УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Измервания с използване на напреднали функции на осцилоскопите

Осцилоскоп AX-DS1100CFMСъвременните цифрови осцилоскопи са не само инструменти за показване на формите на електрическите сигнали във времето. Напредналите функции на апаратурата позволяват бързо измерване на параметрите на сигналите и провеждане на диагностика.

В настоящата статия ще покажем, как да се използват напредналите функции на осцилоскоп AXIOMET AX-DS1100CFM.

Има няколко видове измервания, използвани главно при диагностиката, които модерните цифрови осцилоскопи извършват напълно автоматично или полуавтоматично. Струва си да познавате тези функции, за да улесните работата си.

Автоматично измерване на параметрите на сигнала

В началото нека да приемем, че искаме да измерим основните параметри на периодичен сигнал, въведен в един от входовете. Осцилоскопът AXIOMET AX-DS1100CFM притежава функция интелигентна, автоматична настройка към свързаните сигнали. С натискане на бутон AUTO устройството само открива, към кои входове са свързани сигналите и адаптира режима на показаване по начин, който позволява най-добро наблюдение на формата на сигналите.

Наблюдение на формата на сигналите върху осцилоскопа

В случай на подаване на входа на първи канал правоъгълен сигнал 1 kHz с амплитуда 3 V и натискане на бутон AUTO осцилоскопът сам ще определи вертикалната скала на 1 V и хоризонталната на 250 µs. Ще изчисли средното напрежение, период, амплитуда и честота на сигнала, като представи данните върху екрана под самата графика на сигнала във времето.

Ако предмет на измерването са точните параметри на единичен период на сигнала, трябва да изберете втората опция от дясното меню. Тогава скалата за време ще бъде настроена на 100 µs, а измерваните стойности са минималното, максималното и средното напрежение и широчината на импулса.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Често предмет на измерването е времето за нарастване или намаляване на фронта на сигнала. Моделните осцилоскопи и това измерване извършват също автоматично – в осцилоскопа AX-DS1100CFM за тази цел са предназначени третата и четвъртата опция на менюто за автоматични измервания. Устройството посочва изчисленото време за нарастване и амплитудата на сигнала.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Модерните осцилоскопи също така могат автоматично да изчислят много други параметри на сигналите чрез избиране на съответни опции в меню.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Детекция на нетипични явления

Много полезна функция на осцилоскопите като AXIOMET DS1100CFM е възможността за регистриране на формите на сигналите в паметта. Нека да приемем, че в изпитваното устройство от време на време се появяват нежелателни явления, но тяхната поява не може да бъде предвидена, нито не може да се определи начина на тригериране, за да може само този момент да се регистрира в режим single-shot. Тогава на помощ идва точно регистрацията на пробите. В модел DS1100CFM потребителят може да включи записване на сигнала във вътрешната памет. Достатъчно е да избере канал-източник, да зададе интервал на вземане на пробите и броя проби за регистриране и да натисне бутона за стартиране на процеса. Интервалът може да се определи на стойност от 1 ms до 1000 s, а броят на запаметените проби не може да надвиши 2500. Това означава, че може доста прецизно да се регистрира форма на сигнала с продължителност 2,5 секунди или напр. през почти месец непрекъснато да регистрирате сигналите на всеки около 16 минути.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Когато формите на сигналите бъдат регистрирани, могат да се преглеждат ръчно или автоматично.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

В нашия случай, в поле 34 се вижда внезапно изчезване на сигнала.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Друг начин за диагностика на подобни аномалии е включване на постоянство на сигнала. Благодарение на това представеният върху екрана сигнал ще оставя следа, която ще се задържа през известно време. Това донякъде напомня работа с луминофор в кинескопните осцилоскопи, който при висока интензивност на снопа светеше още през известно време след активиране, оставяйки следа. В случая на цифровите осцилоскопи този ефект е генериран по изкуствен начин, поради което времето на показваната следа върху екрана може да се зададе на 1 сек., 2 сек., 5 сек. или на безкрайност.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Референтни сигнали и автоматични тестове

Поредният начин за удобно анализиране на сигналите е запаметяване на референтни сигнали. Веднъж измерена форма на сигнала може да бъде запаметена във вградената памет на уреда, след което ще бъде изобразена статично върху екрана едновременно с формите на сигналите от канали 1 и 2, благодарение на което потребителят може директно да ги сравни.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Значително по-напреднала функция, изпълнявана от осцилоскопите като AX-DS1100CFM, е автоматично тестване. Устройството позволява определяне на „маската”, в която трябва да се помести измервания сигнал. Определят се горна и долна граница и широчина на импулсите. В осцилоскопите AXIOMET процесът на дефиниране на маската е силно опростен така, че по лесен начин с помощта на бутоните и копчетата да може да се приготви маската за периодичните сигнали.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа

Самото автоматично тестване може също така да бъде конфигурирано. Осцилоскопът може да издава звук при всеки сигнал, който не се помества в маската или да спира регистрирания сигнал върху екрана. Освен това се броят положителните и отрицателни тестове, а актуалният резулат на теста допълнително е подаван на изхода отзад на осцилоскопа.

Наблюдение на сигналите върху осцилоскопа


Резюме

Благодарение на описаните функции работата на проектанта или сервизния работник става значително по-лесно. Затова решавайки да закупите осцилоскоп си струва да изберете модел, който – оставайки в рамките на определения бюджет – е в състояние да изпълнява напреднали, цифрови измервания.