УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Лабораторно захранващо устройство за високо напрежение AXIOMET AX-12001DBL

AX-12001DBL
AX-12001DBL
Цена нето от 125.35 EUR
Лабораторно захранващо устройство за високо напрежение

Захранващото устройство AXIOMET AX-12001DBL е линейно захранващо устройство с ниска/средна мощност с плавно регулиране на изходните параметри в обхват до 120 W. Характеризира се с класическа конструкция с трансформатор и има един изход за регулиране на напрежението в обхват до 120V.

Предимства на по-високата стойност на изходното напрежение

Стойността на изходното напрежение за AX-12001DBL е значително по-висока отколкото при типичните конструкции за лабораторните захранващи устройства.

Благодарение на това захранващото устройство намира приложение в захранващи системи до 100 W с малко натоварване, но изискващи повишени захранващи напрежения.

Отлично решение за LED осветителните системи

Изходните параметри на захранващото устройство AX-12001DBL позволяват конструиране на захранването на LED осветителни системи. В случай на източници на светлина, базиращи върху свръхярките LED диоди, е необходимо прецизно контролиране на тока, който при захранващо напрежение от 12 до 120V не може да надвишава 1A във веригата на LED диодите.

Поради плавното и прецизно регулиране на напрежението и тока захранващото лабораторно устройство AXIOMET AX-12001DBL може да се използва при тестване на LED осветлението, както като източник на ток, така и на напрежение. Позволява сравнение на различни варианти на захранване и избор на оптимални параметри за конкретните апликации при LED технологиите.

Други възможности за използване на AX-12001DBL

Високото изходно напрежение на захранващото устройство AX-12001DBL е полезно и при лабораторните работни дейности при:

  • сервозадвижвания и контролери на двигатели DC и BLDC;
  • пиезоелектрични актуатори и микроманипулатори;
  • конструкции на системи, използващи операционни и хибридни високонапреженови усилватели,
  • захранване на задвижването на електромеханичните релета и елементи на управлението, в които задвижващият елемент е бобина с високо съпротивление на намотките;
  • системи с индуктивни елементи със съпротивление на намотките надвишаващо 10kΩ;
  • захранващи системи с преобразуватели DC/DC, в които се изисква входно напрежение над 48 VDC;
  • акумулаторни захранващи устройства, в които комплекти клетки работят в последователна конфигурация;
  • захранващи системи, използващи соларни технологии като алтернативен източник на захранване;
  • регулатори за високо напрежение DC;
  • импулсни захранващи устройства ATX за персонални компютри с гнездо за захранване DC=120VDC.

По-малко захранваща апаратура и по-ниски разходи

При всички приложения, при които изискваното захранващо напрежение надвишава типичните стойности 30V, 48V или 60VDC, си заслужава да се използва захранващото устройства AXIOMET, тъй като то не налага изграждане на последователни връзки, типични за лабораторните захранващи устройства с изходно напрежение 30V. AX-12001DBL позволява значително намаляване на количеството захранваща апаратура и разходите, необходими за постигане на необходимите условия на захранване.

Интелигентно управление в системата за охлаждане

Захранващото устройство е оборудвано със система за активно вентилаторно охлаждане, благодарение на което размерите на радиатора можеха да бъдат намалени. Интелигентно управление в системата за охлаждане осигурява контрол на въртящата скорост на вентилатора в зависимост от температурата на радиатора. Такова решение повишава комфорта на експлоатация като намалява шума на вентилатора и позволява дълготрайно и непрекъснато натоварване на захранващото устройство с максимален номинален ток.

Захранващо устройство с плавно регулиране на изходното напрежение

лабораторно захранващо устройства, LED захранващо устройство, захранващо устройство с регулиране на напрежението, захранващо устройство с трансформатор, захранващо устройство с прецизно регулиране на тока, сервозадвижвания, актуатор, операционен усилвател, хибриден усилвател, захранващо устройство за зарядни устройства на акумулаторни батерии, импулсно захранващо устройство, ATX

Захранващото устройство AX-12001DBL позволява намаляване на количеството захранваща апаратура и разходи за захранване. Това е линейно захранващо устройство с ниска/средна мощност с плавно регулиране на изходните параметри в обхват до 120W.