на светлината.

Важен елемент на луксметъра AX-L230 са неговия фотодиод с много висока чувствителност и характеризиращият се с дълъг експлоатационен живот филтър за спектрална чувствителност.

От потребителска гледна точка уредът се отличава с няколко полезни функции:

  • data hold, благодарение на която операторът може да включи режим за задържане на показанията и да види резултата върху дисплея;
  • peakhold, която позволява улавяне на пиковата стойност на получените резултати –изборът на съответен режим позволява улавяне на максималното или минималното показание на регистрираното измерване;
  • max/min, която позволява запаметяване на максималния и минималния резултат, превключване между тях и сравняване с показанията, регистрирани по време на текущите измервателни дейности;
  • относителен режим, благодарение на което луксметърът е в състояние да извършва относителни измервания по отношение на записана стойност;
  • автоматично изключване след 30 минути бездействие на уреда, която функция предотвратява прекомерното изтощаване на батериите.

За полезността на луксметъра AX-L230 свидетелстват и неговите ергономични качества:

  • ниско тегло от 280g,
  • четирицифров подсветен LCD дисплей, оборудван с барграф,
  • удобни размери: дължина 203 mm, широчина 75 mm и височина 50 mm,
  • измервателен обхват: 40 – 400 klx; 40 – 40 kFc.