УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Какви са причините за появата на пренапрежения и основните им видове?

Пренапреженията в електрическите инсталации се делят на две групи:

  • вътрешни пренапрежения,
  • външни пренапрежения.

Това групиране е извършено въз основа на причините, поради които пренапреженията се появяват.

Вътрешните пренапрежения се появяват вътре в електрическите инсталации, например в резултата на превключване на токове, авария или внезапна промяна на натоварването. Вътрешните пренапрежения могат да се разделят на:

  • пренапрежения при превключване, възникващи при включване и изключване на ненатоварени линии, както и при автоматичното отстраняване на къси съединения;
  • временни пренапрежения, които се появяват при внезапни промени на натоварването;
  • пренапрежения от късо съединение, при късо съединение със заземяване;
  • резонансни пренапрежения.

Втората група обхваща атмосферните пренапрежения, които се причинени от атмосферни фактори, а на практика – от мълнии. Те се групират според разстоянието до инсталацията. Най-силни са пренапреженията, възникнали от директна мълния в електрическата мрежа, а на второ място тези, причинени от удар на мълния в близост до електрическата мрежа. По-малко значение имат мълниите в атмосферата, между облаците, които разбира се, колкото са по-близо до мрежата, толкова са по-силни. Атмосферните пренапрежения могат да бъдат причинени и от радиовълни.

Пренапреженията могат да се групират и въз основа на продължителността им и могат да бъдат импулсни или продължителни.