УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Промоции

TESTER-MS6812

Тестер: идентификатор на чифт кабели

TESTER-MS6811

Тестер: окабеляване LAN; Оборудване: мека калъфка

PPOM-14

Комплект измервателни проводници; Uном: 60VDC; Дл: 0,8m

MOD-TEMP105D

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; Знак: 19mm

MOD-TEMP104D

Измервател на температура; цифров,монтажен; NTC; на панел; Дл: 1m

MOD-TEMP104C

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; Знак: 19mm

MOD-TEMP103

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 30g

MOD-TEMP102C

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

MOD-TEMP102B

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

MOD-TEMP102A

Измервател на температура; цифров,монтажен; на панел; LCD; 17g

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Какви са причините за появата на пренапрежения и основните им видове?

Пренапреженията в електрическите инсталации се делят на две групи:

  • вътрешни пренапрежения,
  • външни пренапрежения.

Това групиране е извършено въз основа на причините, поради които пренапреженията се появяват.

Вътрешните пренапрежения се появяват вътре в електрическите инсталации, например в резултата на превключване на токове, авария или внезапна промяна на натоварването. Вътрешните пренапрежения могат да се разделят на:

  • пренапрежения при превключване, възникващи при включване и изключване на ненатоварени линии, както и при автоматичното отстраняване на къси съединения;
  • временни пренапрежения, които се появяват при внезапни промени на натоварването;
  • пренапрежения от късо съединение, при късо съединение със заземяване;
  • резонансни пренапрежения.

Втората група обхваща атмосферните пренапрежения, които се причинени от атмосферни фактори, а на практика – от мълнии. Те се групират според разстоянието до инсталацията. Най-силни са пренапреженията, възникнали от директна мълния в електрическата мрежа, а на второ място тези, причинени от удар на мълния в близост до електрическата мрежа. По-малко значение имат мълниите в атмосферата, между облаците, които разбира се, колкото са по-близо до мрежата, толкова са по-силни. Атмосферните пренапрежения могат да бъдат причинени и от радиовълни.

Пренапреженията могат да се групират и въз основа на продължителността им и могат да бъдат импулсни или продължителни.