УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Лесен за обслужване уред за измерване на съпротивлението на изолацията AXIOMET AX-T2200

Един от начините за частична проверка на техническото състояние на съоръженията е проверката на съпротивлението на изолацията.

За измерването е необходимо използването на уред за измерване като например AXIOMET AX-T2200.

Уред за измерване на съпротивлението на изолациятаСпоменатият уред за измерване на съпротивлението на изолацията се отличава с лекота на обслужването, като същевременно предлага най-важните функции, които трябва да притежава устройство от този тип .

Параметри на уреда за измерване на съпротивление на изолацията AXIOMET AX-T2200

Основният проблем, свързан с измерването на съпротивлението, е необходимостта от генериране на високо напрежение, тъй като от това зависи допустимият измервателен обхват.

Най-важните качества на AX-T2200:

  • възможност за генериране на постоянно напрежение: 250V, 500V и 1000V,
  • може да измерва съпротивление от 0,1 MΩ до 2000 MΩ,
  • обхватът е разделен на шест подобхвата, които позволяват постигане на по-точни резултати от измерванията,
  • оборудван е с трицифров дисплей,
  • грешката при измерването възлиза на ±4% и ±2 цифри, което е достатъчно за повечето приложения на уреда.

Допълнителни функции AX-T2200

Уредът е оборудван с четири гнезда. Това позволява ефективно елиминиране на ефекта на утечка чрез провеждане на измервания с три проводника, неизбежни например при големите съоръжения. Четвъртото гнездо се използва за измерване на променливо напрежение в обхват до 750 VAC.

Уред за измерване на съпротивлението за окачване на врата

Удобство и лекота на обслужване

Важно качество на AX-T2200 е лесното обслужване.

Уредът е оборудван с:

  • отделни, механични бутони за избор на измерващото напрежение, бутон за включване на устройството, бутон за избор на обхвата, голям бутон за включване на измерването и превключвател за режим на измерване на напрежението;
  • голям, четлив LCD дисплей;
  • LED диод, сигнализиращ високо напрежение.

За разлика от други уреди за измерване на съпротивлението от този тип, измервателят може да бъде окачен на врата (с използване на лентата, приложена в комплекта). Благодарение на това ръцете на оператора са свободни и е улеснено боравенето с кабелите.

AXIOMET AX-T2200, въпреки, че има по-малко допълнителни функции и по-малък обхват на измерване, уредът има големи предимства не само в областта на цената. Той е по-лесен за обслужване и по-удобен от много други уреди за измерване на съпротивлението на изолацията.

Резюме

Уредът за измерване на съпротивлението на изолацията AXIOMET AX-T2200 позволява осигуряване на безопасност на потребителите на електрически съоръжения. Може да бъде използван дори там, където досега не са били провеждани измервания на съпротивлението на изолацията и представлява добро допълване на оборудването, необходимо за провеждане на периодични прегледи на съоръжения, кабели и електрически елементи.