NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Španělsko

Nejlepší klešťové měřiče do obtížně dostupných míst

Konstrukce a způsob používání klešťových měřičů jsou důvodem, že, na rozdíl od klasických digitálních multimetrů, jsou velmi důležité rozměry těchto přístrojů. V nabídce AXIOMETu jsou dostupné klešťové měřiče z tohoto hlediska výjimečné. V nejtlustším místě krytu měří pouhých 24 mm, díky čemu se snadno používají i v obtížně dostupných místech.

AXIOMET AX-353 a AX-354 s krytem typu slim

Při hledání klešťových měřičů se většina uživatelů soustřeďuje na průměr jejich kleští a s tím související maximální průměr vodiče, jaký lze měřit. Stále více lidí si začíná uvědomovat, jak důležitá je tloušťka samotného přístroje.

Měřiče AXIOMET AX-353 a AX-354 se vyznačují výjimečně úzkými čelistmi a nezvykle plochým krytem typu slim, díky čemu jsou velmi šikovné. To má obrovský význam mj. v automobilismu, kde se klešťové měřiče všeobecně používají.

Klešťové měřiče do obtížně dostupných míst

Měřiče použitelné v automobilismu a rozváděčích

Je tendence instalovat do automobilů stále více elektronických zařízení, což je pak neoddělitelně spojeno s přiváděním k nim dodatečné kabeláže. Zároveň pozorujeme snahu o zvyšování pohodlí cestování zajištěním řidiči a cestujícím maximálně možného prostoru. Je tedy nezbytné elektrické vodiče co nejvíc napěchovat. V důsledku toho je provedení měření v autech pomocí velkého klešťového měřiče velmi obtížné.

S podobnými problémy se můžeme setkat také v rozváděčích. V současnosti se v zařízeních tohoto typu instalují moderní řídicí automaty, napájecí zdroje a další zařízení, která mají nevelké rozměry, ale počet propojení vedoucích od každého z nich neklesá. Kabely jsou taženy velmi hustě a použití velkých klešťových měřičů v takovém prostoru je jednoduše nepohodlné. V takových případech se měřiče s krytem slim osvědčují přímo ideálně.

Charakteristika AX-353 a AX-354

Měřiče AXIOMET AX-353 a AX-354 umožňují měření proudů ve vodičích o průměru do 38 mm. Lze je uchopit jednou rukou a pohodlně přenášet, tím spíš, že jsou lehké (váží po 150 g). Oba modely umožňují měřit střídavý proud, stejnosměrné a střídavé napětí a odpor a kmitočet. Výsledky jsou zobrazovány na 3,75místném displeji LCD. Měřič AX-353 může být použit pro měření kapacity, teploty a střídy. Model AX-354 se vyznačuje možností měřit také stejnosměrný proud do 1000 A.

Přístroje vyhovují požadavkům normy EN61010 600 V kat. II. Dodávají se se sadou měřicích šňůr a pouzdrem. Malých rozměrů krytu měřičů bylo dosaženo mj. použitím tří 3voltových baterií CR2032 .

Parametry AX-353
AX-353
Cena bez DPH od 17.9 EUR
Typ měřicího přístroje číslicový klešťový měřič AC
Vlastnosti měřicích přístrojů
  • automatické a ruční přepínání rozsahů
  • automatické vypínání
  • indikátor překročení měřicího rozsahu
  • indikátor nízkého napětí baterie
  • plochý tvar
Max. průměr měřeného vodiče 38 mm
Druh použitého zobrazovače LCD 3,5-místný (3999)
Rozsah měření proudu AC 400/500A
Přesnost měření proudu AC ±(2,5% + 5 digitů)
Rozsah měření napětí DC 400m/4/40/400/600V
Přesnost měření napětí DC ±(0,5% + 2 digity)
Rozsah měření napětí AC 400m/4/40/400/600V
Přesnost měření napětí AC ±(1% + 3 digity)
Rozsah měření odporu 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Přesnost měření odporu ±(0,8% + 2 digity)
Rozsah měření kapacity 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Přesnost měření kapacity ±(4% + 5 digitů)
Rozsah měření kmitočtu 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Přesnost měření kmitočtu ±(0,5% + 4 digity)
Rozsah měření teploty -20...800°C
Přesnost měření teploty ±(3% + 1 digit)
Střída 0.1...99.9%
Test diody 1mA, 1,5V
Test průchodnosti obvodu akustický signál pro R<50Ω
Rozměry 190x55x24 mm
Hmotnost 150 g
Zdroj napájení baterie nejsou součástí balení, 3 baterie 3V CR2032
Měření kmitočtu, napětí AC, napětí DC, kapacity, proud AC, odporu, teploty
Shoda s normou EN61010 600V CAT II
Standardní vybavení
  • pouzdro
  • měřicí šňůry


Shrnutí

Díky plochých krytům měřičů AXIOMET AX-353 a AX-354 tyto měřiče nejen že zabírají ve skříňce s nářadím málo místa, ale především jsou šikovné a vejdou se do úzkých prostor mezi vodiči. Samozřejmě ne nevýznamné jsou také jejich další parametry, jako je přesnost měření a dostupné funkce a splňování bezpečnostních norem.