УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

От какво зависи температурата на точката на оросяване?

Температурата на точката на оросяване определя, колко трябва да се охлади повърхността, намираща се в пространство с въздух, за да започне кондензация на вода.

Точката на оросяване зависи предимно от:

  • относителната влажност на въздуха на околната среда (RH)
  • и от неговата температура (T).

Това явление се появява толкова по-лесно, колкото относителната влажност на въздуха е по-висока.

Това означава, че за висока относителна влажност на въздуха температурата на точката на оросяване е висока (разликата между нея и действителната температура е малка).

Точката на оросяване зависи право пропорционално от температурата на околната среда, което е резултат от влиянието на влажността върху разликата на температурите на околната среда и на точката на оросяване.

Примерни стойности на точката на оросяване (DP)

Температура на околната среда Относителна влажност Повърхностна температура
AT [°C] RH [%] DP [°C]
20 65 13,7
23 67 16,5
20 68 13
24 60 16,5
18 65 12
22 55 12

 

Струва си да отбележим, че температурата на точката на оросяване зависи от налягането в пространството (колкото по-високо налягане, толкова по-ниска точка на оросяване), но в повечето ситуации на практика е достатъчно да се вземе предвид температурата и влажността на въздуха, които сами по себе си включват зависимостта от налягането.


Прочетете също: