УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Пирометър AX-7600 – безконтактно измерване на температурата и точката на оросяване

Компактният пирометър AX-7600 е инструмент за безконтактно измерване на влагата и температурата на подвижни, труднодостъпни или опасни при допир обекти и за наблюдение на опасността от образуването на плесен.

Измерването на температурата е полезно при мониториране на параметрите на работа на уреда и при първоначалното идентифициране на проблеми, при които високите температури могат да бъдат често първият и най-лесният за откриване симптом за наближаваща авария.

Принципът на работа на пирометрите базира на измерване на количеството топлинно излъчване на изпитвания обект и преобразуване в температура. Преобразуваната стойност се показва върху дисплея на устройството. Основното предимство на метода за безконтактно измерване с инфрачервена светлина (IR) е липсата на въздействие върху температурата на изпитвания обект.

Предлаганият пирометър предоставя широк обхват на измерване на температурите на повърхността на обекта или средата, вариращи от -50 ° С до + 350 ° С с точност от ± 3 ° С за температури под 0 ° С и ± 2 ° С за температури над 0 ° С, което позволява неограничен обхват на приложение на устройството.

Пирометърът AX-7600 осигурява висока точност на измерването и избор на функциите за измерване. Оборудван е с регулиране на коефициента на емисия, благодарение на което правилно измерва температурата на дървени и метални обекти (по-специално на блестящи) с ниско ниво на емисия.

Материал Топлинна емисия Материал Топлинна емисия
Асфалт 0,90 до 0,98 Материал (черен) 0,98
Бетон 0,94 Човешка кожа 0,98
Цимент 0,96 Кожа 0,75 до 0,80
Пясък 0,90 Въглерод (прах) 0,96
Почва 0,92 до 0,96 Лак 0,80 до 0,95
Вода 0,92 до 0,96 Лак (матов) 0,97
Лед 0,96 до 0,98 Гума (черна) 0,94
Сняг 0,83 Пластмаса 0,85 до 0,95
Стъкло 0,90 до 0,95 Дърво 0,90
Керамика 0,90 до 0,94 Хартия 0,70 до 0,94
Мрамор 0,94 Хромоксид 0,81
Мазилка 0,80 до 0,90 Меден оксид 0,78
Хоросан 0,89 до 0,91 Железен оксид 0,78 до 0,82
Тухла 0,93 до 0,96 Тъкани 0,90

Приложената таблица помага при определянето на съответния коефициент на емисия за дадения обекти получаването на точни резултати от измерването.

Моделът AX-7600 е оборудван с вграден хигромер за относителна влажност в обхват от 10% до 90% с точност на измерването ±4% за влажност под 20% и ± 2% за влажност над 60%.

Отличителният белег на пирометри AX-7600 е способността им да се определя температурата на точката на оросяване, при която в дадени условия е налице кондензация на водната пара. Безконтактно се измерва текущата стайна температура и влажност на въздуха. Въз основа на тези данни се изчислява точката на оросяване. Ако температурата на повърхността на обекта в определено място е равна на или по-ниска от точката на оросяване, тогава върху нея ще кондензира водна пара. Това измерване позволява също да се локализира неправилната изолация и места, благоприятстващи развитието на плесен.

Пирометърът AX-7600 е мултифункционално устройство, което се отличава с лесно и интуитивно управление чрез много ясно описани бутони и четлив дисплей с две линии за показване на числените данни. Функцията за промяна на режима на дисплея MODE Ви позволява да изберете подходящите параметри: температура на точката на оросяване, температура на околната среда или влажност или температурата, измерена от IR сензор.

Съответен бутон позволява включване и изключване на подсветката на дисплея и лазерната мушка (точката, показваща измервателното поле).

Допълнително, информацията за текущата опасност от образуване на плесен е представена във формата на светещ LED диод и звуков сигнал, когато опасността е реална (с възможност за изключване на звука).

Захранването с батерия 9V осигурява 6 часа непрекъсната работа. При липса на активност уредът се изключва автоматично след една минута. Пирометърът може да работи при температура на околната среда от -10oC до 40oC. Теглото на устройството е 168g без батерии.

Примерни области на измерване на температура с помощта на пирометри:

  • сектори, изискващи стерилност на обектите (хранителен, медицински, фармацевтичен);
  • строителен сектор в съчетание с измерване на температурата и влажността на въздуха, предупреждение за опасност от кондензация на водна пара върху измерваната повърхност, например ‘студени стени’;
  • диагностика на подвижни и вибриращи елементи на машини и съоръжения;
  • диагностика на обекти под напрежение или в среда, съдържаща разяждащи или опасни вещества;
  • диагностика и мониториране на музейни обекти и особено охранявани обекти;
  • диагностика на обекти с малък топлинен капацитет и/или с динамично променяща се температура.