УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Детектор за кабели AXIOMET AX-T2090

Детектор за кабели AX-T2090 Детекторите за кабели позволяват детекция на разположението на кабелите в стените и откриване на местоположението на прекъсване на непрекъснатостта на захранването. Професионалните продукти могат да се използват също така за детекция на други метални инсталации (например тръби или вентилационни тръбопроводи) без каквато и да било намеса в завършената повърхност на стените.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

AX-T2090 от марка AXIOMET е професионален, безконтактен детектор за напрежение и кабели. Предлага се под формата на комплект от предавател и приемник и съответните кабели. Самият приемник е в състояние да открие в стените кабели под напрежение, но истинска прецизност на действие и напреднали функции се постига само при съвместна работа с предавателя.

Безконтактен детектор за напрежение Приемникът е оборудван с четлив дисплей с подстветка и комплект бутони. В режим на самостоятелна работа уредът може безжично да открие променливо напрежение до дълбочина около 0,4 m. Предназначен е за детекция на кабели под напрежение в обхват от 12 до 400 V AC и честота до 60 Hz.

Уредът се захранва от батерия 9 V – по една за предавателя и за приемника. В случай на работа в двуполюсен режим предавателят може да използва захранваща мрежа. Устройството се изключва автоматично след един час бездействие.

Устройството е удобно, леко, но същевременно е солидно. Предавателят е с тегло около 130 g, а приемникът около180 g, двете устройства са опаковани в устойчиво, защитно куфарче с тегло около 2 kg.

ПРЕДИМСТВА НА ПРЕДАВАТЕЛЯ

Ако към откритите кабели се свърже приложения в комплекта предавател, възможностите на детектора значително се увеличават:

  • благодарение на използвания сигнал с честота 125 kHz точността на локализацията на кабелите значително се увеличава;
  • увеличава се и дълбочината на детекция – до 0,5 m при 2-полюсна конфигурация и до 2 m, когато гнездото на заземяване на предавателя действително е на потенциала на земята (работа в еднополюсен режим). Разбира се дълбочината на детекция е силно зависима от вида и дебелината на слоевете, намиращи се между кабелите и приемника.
  • единичен детектор може да работи съвместно дори със 7 предаватели едновременно, които излъчват различни кодове. Още при два предавателя потребителят печели възможност за много прецизно определяне на мястото на прекъсване на електрическата инсталация (също така заземена, например при забиването на гвоздеи) – това ще бъде мястото, където ще настъпи промяна на детектирания код.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

AX-T2090 може да се използва за:

  • детекция на кабели в затворени и отворени вериги.
  • детекция на гнезда, конзолни кутии и ключове в жилищни инсталации
  • сортиране на кабели, както на свързани към напрежение, така и на незахранвани.

Измерването може да се извърши не само в стените, но също така в земята.

Устройството работи в автоматичен или ръчен режим, позволяващ определяне на нивото на детектирания сигнал. Дисплеят на приемника информира за откритото в кабелите напрежение. Барграфът на приемника и многобройните графични пиктограми улесняват диагностиката на мрежата. LED диодът на главата на приемника улеснява работата в тъмни помещения.


Благодарение на съответствието с изискванията на стандарт PN-EN 61010 категория III до 300 V AX-T2090 устройството може безопасно да се използва за диагностика на инсталациите в сгради, включително и на открито.

Безконтактен детектор за напрежение и проводници AX-T2090