APPARATUUR MET EEN DIGITAAL HART

Eenvoudiger controleren van de staat van de installatie dankzij de isolatieweerstandtester AXIOMET AX-T2400

IsolatieweerstandtesterÉén van de meest gecontroleerde parameters van het laagspanningselektriciteitsnet is de staat van de elektrische isolatie die beveiligt tegen direct contact van stroomgeleidende elementen. Dit beïnvloedt de gebruikersveiligheid van elektrische installaties en wordt gedicteerd door de vereisten voor bescherming tegen elektrische schokken.

De kwaliteit van de isolatie wordt bepaald op basis van metingen van de weerstand en lekstroom.

Controle van de technische staat van de isolatie is noodzakelijk vanwege de doorlopende en onvermijdelijke slijtage van een netwerk, veroorzaakt door:

  • temperatuurinvloeden;
  • invloed van weersomstandigheden, mechanische en chemische factoren;
  • autonome verouderingsprocessen.

Een groot deel van de bestaande laagspanningsinstallaties is niet gemoderniseerd en gecontroleerd sinds ze voor de eerste maal in gebruik zijn genomen. Daarom is de controle van de isolatietoestand het basiscriterium om ze geschikt te houden voor exploitatie. Één van de meetinstrumenten die meting van de isolatieweerstanden tot 4 GΩ mogelijk maakt, is de digitale tester AXIOMET AX-T2400.

Voorwaarden voor het uitvoeren van metingen

De test kan worden uitgevoerd bij spanningen van 125 V DC tot 1000 V DC. Het apparaat beschikt over de functie automatisch aanpassen van het meetbereik.

De testprocedure is niet opgelegd door de producent. Dit betekent dat de gebruiker de basisregels voor het meten van isolatieweerstand moet kennen. Ook de meettijd is niet exact ingeschat, en kan dus eenvoudig worden beheerst door de gebruiker.

Gebruik van de AX-T2400

De tester beschikt over een grote, centraal geplaatste TEST-knop met de blokkeerfunctie LOCK. Hierdoor kan de gebruiker de hoogspanningsmeetmodus inschakelen zonder dat de knop in de ingeschakelde toestand moet worden vastgehouden. De gebruiker kan hiermee zowel de meettijd, als de trend van de wijzigingen in de tijdelijke waarden van de gemeten isolatieweerstand onder controle houden.

Het instrument AX-T2400 maakt het meten van gelijkspanning (max. 1000 V DC) en wisselspanning (max. 750 V AC- RMS) tot een frequentie van 400 Hz mogelijk. Hij is uitgerust met de functie autonome ontlading van het meetcircuit na afloop van de meting. Bovendien kan hij elektrische verbindingen met lage weerstanden onderzoeken en de continuïteit van een circuit tot 400 Ω controleren.

Gebruiksmogelijkheden van de tester

De tester is uitgerust met de functies:

  • hoogspanningsvoltmeter;
  • ohmmeter voor het meten van lage weerstanden.

Ondanks zijn compacte afmetingen beschikt het instrument over alle nuttige meetfuncties die noodzakelijk zijn voor complete isolatiecontrole.

We benadrukken dat de tester voldoet aan de eisen die zijn bepaald in de norm IEC 61010-1 in de meetcategorie CAT III tot 1000 V en is toegelaten voor het uitvoeren van complete metingen in laagspanningsnetwerken in distributie-elementen als:

  • kasten met beveiligings- en besturingsapparatuur;
  • verdeelkasten;
  • installatieschachten en -behuizingen met verdeelelementen en meterelementen.

Dit zijn natuurlijk slechts enkele toepassingsvoorbeelden, want het instrument maakt controle van alle elementen van een elektrische installatie mogelijk, vanaf de distributiepunten tot de contacten en ontvangers zelf.


Samenvatting

De digitale isolatieweerstandtester AX-T2400 wordt aanbevolen voor gebruikers die zelfstandig de installatie in woonruimten, kantoorruimten en bedrijfsruimten willen controleren. Hij kan worden gebruikt op plaatsen waar laagspanningsinstallaties voorkomen, maar ook in onroerend goed dat is uitgerust met tijdelijke installaties. Verder is hij eigenlijk onmisbaar als er behoefte is aan een snelle beoordeling van de toestand van de installatie en het nemen van een besluit over verdere renovatie-bouwwerkzaamheden.