INSTRUMENTE CU SUFLET DIGITAL

Clasa de etanşeitate IP a carcaselor

Clasa de etanşeitate IP a carcaselor

Gradul de protecţie IP reprezintă clasa de etanşeitate a carcasei echipamentului electric, care indică nivelul de protecţie împotriva:

  • accesului la elementele periculoase din interiorul carcasei,
  • pătrunderii corpurilor solide străine,
  • efectelor dăunătoare ale pătrunderii apei.

Este determinat atât pentru carcasele echipamentelor electrice, cât şi neelectrice.

O valoare a gradului de protecţie IP adaptată în mod corespunzător la condiţiile de exploatare are o importantă influenţă asupra siguranţei utilizării echipamentului. În condiţii casnice, pot fi folosite aparatele de măsură mai ieftine, cu un grad de protecţie redus.

O clasă de etanşeitate ridicată este necesară într-un mediu mai puţin prietenos:

  • pentru persoanele care lucrează în exterior, expuse la acţiunea factorilor atmosferici, de exemplu electricieni, inspectori în construcţii sau responsabili cu inspecţia tehnică etc.
  • pentru persoanele care lucrează într-un mediu cu un nivel ridicat de praf şi/sau acţiune a apei, de exemplu în prelucrarea lemnului, construcţii etc.

Conform clasei de etanşeitate IP, corpurile străine sunt diferite tipuri de bucăţele, pulberi şi fibre. Protecţia împotriva pătrunderii apei se referă exclusiv la apă, nu şi la alte tipuri de lichide precum solvenţi, benzine etc.

Un marcaj corect este compus din două litere şi două cifre, de exemplu IP 67. Prima cifră indică gradul de protecţie împotriva atingerii elementelor din interiorul echipamentului şi a pătrunderii corpurilor solide în interior. A doua cifră indică gradul de protecţie împotriva pătrunderii apei.

Gradele de protecţie ale echipamentelor electrice împotriva atingerii şi corpurilor străine

Prima cifră a marcajului Grad de protecţie (protecţie împotriva atingerii şi pătrunderii corpurilor străine)
0 Fără protecţie specială
1 Protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru mai mare de 50 mm (corpuri străine mari). Fără protecţie împotriva atingerii intenţionate, de exemplu cu mâna, însă nu permite pătrunderea unor suprafeţe mari ale corpului.
2 Protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru mai mare de 12 mm (corpuri străine medii). Nu permite pătrunderea degetelor şi obiectelor de mărime asemănătoare.
3 Protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru mai mare de 2,5 mm. Nu permite pătrunderea uneltelor, sârmelor şi obiectelor asemănătoare cu diametru mai mare de 2,5 mm.
4 Protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru mai mare de 1 mm. Nu permite pătrunderea uneltelor, sârmelor şi obiectelor asemănătoare cu diametru mai mare de 1 mm.
5 Protecţie împotriva depunerii dăunătoare de pulberi. Pătrunderea pulberilor nu este complet exclusă, însă acestea nu pot pătrunde în cantităţi care să perturbe funcţionarea echipamentului (protecţie împotriva prafului). Protecţie completă împotriva atingerii.
6 Protecţie împotriva pătrunderii pulberilor (impermeabil la praf). Protecţie completă împotriva atingerii.

Gradele de protecţie ale echipamentelor electrice împotriva apei

A doua cifră a marcajului Grad de protecţie (protecţie împotriva apei)
0 Fără protecţie specială
1 Protecţie împotriva picăturilor de apă cu cădere verticală; apa nu are niciun efect dăunător (apă sub formă de picături).
2 Protecţie împotriva apei sub formă de picături cu cădere verticală. Apa nu are niciun efect dăunător dacă echipamentul (carcasa) sunt înclinate faţă de poziţia lor normală cu 15° (picături de apă cu cădere oblică).
3 Protecţie împotriva apei care cade sub un unghi mai mic de 60° faţă de verticală. Apa nu are niciun efect dăunător (apă pulverizată).
4 Protecţie împotriva apei stropite din toate direcţiile pe echipament (carcasa acestuia). Apa nu are niciun efect dăunător (apă stropită).
5 Protecţie împotriva jeturilor de apă sub presiune (provenite de la o duză), care cad pe echipament (carcasă) din toate direcţiile. Apa nu are niciun efect dăunător (apă sub formă de jeturi sub presiune).
6 Protecţie împotriva valurilor sau jeturilor puternice de apă sub presiune. Apa nu poate pătrunde în interiorul echipamentului (carcasei) în cantităţi dăunătoare (nu poate acoperi echipamentul).
7 Protecţie împotriva apei atunci când echipamentul (carcasa acestuia) este scufundat,-ă în apă în condiţii de presiune determinate, pentru o perioadă determinată. Apa nu poate pătrunde în cantităţi dăunătoare (imersiune temporară).
8 Echipamentul (carcasa) poate fi scufundat,-ă permanent în apă (imersiune permanentă) în condiţiile descrise de producătorul echipamentului.

AXIOMET are o bogată ofertă de echipamente de măsură de înaltă calitate, atât pentru meşterii amatori, cât şi pentru profesioniştii exigenţi.

Produsele firmei pot fi împărţite în următoarele grupe:

Acestea sunt echipamente care respectă standardele de siguranţă şi care pot funcţiona şi în condiţii dificile.