УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Лабораторно захранващо устройство с висока мощност AXIOMET AX-3020L

AX-3020L
AX-3020L
Цена нето от 304.79 EUR
линейно захранващо устройство с висока мощност с регулиране на изходното напрежение и с регулируемо ограничение на изходния ток

Лабораторното захранващо устройство AX-3020L е линейно захранващо устройство с висока мощност с регулиране на изходното напрежение и с регулируемо ограничение на изходния ток. По подразбиране ограничението на тока е намалено до минимум и осигурява пълна изходна товароносимост.

Конструкция на AX-3020L

Захранващото устройство има класическа конструкция: трансформатор-изправител-филтър-стабилизатор. Плавното регулиране на ограничението на тока се реализира чрез настройка с монтажен потенциометър, достъпен върху пулта за управление на устройството.

Характеристики на захранващото устройство

AX-3020L нисък коефициент на пулсации и осигуряване на пълна галванична сепарация от електрическата мрежа на натоварването, свързано към захранващо устройство AX-3020L. Това позволява възможност за конфигуриране на почти произволни схеми на свързване - паралелни, последователни или смесени с цел увеличаване на изходните параметри и достъпната изходна мощност.

Последователно свързване на захранващи устройства
Фиг. a) Последователно свързване на захранващите устройства, увеличаващо максималното изходно напрежение.

Възможност за конфигурация

Захранващото устройство от марка AXIOMET се отличава с добър коефициент на изходна мощност по отношение на цената. Благодарение на това при ниски разходи можете да получите система за униполярно или биполярно захранване с много висока товароносимост.

Върху фигурите a) и b) са представени възможности за конфигурация на много захранващи устройства с цел изграждане на по-сложни захранващи системи.

Приложение на AX-3020L

Изброените типове конфигурации захранващи устройства могат за намерят приложение:

  • като зарядни устройства за прототипни акумулаторни системи,
  • при работа в биполярна конфигурация - за захранване на хибридни операционни усилватели с висока мощност.

Струва си да се отбележи, че захранващото устройство AX-3020L позволява свързване на натоварването в четириклемна система, благодарение на което може да се намалят загубите на мощност поради съпротивлението на съединенията и да се увеличи разстоянието на натоварването от захранващото устройство.

Паралелно свързване на захранващи устройства
Фиг. b) Паралелно свързване на захранващи устройства, увеличаващо максималния изходен ток.

Прототипни дейности

Развиващият се пазар на електрическите превозни средства и мобилните устройства, захранвани акумулаторно налага, че всички прототипни дейности изискват захранващи устройства за постоянен ток с възможност за регулиране на изходния ток. В този случай дори и единично захранващо устройство ще покрие нуждите за захранване на киселинните, литиево-йонните (Li-Ion) и литиево-полимерните (Li-Po) акумулатори.

Чрез последователно свързване на две захранващи устройства много лесно може да се увеличи обхвата на изходното напрежение и да се реализира система за зареждане на батерии акулуматори Li-Ion, свързани в паралелно-последователна схема за напрежение 48V.

Такова решение често намира приложение в електрическите превозни средства.

Биполярна конфигурация

В този случай паралелната или паралелно-последователната конфигурация осигурява правилно натоварване на захранване при много ниски пулсации от нивото на 1mV. Позволява също така прецизно адаптиране на изходното напрежение за нуждите на системата на усилвателя. Това решение е значително по-евтино от покупката на единично захранващо устройство с еквивалентна изходна мощност.

Освен това конструирането на многосхемни конфигурации значително намалява активните сечения на захранващите кабели от страна на постоянното напрежение и намалява проблема със загряването на всички електрически съединения в изходната верига.


Резюме

Благодарение на простата конструкция и високата мощност на захранващото устройство AXIOMET AX-3020L по лесен и евтин начин можете многократно да увеличите изходната мощност и да изградите реконфигурируем източник на захранване DC с много висока изходна мощност.