УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Удобен тестер за дебелината на лаково покритие на AXIOMET AX-CTG10

Измерване на дебелината на лаковото покритие на автомобила може да се направи с помощта на два различни инструмента.

Първият използва магнитен елемент върху пружинка, поставен в тръбичка със скала. Скалата позволява да се провери, колко много може да се разтегне пружинката, преди силата на опъна за се уравновеси със силата на притегляне на магнита и магнитът да се отлепи от каросерията. Колкото по-дебело е лаковото покритие, толкова по-бързо ще се отлепи магнита.

Този метод не действа върху повърхности, които не са изработени от феромагнитни материали, следователно и върху алуминий, който се използва в спортните автомобили.

В такива случаи е необходим по-напреднал тестер. Тук помощен ще се окаже тестерът AX-CTG10 от марка AXIOMET.

AX-CTG10
AX-CTG10
Цена нето от 18.97 EUR
Тестерът AX-CTG10 използва явлението магнитна индукция.

Тестер на дебелината на лековото покритие от марка AXIOMET

Тестерът AX-CTG10 използва явлението магнитна индукция. Благодарение на вградената сменяема батерия 3 V (CR2032) генерира магнитно поле, което индуцира електрически ток в метала под лаковото покритие. Този ток генерира поредно магнитно поле, което е откривано от датчика на тестера и благодарение на това може да се оцени разстоянието на главата до метала.

Тестерът показва правилно дебелината на произволен неметален лак, покриващ метална повърхност.

Следователно може да се използва в случаите на все по-често използваните алуминиеви каросерии. Може да бъде използван също така в промишлеността, например за ръчна проверка на качеството на лаковите покрития.

Точност на измерването и комфорт при използване

Уредът е оборудван с електронен LCD дисплей и измервателният му обхват е от 0,1 µm до 1250 µm. Точността на измерването е ±2% + ±0,02 mm, което със сигурност е достатъчно за повечето приложения.

Измервателният уред е удобен, добре лежи в ръката и не заема много място. Оборудван е с пластмасово-гумен корпус, а размерите му са 80x42x24 mm.

Тестерът обслужва функция hold, която позволява задържане на показанието на изпитването на актуалната стойност, за да може по-късно да бъде лесно отчетена. Това е особено полезно, когато измерването се извършва на труднодостъпно място.

Обслужване на тестера AX-CTG10

AXIOMET AX-CTG10 се изключва автоматично, когато не е използван и информира за ниско ниво на зареждане на батерията, което позволява да се избегнат проблеми с липсата на захранване. Върху корпуса са достъпни следните бутони:

  • за избор на вида на повърхността, върху която ще се извърши измерването на дебелината на лаковото покритие;
  • позволяващи нулиране на резултата;
  • позволяващи избор на единиците, в които се показват резултатите (mm/mil).

Резюме

Благодарение на достъпната цена, точността на измерването, качеството на изработка и малките размери тестерът е много по-атрактивен избор от конкурентните продукти, особено за хората, които от време на време се нуждаят да измерят дебелината на лаковото покритие.