УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Промоции

TESTER-MS6812

Тестер: идентификатор на чифт кабели

TESTER-MS6811

Тестер: окабеляване LAN; Оборудване: мека калъфка

PPOM-14

Комплект измервателни проводници; Uном: 60VDC; Дл: 0,8m

MOD-TEMP105D

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; Знак: 19mm

MOD-TEMP104D

Измервател на температура; цифров,монтажен; NTC; на панел; Дл: 1m

MOD-TEMP104C

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; Знак: 19mm

MOD-TEMP103

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 30g

MOD-TEMP102C

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

MOD-TEMP102B

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

MOD-TEMP102A

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

За какво се използва функцията промяна на честотата (sweep) в генератора?

Функцията промяна на честотата позволява генериране на сигнали с определени параметри. Един от тези параметри – честотата –периодично се променя.

Потребителят определя:

  • формата на генерирания сигнал (напр. синусоиден, правоъгълен),
  • амплитудата на сигнала
  • и допълнителните параметри, като например коефициент на запълване.

След това определя, по какъв начин да се променя честотата на сигнала.

Избира:

  • гранични честоти и време за пълния цикъл на почистване,
  • посока (например растящ или растящо-намаляващ)
  • и начин на нарастване на честотата (например линейно, логаритмично).

Полученият по този начин сигнал е полезен предимно за изпитване на честотните характеристики на уредите и подвъзлите. Освен това може да се използва за модулация на други устройства, за които честотата на сигнала представлява информация за начина на тяхното действие.