УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Мултимер или измервателни клещи?

Мултимер или измервателни клещи?

Закупуването на двата уреда обикновено не е необходимо, тъй като голяма част от функциите на двата измервателни уреда са еднакви, а останалите са свързани с напълно различни браншове. Разликата е в параметрите и преди всичко в начина на провеждане на измерването. Изборът трябва да се направи въз основа на предвидената употреба на измервателния уред. Цифровите мултимери и измервателните клещи имат сходен обхват на използване, но поради техните специфични качества всеки от тях е по-подходящ за различни задачи.

Добрият мултимер е незаменим инструмент за техника-електроник, но за електротехниците много по-полезни ще бъдет измервателните клещи.

Цифровите мултимери позволяват измерване на постоянни и променливи токове и напрежения. Дават възможност за измерване на честота, усилване, затихване, съпротивление, капацитет, температура и тестване на диоди и непрекъснатост на вериги. Измервателните уреди от най-добър клас са в състояние да посочат действителната ефективна стойност (True RMS) на мониторираните променливи сигнали, независимо от тяхната форма. Всички изброени функции обслужва например мултимер AXIOMET AX-178.

При големи стойноста на тока и готови инсталации, чието разединяване не е желателно, измерването на преминаващия ток с помощта на обикновен мултимер е по-трудно. В този случай ще помогне използването на измервателни клещи.

Измервателните клещи работят на принципа на токови трансформатори, следователно на базата на тока, генериран във вторичната верига (вътре в измервателния уред) от токо, протичащ през проводника, който се измерва.

Модерните измервателни клещи позволяват измерване не само на променливи, но и на постоянни токове. Освен това позволяват извършване на тестове на диоди. Основната характеристика на измервателните клещи е безконтактното извършване на измерванията.

Достатъчно е да обхванете проводника с клещите, за да отчетете интересуващите Ви параметри на сигнала. Ограничание представлява само размерът на самите клещи и той определя максималния диаметър на проводника, който може да бъде измерен.  

  • По-малките измервателни клещи позволяват измерване на кабели с диаметър до 20-30 mm, като например моделите AXIOMET AX-200, AX-202 и AX-203.
     
  • Големите измервателни клещи имат клещи с вътрешен диаметър ок. 54-55 mm (модели AXIOMET AX-380, AX-M266C и AX-3550). Последният модел позволява измерване за нуждите на енергетиката: активна (до 750 kW), реактивна, пълна мощност, честота (с 50 Hz до 200 Hz), фактора на мощността и фазовия ъгъл.