NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Španělsko

Snadnější kontrola izolačního stavu díky měřiči izolačního odporu AXIOMET AX-T2400

Měřič izolačního odporuJedním z nejčastěji kontrolovaných parametrů energetických sítí nízkého napětí je stav elektrické izolace, která chrání před bezprostředním dotykem prvků, které vedou elektrický proud. Má vliv na bezpečnost používání elektrických rozvodů a je dán požadavky protipožární ochrany.

Kvalita izolace se stanovuje na základě měření odporu a unikajícího proudu.

Kontrola technického stavu izolace je nutná s ohledem na stálou a nevyhnutelnou degradaci sítě, vyvolanou:

  • vlivem teploty,
  • vlivem atmosférických, mechanických, chemických činitelů,
  • samovolnými procesy stárnutí.

Zatím nebyla většina existujících instalací nízkého napětí modernizována a kontrolována od doby prvního uvedení do provozu. Proto je také základním kritériem udržení jejich provozní způsobilosti kontrola stavu izolace. Jedním z měřicích přístrojů, který umožňuje měření odporu izolace nepřekračujícího 4 GΩ, ječíslicový měřič AXIOMET AX-T2400.

Podmínky měření

Měření může být provedeno při napětích v rozmezí od 125 V DC do 1000 V DC. Přístroj má funkci automatického přepínání měřicích rozsahů.

Postup měření nebyl výrobcem předepsán, což znamená, že od uživatele je požadována znalost základních pravidel měření izolačního odporu. Doba měření také není přesně stanovena, může si ji tedy jednoduchým způsobem řídit uživatel.

Používání AX-T2400

Měřič má velké, centrálně umístěné tlačítko TEST s funkcí aretace LOCK, díky které může uživatel zapnout režim vysokonapěťového měření bez nutnosti držet tlačítko v zapnutém stavu. To umožňuje obsluze kontrolovat jak dobu měření, tak i trend změn okamžité hodnoty měřeného izolačního odporu.

Přístroj AX-T2400 umožňuje měření stejnosměrného napětí (max. 1000 V DC) a střídavého (max. 750 V AC- RMS) v pásmu do 400 Hz. Je vybaven funkcí samočinného vybití měřicího obvodu po ukončení měření. Kromě toho umožňuje měření nízkoodporových elektrických spojů a kontrolu spojitosti obvodu v rozsahu do 400 Ω.

Možnosti využití měřiče

Měřič je vybaven funkcemi:

  • vysokonapěťový voltmetr,
  • ohmmetr pro měření nízkých odporů.

Přes své kompaktní rozměry má přístroj všechny nejužitečnější měřicí funkce potřebné pro komplexní prověření izolace.

Je nutno zdůraznit, že měřič splňuje požadavky dané normou IEC 61010-1 v kategorii měření CAT III do 1000 V a je povoleno s ním provádět komplexní měření v sítích nízkého napětí v rozvodných zařízeních, jakými jsou:

  • skříně se zabezpečovací a řídicí technikou,
  • rozvodny,
  • instalační stoupačky a jádra s rozvodnými a elektroměrnými prvky.

Jsou to samozřejmě pouze příklady použití, protože přístroj umožňuje kontrolu všech prvků elektrické instalace od distribučních uzlů až po samotné zásuvky a spotřebiče.


Shrnutí

Číslicový měřič izolačního odporu AX-T2400 je doporučován uživatelům, kteří chtějí sami zkontrolovat rozvody v obytných, kancelářských a hospodářských prostorách. Může být používán v místech, ve kterých se nacházejí rozvody nízkého napětí nebo také v objektech vybavených dočasnými rozvody. A co víc, když vznikne potřeba rychlého posouzení stavu izolace za účelem rozhodnutí o rozsahu dalších opravářských a stavebních prací, je přímo nezbytný.