УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Безопасни измервания благодарение на кабелите AX-TLS

Измервателни кабели

Измерването на електрическите величини в съоръженията извършваме предимно за безопасни напрежения. Ако приемем, че в дадени условия на околната среда съпротивлението на човека е най-малко 1000 Ohm, това означава 50 V за променлив ток и 100 V за постоянен ток. Но, когато извършваме измервания в електрически инсталации, тези стойности са значително надвишени и трябва да използваме измервателни уреди и аксесоари със съответно качество.

За да разберем, дали даденият уред изпълнява съответните стандарти се извършват редица тестове и измервания, описани в националните и международни стандарти. Стандартът, който определя критерии за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение, е EN 61010. Част 031 от този стандарт точно определя изискванията за безопасност за комплекти ръчни пробници (сонди) за електрически измервания и изпитвания. Тя определя също така и разделението на измервателните аксесоари на четири категории и определя, в какви приложения могат да бъдат използвани.

Измерванията на електрическата безопасност трябва да се извършват с измервателни уреди и устройства с подходящ диапазон, адаптиран към номинални работни условия на дадената верига. Важен елемент са също така и измервателните сонди и измервателните кабели, които съгласно актуалния стандарт

независимо от вероятността за допир трябва да имат двойна или усилена изолация.

В тази тенденция отлично се вписват продуктите от марка Axiomet от серия AX-TLS. В зависимост от модела продуктите притежават ъглови или прави конектори, което разширява техния обхват на приложение. Последната актуализация на стандарта определя също така изискванията за дължината на назащитените проводими части на измервателните сонди. Също и от тази гледна точка кабелите от серия AX-TLS са проектирани така, че да изпълняват тези изисквания.

 • Кабелите AX-TLS-001B и AX-TLS-002B изпълняват изискванията на CAT III и притежават 4 mm незащитени измервателни краища и могат да бъдат използвани при максимално напрежение 1000 V.
 • Благодарение на специалните накрайници кабелите AX-TLS-003A, AX-TLS-004A и AX-TLS-007S изпълняват допълнително изискванията на CAT II и CAT IV. Споменатият накрайник позволява използване на кабела с четири или деветнадесет милиметрова незащитена дължина на краищата, благодарение на което тези кабели се превръщат в много универсален измервателен аксесоар.

Измервателни кабели от серия AX-TLS:

Параметри AX-TLS-001B AX-TLS-002B AX-TLS-004A AX-TLS-003A
AX-TLS-001B
Цена нето от 9.72 EUR
AX-TLS-002B
Цена нето от 9.13 EUR
AX-TLS-004A
Цена нето от 8.6 EUR
AX-TLS-003A
Цена нето от 7.12 EUR
Тип измервателни аксесоари комплект измервателни проводници комплект измервателни проводници комплект измервателни проводници комплект измервателни проводници
Номинален ток 10A 10A 10A 10A
Дължина на проводника 1m 1m 1m 1m
Конструкция на измервателния проводник банан щекер ъглов 4mm - измервателен накрайник банан щекер прав 4mm - измервателен накрайник банан щекер ъглов 4mm - измервателен накрайник 2mm банан щекер ъглов 4mm - измервателен накрайник 4mm
Състав на комплекта измервателни проводници x2 измервателни проводници x2 2х проводник 1m банан щекер 4mm - измервателен накрайник 2х проводник 1m банан щекер 4mm - измервателен накрайник
Цвят черен и червен черен и червен черен и червен черен и червен
Материал за изолация на проводника силикон силикон силикон силикон
Съответствие със стандарт EN61010 1000V CAT III EN61010 1000V CAT III
 • EN61010 600V CAT IV
 • EN61010 1000V CAT II
 • EN61010 1000V CAT III
 • EN61010 600V CAT IV
 • EN61010 1000V CAT II
 • EN61010 1000V CAT III
Опционална екипировка
 • AX-CP-05-B
 • AX-CP-05-R
 • AX-CP-06-B
 • AX-CP-06-R
 • AX-CR-2PM-B
 • AX-CR-2PM-BL
 • AX-CR-2PM-G
 • AX-CR-2PM-R
 • AX-CR-2PM-Y
 • измервателна щипка AX-CP-03-B
 • измервателна щипка AX-CP-03-R
 • измервателна щипка AX-CP-04-B
 • измервателна щипка AX-CP-04-R
 • измервателна щипка AX-CP-07-B
 • измервателна щипка AX-CP-07-R
 • измервателни накрайници AX-CP-01-SET
 • измервателни накрайници AX-CP-02-B
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-B
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-BL
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-G
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-R
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-Y
 • AX-CP-05-B
 • AX-CP-05-R
 • AX-CP-06-B
 • AX-CP-06-R
 • AX-CR-2PM-B
 • AX-CR-2PM-BL
 • AX-CR-2PM-G
 • AX-CR-2PM-R
 • AX-CR-2PM-Y
 • измервателна щипка AX-CP-03-B
 • измервателна щипка AX-CP-03-R
 • измервателна щипка AX-CP-04-B
 • измервателна щипка AX-CP-04-R
 • измервателна щипка AX-CP-07-B
 • измервателна щипка AX-CP-07-R
 • измервателни накрайници AX-CP-01-SET
 • измервателни накрайници AX-CP-02-B
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-B
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-BL
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-G
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-R
 • щипка крокодил AX-CR-4PM-Y
 • щипка крокодил AX-CR-02-SET
Сечение на проводника 0.75mm2 0.75mm2