УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

USB регистратори на температура и влажност

Регистратор на температира

ПАРАМЕТРИ И ОБОРУДВАНЕ

Цифровият регистратор на температура и влажност AXIOMET AX-DT100 е компактен и много лек уред, захранван от батерии. Уредът е изработен в конвенцията на миниатюрен мултиметър в корпус, изработен от пластмаса, устойчива на удари и предпазваща от сътресения. Датчиците за температура и относителна влажност са интегрирани директно в уреда.

Регистраторът притежава:

  • четлив LCD дисплей;
  • допълнително два диода, сигнализиращи алармите за надвишаване на зададената стойност на температурата или влажността и статуса за активност на измерването;
  • вътрешна памет за 32700 измервания;
  • вграден USB интерфейс за изпращане на данни от уреда към компютър PC. Такова решение увеличава плътността на корпуса и не изисква инсталиране на допълнителни аксесоари, необходими за правилната работа (карта памет). Използването на гнездо за карта памет би ограничило надеждността на този уред (по-ниска уплътненост, чувствителност на конденз на водна пара) и би изисквало допълнителни механични защити, предотвратяващи изваждането на картата памет от трети лица.

В комплект с регистратора производителят доставя:

  • планка за стенен монтаж и защита срещу кражба;
  • софтуер за управление на данните от регистратора, експорт на данните, конфигурация на настройките и визуализация на температурата и влажността.

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ

Регистраторът AX-DT100 е едно от най-евтините решения, позволяващи комплексно мониториране на температурата и относителната влажност вземайки предвид техническите параметри. Уредът в режим измерване със стъпка 1 секунда позволява непрекъснато регистриране на промяната на измерваните параметри в продължение на 4,5 часа. Увеличавайки времето на измервателната стъпка теоретически може да се постигне денонощна регистрация за период от 44 години! Разбира се ограничението в този случай е захранването на уреда. Производителят е избрал захранване с батерии при използване на 1 литиева батерия ½AA - 3,6V с капацитет 1200mAh.

Температурата е най-често измерваната физическа величина, следователно областта на използване на регистратора е много широка. С оглед на обхвата на измерваната температура (-40°C ÷ 70°C) и относителната влажност (0% ÷ 100%) уредът е предназначен за мониториране на параметрите на средата. Въпреки това, благодарение на долната граница на измерваната температура от ниво на -40°C уредът е подходящ за мониториране на параметрите във фризерите и хладилните помещения. Конфигурирайки уреда с измервателна стъпка 1 секунда може да се определи времето и скоростта на замразяване на продуктите.

Мониторирането и регистрацията с помощта на AX-DT100 ще бъде успешно и в оранжериите, складовете и сушилните за хранителни продукти, а по-специално за плодове и зеленчуци. Освен това уредът осигурява оценяване на ефективността на действие на климатиците в помещенията и автомобилните климатични инсталации чрез мониториране на температурата и влажността. Разполагайки с дългосрочно регистриране на температурните данни може да се оптимизират всички системи за регулиране на температурата и съответно да се променят настройките на ръчните регулатори, с цел например намаляване на разходите за отопление на помещенията, поради това, че са известни колебанията и тенденциите на температурата.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СОФТУЕР

Обхватът на измерваните температури и относителната влажност е типичен за повечето достъпни на пазара регистратори.Също така точността на измерване и другите технически параметри са сравними. Едно от основните предимства на доставеното от AXIOMET решение е приложения софтуер, който позволява обработка, експорт и визуализация на данните. Освен това устройството е напълно реконфигурируемо от нивото на софтуера, въпреки че регистраторът е оборудван с потребителски интерфейс (бутони и LCD дисплей). Такова решение значително увеличава лекотата на обслужване и функционалността на уреда.


Обобщавайки, с оглед на високата функционалност, доставените в комплекта аксесоари и софтуер цифровият регистратор AXIOMET AX-DT100 представлява много конкурентна пазарна оферта и е един от най-евтините регистратори в своя клас.