УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Най-добрите измервателни клещи за труднодостъпни места

Поради конструкцията и начина на използване на измервателните клещи, за разлика от класическите цифрови мултиметри, при тях размерите са от съществено значение. От тази гледна точка в офертата на AXIOMET са достъпни изключителни от тази гледна точка измервателни клещи. Те имат едва 24 mm дебелина в най-дебелото място на корпуса, благодарение на което използването им дори и на най-труднодостъпни места е лесно.

AXIOMET AX-353 и AX-354 z с корпус от тип slim

Търсейки измервателни клещи повечето от потребителите се съсредоточава върху диаметъра на инструмента, следователно върху максималната дебелина на кабела, който може да бъде измерен. Все повече потребители си дават сметка също така, колко важна е дебелината на самия инструмент.

Измервателните уреди AXIOMET AX-353 и AX-354 се характеризират с изключително тънки измервателни клещи и извънредно плосък корпус от тип slim, благодарение на което са много удобни. Това е от съществено значение между другото в моторизацията, където измервателните клещи намират широко приложение.

Измервателни клещи за труднодостъпни места

Измервателни клещи, подходящи за автомобилния бранш и в таблата за управление

Съществува тенденция за инсталиране в автомобилите на все по-голям брой електронни устройства, което е неразделно свързано с въвеждането на допълнително окабеляване. Същевременно се наблюдава стремеж към повишаване на удобството на пътуване чрез осигуряване на водача и пътниците възможно най-голямо пространство. Следователно е необходимо възможно най-гъсто разполагане на електрическите кабели, в резултат на което извършването на измерване в автомобилите с големи измервателни клещи е много трудно.

С подобни проблеми можем да се срещнем в таблата за управление. Понастоящем в уредите от този тип се инсталират съвременни контролери, захранващи устройства и други устройства, които са с малки размери, но броят на кабелите, изведени от всяко от тях не намалява. Кабелите са разположени много гъсто и използването на големи измервателни клещи в толкова малко пространство просто е неудобно. В тези случаи най-подходящи са измервателните клещи с корпуси от тип slim.

Характеристика на AX-353 и AX-354

Измервателните уреди AXIOMET AX-353 и AX-354 позволяват измерване на тока в кабели с диаметър до 38 mm. Можете да ги хванете с една ръка и удобно да ги пренесете, защото са леки (теглото им е едва 150 g). Двата модела позволяват измерване на променлив ток, постоянно и променливо напрежение, съпротивление и честота. Резултатите от измерването са представени върху 3,75-цифрови LCD дисплеи. Измервателният уред AX-353 може да се използва за измерване на капацитет, температура и коефициент на запълване. Моделът AX-354 се отличава с възможността за измерване също така и на постоянен ток до 1000 A.

Измервателните уреди са в съответствие с изискванията на стандарт EN61010 600 V кат. II. Доставят се с комплект измервателни кабели и калъф. Малките размери на корпусите са постигнати между другото благодарение на използването на три 3-волтови батерии CR2032 за захранване.

Параметри AX-353
AX-353
Цена нето от 17.9 EUR
Тип измервател цифрови измервателни клещи AC
Свойства на измервателните уреди
  • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
  • автоматично изключване
  • индикатор за превишаване на измервателния обхват
  • индикатор на ниско ниво на батерията
  • плоска форма
Диаметър на измервания проводник макс. 38 mm
Вид на използвания дисплей LCD 3,5 цифри (3999)
Диап. на изм. на ток АС 400/500A
Точн. на изм. на ток АС ±(2,5% + 5 цифри)
Обхват за изм. на напрежение DC 400m/4/40/400/600V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,5% + 2 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС 400m/4/40/400/600V
Точн. на изм. на напрежение АС ±(1% + 3 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление ±(0,8% + 2 цифри)
Диапазон на измерване на капацитет 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Точност на измерване на капацитет ±(4% + 5 цифри)
Диапазон на измерване на честота 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Точност на измерване на честота ±(0,5% + 4 цифри)
Обхват на измервана температура -20...800°C
Точност на измерване на температура ±(3% + 1 цифра)
Коефициент на запълване 0.1...99.9%
Тест на диоди 1mA, 1,5V
Тест за непрекъснатост на верига звуков сигнал за R<50Ω
Размери 190x55x24 mm
Маса 150 g
Източник на захранване комплект без батерии, 3 батерии 3V CR2032
Измерване честота, напрежение АС, напрежение DC, капацитет, ток АС, съпротивление, температура
Съответствие със стандарт EN61010 600V CAT II
Стандартно оборудване
  • калъф
  • измервателни проводници


Резюме

Благодарение на плоските корпуси на измервателните уреди AXIOMET AX-353 и AX-354 те не само заемат малко място в кутията с инструменти, но преди всичко са удобни и влизат в тесните пространства между кабелите. Разбира се, важни са също така и останалите параметри като точност на измерването и достъпните функции, както и изпълнението на изискванията на стандарта за безопасност.