УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Стандарт EN61010 – помощ при избора на оборудване

Професионалното оборудване трябва да бъде произведено в съответствие със стандартите, които се прилагат при определяне на обхвата на допускане за неговото приложение.

Европейският стандарт за измервателни съоръжения и устройства, за автоматика и лабораторни съоръжения е EN 61010.

Валидност на стандарт EN 61010

Най-новата версия на стандарт EN 61010-1, определяща изискванията за безопасност на електрически измервателни устройства, автоматични системи, лабораторни устройства и техните аксесоари, е от 2011 година. Тя замести първоначалната версия от 1999 и 2004 година. Първоначалната версия на стандарта IEC 61010-1 е разработена от Международната Електротехническа Комисия (IEC - International Electrotechnical Commission). Тя представлява основа за местните разпоредби в САЩ, Европа и Полша. Стандартът EN61010-1 базира на споменатите международни указания, затова неговото съдържание и изисквания са в съответствие със стандартите, прилагани на практика в цял свят.

За купувачите на измервателни устройства най-важна е първата част на стандарт EN 61010.

Постановленията на стандарта обхващат също така специалните изисквания, касаещи измерванията и изпитванията на измерваните вериги. Концентрират се не върху самите измервателни устройства, а върху тяхната околна среда. Трябва да се отбележи, че EN 61010-1 се отнася за съоръженията за ниско напрежение, тоест – предназначени за работа с напрежение под 1000 V.

Категории на безопасност съгласно EN 61010

Важно място в рамките на стандарт EN 61010-1 заемат категориите на безопасност.Те се отнасят предимно за разстоянието, което отделя измервателното устройство от източника на енергия. При по-големи разстояния можете по безопасен начин да използвате устройства, изпълняващи изискванията за по-ниска категория, с оглед на това, че опасността, свързана с наличието на пренапрежения, е по-малка.

Съгласно стандарт EN 61010-1 устройствата, изпълняващи изискванията на:

 1. категория I могат да служат само за изпитване на електроника, тоест на устройства, които не използват високи мощности.
 2. категория II могат да бъдат използвани допълнително за измерване на еднофазни приемници на електрическа енергия, следователно, на всички видове потребителски електрически устройства, индустриални съоръжения с ниска мощност и преносими инструменти.
 3. категория III и IV може да се използват също така за измервания на електрически мрежи - в обхват, ограничен до:
  • гнезда и вериги с единична защита
  • незащитени гнезда, отдалечени на повече от 10 метра от източниците от категория III
  • незащитени гнезда, отдалечени най-малко на 20 метра от източниците от категория IV.

Значително по-голяма свобода за безопасно използване предоставят инструментите, изпълняващи изискванията на категория III. Могат да бъдат използвани в трифазните мрежи, включително в разпределителните табла и за проверка на осветителните вериги (също така и индустриалните).

На практика тези инструменти могат за служат за електрически измервания вътре в сградите, които не се електрически разпределителни табла. Подходящи са за всички видове дейности в индустриалните заводи и в жилищните сгради. С тяхна помощ може да се изпитват свързващо оборудване, многофазни двигатели, а дори магистрали и захранващи линии в заводите.

Най-високата, IV категория, позволява проверка на веригите на трифазно напрежение при битовите присъединения и изпитване на кабелите извън помещенията.

Съоръженията, изпълняващи изискванията на тази категория могат да се използват при оценяване на:

 • основните защити от претоварване,
 • връзките между сградите и разпределителните табла
 • въздушните и подземни електрически линии, доколкото това са инсталации за ниско напрежение.

Лимити на напреженията

Освен определянето на категорията на безопасност на дадено съоръжение, производителят трябва да посочи също така и обхватът на напрежение, за който се отнася дадената категория. Това е свързано с начина на тестване на инструментите, в зависимост от категорията и от декларираното максимално работно напрежение.

Приемат се пет различни стойности на работното напрежение (DC или RMS): 50 V, 150 V, 300 V, 600 V и 1000 V. Значителна част от измервателните устройства е проектирана и тествана от гледна точка на напрежения със стойност 600 V и 1000 V.

Устройството изпълнява изискванията на дадена категория за дадено работно напрежение, ако успешно е преминало тестовете на пренапрежения. Параметрите на тези тестове за напрежения 600 V и 1000 V са събрани в таблица 1. Както се вижда, колкото по-висока категория, толкова по-високо напрежение на пиковия импулс и толкова по-ниско съпротивление на източника за същите работни напрежения.

Таблица 1. Параметри на тестовите импулси в зависимост от категорията съгласно стандарт EN61010-1 и от стойността на работното напрежение

Категория на безопасност Работно напрежение Напрежение на пиковия импулс на пренапрежение Съпротивление на източника
Кат. I 600 V 2500 V 30 Ω
Кат. I 1000 V 4000 V 30 Ω
Кат. II 600 V 4000 V 12 Ω
Кат. II 1000 V 6000 V 12 Ω
Кат. III 600 V 6000 V 2 Ω
Кат. III 1000 V 8000 V 2 Ω
Кат. IV 600 V 8000 V 2 Ω

Обобщение

При избора на измервателните съоръжения или аксесоари трябва да си отговорите на въпросите: за измерване на какви напрежения и при какви условия ще бъдат използвани. Струва си да не забравяте, че категорията на безопасност на аксесоарите трябва да бъде същата или по-висока от самото измервателно устройство.

Най-универсално приложение намират устройствата от категории III и IV. Тези категории обхващат повечето дейности, свързани с електричеството и електрониката. Разликата е в това, че устройствата от категория IV обикновено са по-скъпи, отколкото устройствата от категория III.

Правилният избор на съоръженията за предвидените измервания е от ключово значение за цялостното безопасно използване на апаратурата.