APPARATUUR MET EEN DIGITAAL HART

Aanbiedingen

AX-B2135ST

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 35m

AX-B2135CW

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 35m

AX-B2120ST/17

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120ST

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120RD

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120CW

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AXIOMET catalogus

Download de catalogus (ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Programmeerbare labvoedingen AX-3003P en AX-6003P

Programmeerbare labvoeding

Van labvoedingen wordt voornamelijk verwacht dat ze spanning en uitgangsstroom met een grote resolutie regelen, zeer goede stabilisatie-eigenschappen hebben en rimpel en ruis voor de geregelde spanning onderdrukken. Juist deze en veel andere eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de AX-3003P en AX-6003P labvoedingen van het merk AXIOMET.

Een nuttige eigenschap van de AX-3003P en AX-6003P programmeerbare voedingen van het merk AXIOMET in laboratoriumomstandigheden is de mogelijkheid tot het gelijktijdig aflezen van de spannings- en stroomwaarde met een vloeiende regeling. Als u tegelijkertijd spanning en stroomsterkte wilt meten, is het dus niet nodig om de meetfuncties in de netvoeding om te schakelen. Bovendien is het mogelijk om de veranderende waarden continu te analyseren. Door de vloeiende regeling is het weer mogelijk om, met inachtneming van zeer kleine stijgingen of dalingen, de uitgangsspanning- en stroom op de voeding zeer precies in te stellen.

Een essentiële rol vervullen de beveiligingen tegen:

 • overbelasting,
 • overspanning,
 • temperatuur,
 • het aansluiten op de uitgang van de voeding van een spanning met tegengestelde polariteit.

AX-3003P Programmeerbare labvoedingDe verschillende functies worden ingesteld met de toetsen [Shift][Menu] die het mogelijk maken naar de instellingen van verschillende functionele elementen over te gaan, terwijl de opties voor de actuele functie worden geselecteerd met de toets [Menu].

De voeding kan maximaal 100 door de gebruiker ingevoerde instellingen bewaren. Het is daarbij mogelijk om gegevens uit het geheugen op te roepen en vervolgens met de numerieke toetsen een locatie in het geheugen te kiezen waaruit de gegevens zullen worden opgeroepen, wat uiteindelijk met de toets [Enter] wordt bevestigd.

Tot verdere voordelen van de programmeerbare voedingen, behalve de voedingsfunctie die bestaat in het leveren van een bepaalde, zeer precies ingestelde spanning en stroom, behoort ook de mogelijkheid tot het programmeren en aflezen van vele eigenschappen. Deze functionaliteit is vooral handig bij ontwerp- en ontwikkelingswerkzaamheden aan elektronische apparaten, met name bij berekeningen. Het programmeren van elektrische grootheden maakt het op zijn beurt mogelijk om de spannings- en stroomwaarden snel te veranderen, hetgeen het gebruik met verschillende apparaten en systemen vergemakkelijkt. Zodoende zijn de spannings- en stroomwaarden aan de uitgang van de voeding herhaalbaar. AX-6003P programmeerbare labvoedingAndere functies die aandacht verdienen zijn het programmeren van parameters met het numerieke toetsenbord en het gebruik van de stappentoets, waardoor elke keer dat de toegewezen functietoets wordt ingedrukt, de spannings- of stroomwaarde met de stapwaarde omhoog of omlaag gaat. De voeding is voorzien van een draaiknop die bijzonder handig is bij werkzaamheden die continue en nauwkeurige aanpassing van de uitgangswaarde vereisen. Als u bijvoorbeeld op de knoppen [<] of [>] drukt gaat de cursor naar links of naar rechts. Als u met de knop naar rechts draait gaat de waarde waarop de cursor zich bevindt met 1 omhoog of de eenheid neemt toe en omgekeerd.

Parameters van de voeding

De uitgangsspanningvan model AX-3003P bedraagt 30 V DC, en van het model AX-6003P - 60 V DC, bij een uitgangsstroom die regelbaar is van 0 tot 3 A. Het resultaat is dat de AX-6003P apparaten en systemen met een hoger vermogen kan voeden.

