УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Промоции

TESTER-MS6812

Тестер: идентификатор на чифт кабели

TESTER-MS6811

Тестер: окабеляване LAN; Оборудване: мека калъфка

PPOM-14

Комплект измервателни проводници; Uном: 60VDC; Дл: 0,8m

MOD-TEMP105D

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; Знак: 19mm

MOD-TEMP104D

Измервател на температура; цифров,монтажен; NTC; на панел; Дл: 1m

MOD-TEMP104C

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; Знак: 19mm

MOD-TEMP103

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 30g

MOD-TEMP102C

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

MOD-TEMP102B

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

MOD-TEMP102A

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Как се извършва измерване на обемното и повърхностното съпротивление на проби от електрическа изолация?

Обемното и повърхностното съпротивление са два основни параметъра на електрическите изолатори.

Обемно съпротивление се отнася за тока, протичащ вътре в изолационния материал под въздействието на постоянно електрическо поле. Винаги се измерва с посредствен метод чрез измерване на обемното съпротивление и като се вземе предвид ефективната повърхност на измервателния електрод и дебелината на пробата. Измервания от този вид не се лесни за изпълнение поради много малките стойности на протичащи токове. Затова, оценявайки обемното съпротивление на материала струва си да се измерят много проби и да се вземе средната стойност от резултатите, особено ако самият материал е с разнородна структура.

Повърхностно съпротивление то се отнася за тока, протичащ в повърхностния слой на материала. Измерва се с посредствен метод, като се измери повърхностното съпротивление и като се вземе предвид ефективната дължина на измервателния електрод и широчината на луфта между електродите. Това е измерване е дотолкова трудно поради факта, че върху повърхностната проводимост оказва влияние околната среда, което е особено видимо при материали с много големи съпротивления.


Препоръчително е измерване на обемното съпротивление с помощта на три електрода: измевателен и защитен от едната страна на диелектика и напреженов от противоположната страна. Аналогично е при повърхностното съпротивление, при което разликата е само в разположението на електродите. Измервателният и напреженовият електрод се намират от една страна на диелектрика, а защитния електрод – от противоположната страна.