APPARATUUR MET EEN DIGITAAL HART

Aanbiedingen

AX-B2135ST

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 35m

AX-B2135CW

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 35m

AX-B2120ST/17

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120ST

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120RD

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120CW

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AXIOMET catalogus

Download de catalogus (ver. 6)
PDF (12,9 MB)

IP-beschermingsgraad

De IP-beschermingsgraad is een dichtheidsklasse van een behuizing van een elektrisch apparaat die het beschermingsniveau aangeeft tegen:

  • toegang tot gevaarlijke delen in de behuizing,
  • het binnendringen van vreemde vaste voorwerpen,
  • schadelijke gevolgen van het binnendringen van water.

De IP-beschermingsgraad wordt bepaald voor behuizingen van zowel elektrische als niet-elektrische apparaten.

De juiste keuze van een IP-beschermingsgraad die aangepast is aan de gebruiksomstandigheden heeft een wezenlijke invloed op de gebruiksveiligheid. In huishoudelijk gebruik zullen zich goedkopere meters met een lage beschermingsgraad bewijzen.

Een hoge beschermingsgraad is noodzakelijk in een minder vriendelijke omgeving:

  • voor personen die buiten werken, blootgesteld aan weersinvloeden, bijv. elektriciens, bouwinspecteurs, technisch toezichtinspecteurs, etc.
  • voor personen die in zeer stoffige omstandigheden en/of blootgesteld aan water, bijv. bij houtbewerking, in de bouw etc.

Vreemde voorwerpen in de zin van de IP-beschermingsgraad zijn verschillende soorten brokken, stof en vezels. De bescherming tegen het binnendringen geldt uitsluitend voor water, en omvat geen andere vloeistoffen zoals oplosmiddelen, benzine, etc.

De juiste aanduiding bestaat uit twee letters en twee cijfers bijv. IP 67. Het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad aan tegen het aanraken van binnendelen van een toestel en het binnendringen van vaste voorwerpen. Het tweede cijfer geeft de beschermingsgraad aan tegen het binnendringen van water.

Beschermingsgraden van elektrische toestellen tegen aanraking en vreemde voorwerpen

Eerste kencijfer IP-aanduiding Beschermingsgraad (bescherming tegen aanraking en vreemde voorwerpen)
0 Geen speciale bescherming
1 Bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen met een diameter groter dan 50 mm (grote vaste voorwerpen). Geen bescherming tegen het opzettelijk aanraken bijv. met de hand, maar voorkomt wel aanraking met grote lichaamoppervlakken.
2 Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een diameter groter dan 12 mm (gemiddeld grote vaste voorwerpen). Voorkomt aanraking met vingers of voorwerpen van vergelijkbare grootte.
3 Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een diameter groter dan 2,5 mm Voorkomt aanraking met gereedschap, draden of vergelijkbare voorwerpen met een diameter groter dan 2,5 mm.
4 Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een diameter groter dan 1 mm Voorkomt aanraking met gereedschap, draden of vergelijkbare voorwerpen met een diameter groter dan 1 mm.
5 Bescherming tegen stof in hoeveelheden die tot storingen kunnen leiden. Het binnendringen van stof is niet geheel onmogelijk, maar stof mag niet in een zodanige hoeveelheid binnendringen dat het functioneren van het apparaat wordt beïnvloed (bescherming tegen stof). Volledige bescherming tegen aanraking.
6 Bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdichtheid). Volledige bescherming tegen aanraking.

Beschermingsgraden voor bescherming van elektrische apparatuur tegen water

Tweede kencijfer IP-aanduiding Beschermingsgraad (bescherming tegen water)
0 Geen speciale bescherming
1 Bescherming tegen verticaal vallende druppels; verticaal vallende druppels mogen geen schadelijke gevolgen hebben.
2 Bescherming tegen water in de vorm van verticaal vallende druppels. Water mag geen schadelijke gevolgen hebben, wanneer de verticale zijden van de behuizing onder een hoek van maximaal 15° staan (schuin vallende waterdruppels).
3 Bescherming tegen water dat onder een hoek van 60° op de beide verticale zijden wordt gesproeid. Water mag geen schadelijke gevolgen hebben (sproeiwater).
4 Bescherming tegen water dat uit alle richtingen tegen de behuizing spat. Water mag geen schadelijke gevolgen hebben (spatwater).
5 Bescherming tegen waterstralen die uit alle richtingen tegen de beveiliging spuiten. Water mag geen schadelijke gevolgen hebben (waterstralen)
6 Bescherming tegen krachtige zeegolven of tegen krachtige waterstralen Water mag de behuizing niet in een hoeveelheid binnendringen die schadelijke gevolgen heeft (mag het apparaat niet overstromen).
7 Bescherming tegen water als de behuizing onder bepaalde druk- en tijdomstandigheden tijdelijk in water wordt ondergedompeld. Water mag niet in een hoeveelheid binnendringen die schadelijke gevolgen heeft (onderdompeling).
8 De behuizing kan continu ondergedompeld worden in water onder omstandigheden die door de fabrikant zijn beschreven.

Apparaten van AXIOMET omvatten een breed aanbod aan hoogwaardige meetinstrumenten zowel voor doe-het-zelvers als voor veeleisende professionals.

De aangeboden producten kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen:

Het zijn apparaten die voldoen aan veiligheidsnormen en ook geschikt zijn voor gebruik in zware omstandigheden.