Parameters AX-3003P AX-6003P
AX-3003P
Nettoprijs vanaf 147 EUR
AX-6003P
Nettoprijs vanaf 153 EUR
Type voedingseenheid programmeerbaar, voor lab programmeerbaar, voor lab
Soort voedingseenheid
 • eenkanaals
 • lineair
 • programmeerbare
 • eenkanaals
 • lineair
 • programmeerbare
Soort gebruikt display LCD 5 cijfers LCD 5 cijfers
Aantal kanalen 1 1
Uitgangsspanning 0...30V DC 0...60V DC
Uitgangstroom 0...3A 0...3A
Uitgangsspanning resolutie 1mV 1mV
Uitgangsstroom resolutie 0.1mA 0.1mA
Stroomstabilisatie ≤0,2% + 3mA ≤0,2% + 3mA
Spanningsstabilisatie ≤0,01% + 3mV ≤0,01% + 3mV
Rimpeling en ruis voor (ingestelde) spanning ≤1mVrms ≤1mVrms
Beveiliging
 • overbelasting
 • overspanning
 • thermisch
 • voor omgekeerde polarisatie
 • overbelasting
 • overspanning
 • thermisch
 • voor omgekeerde polarisatie
Eigenschappen meetinstrumenten
 • aflezing van spanning en stroom tegelijk
 • beveiliging tegen aansluiting aan voedingsuitgang met omgekeerde polarisatie
 • geheugen voor 100 instellingen
 • vloeiende spannings- en stroominstelling
 • aflezing van spanning en stroom tegelijk
 • beveiliging tegen aansluiting aan voedingsuitgang met omgekeerde polarisatie
 • geheugen voor 100 instellingen
 • vloeiende spannings- en stroominstelling
Voedingsbron 110/220V, ±10%, 50/60Hz 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Standaarduitrusting
 • software
 • USB-kabel
 • voedingkabel
 • software
 • USB-kabel
 • voedingkabel
Stekkerversie EU EU
Afmetingen 126x143x296mm 126x143x296mm
Massa 5.5kg 5.9kg

U kunt de voedingsparameters dus bijzonder exact regelen, hetgeen erg belangrijk is bij apparaten met een bijzonder laag vermogen.

In de praktijk worden twee methoden voor het instellen van de uitgangsstroom gebruikt:

 • door het indrukken van de numerieke knop en vervolgens de knop [Enter] wordt de waarde van de uitgangsstroom ingevoerd;
 • tegelijkertijd met het indrukken van de knop wordt meteen de waarde van de uitgangsstroom gewijzigd. Als u bij een ingeschakelde uitgang deze manier gebruikt, dan wordt de uitkomst gewijzigd met de waarde van de draaiing van de knop.

Stabilisatie van de spanning (≤0,01% + 3mV) en de stroom (≤0,2% + 3mA) is net zo belangrijk. Rimpelingen en ruis voor de geregelde spanning bedragen ≤1 mVrms. Er wordt dus een bijzonder exacte stabilisatie van de uitgangsspanning verkregen, hetgeen erg belangrijk is bij laboratoriumwerkzaamheden, vooral bij apparaten die gevoelig zijn voor schommelingen in de spanning en stroomintensiteit. De voedingen zijn uitgerust met 1 uitgangskanaal. Ook de temperatuurcoëfficiënt ≤300ppm/°C is bijzonder belangrijk. De instellingsnauwkeurigheid bedraagt ± 0,03% van de weergave + 10 mV (25 ±5°C) en de hersteltijd bedraagt 100 us (wijziging van de belasting met 50%, minimale belasting 0,5 A).

De apparaten worden gevoed met een spanning van 115/230 V AC (±10%, 50/60Hz), de afmetingen van de voeding zijn 126 x 143 x 296 mm bij een massa van 5,5 kg.

Mogelijke instellingen

 • waarde van de overspanningsbeveiliging: vindt plaats door het indrukken van de knop [OVP], waarmee u de maximale waarde van de uitgangsspanning kunt instellen. Als de ingestelde waarde of de actuele uitgangswaarde hoger is dan de maximale waarde, dan wordt de uitgang uitgeschakeld en tegelijkertijd wordt een licht- en geluidssignaal afgegeven;
 • status overspanningsbeveiliging;
 • vertragingstijd spanning/stroom;
 • overspanningsbeveiliging;
 • spanningstrap;
 • stroomtrap;
 • automatische spanningstest. Dankzij de automatische spanningstest wordt de nauwkeurigheid van de uitgangsspanning verbeterd.

Essentieel is ook de instellingsmogelijkheid voor:

 • sneltoetsen;
 • geluidssignaal;
 • en tevens het aantal bedrijfscycli.

Als resultaat krijgt u de mogelijkheid voor ideale aanpassing van de eigenschappen van de voeding aan de parameters van het gevoede apparaat, vooral onder laboratoriumomstandigheden. De instelling van de bedrijfscycli kiest u met de numerieke toetsen en instelling van het aantal cycli van 0 tot 99999.

U kunt ook de afstandsbediening gebruiken via communicatie van de PC met de voeding via de usb-interface. De software maakt afstandsbediening van alle functies mogelijk die kunnen worden uitgevoerd met behulp van de frontplaat van het apparaat.

De programmeerbare laboratoriumvoedingen AX-3003P en AX-6003P van het merk AXIOMET zijn een goede oplossing voor gebruikers die veel mogelijkheden willen hebben bij de instelling van de verschillende parameters van de voeding, inclusief beveiligingen, bij een hoge precisie van de instelling van de uitgangsspanning en -stroom.