INSTRUMENTE CU SUFLET DIGITAL

Cum să evităm dezvoltarea mucegaiului prin determinarea punctului de rouă

Determinarea punctului de rouăEste util să cunoaștem punctul de rouă în domenii precum: creșterea animalelor, cultivarea plantelor, uscarea clădirilor, vopsire, lucrări de șantier, precum și la alegerea materialelor de construcție. Acest lucru este foarte important în planificarea acțiunilor menite să prevină formarea de mucegai sau rugină. Prin urmare, cunoașterea și înțelegerea dependențelor referitoare la temperatură punctului de rouă sunt importante nu doar din punct de vedere ingineresc, dar și meteorologic.

Ce este temperatura punctului de rouă

Punctul de rouă, mai exact temperatura punctului de rouă, este temperatura limită la care gazul ajunge la saturație maximă. Sub punctul de rouă, are loc trecerea din formă gazoasă în formă lichidă, adică procesul de condensare sau, eventual, trecerea direct în formă solidă, adică resublimarea. Determinarea precisă a valorii temperaturii punctului de rouă necesită determinarea presiunii și stabilirea compoziției chimice a gazului. Definiția de mai sus se aplică și gazului reprezentat de vaporii de apă. Fenomenele de evaporare, condensare, fierbere a apei sunt procese fizice cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi.

În contextul unui amestec de aer și vapori, temperatura punctului de rouă este temperatura sub care vaporii strânși în aer nu mai pot rămâne sub formă de gaz și are loc condensarea acestora (rouă, ceață, chiciură). Efectul temperaturii aerului este deosebit de important, deoarece, ca urmare a creșterii acesteia, aerul cald va conține mai multă apă decât cel rece, la aceeași umiditate relativă. Rețineți că umiditatea relativă descrie și ea conținutul de apă (vapori) din aer, dar nu specifică nivelul de umiditate la fel de precis ca punctul de rouă.

Determinarea temperaturii punctului de rouă

Din dependențele de ordin fizic rezultă că temperatura punctului de rouă este determinată de umiditatea relativă a aerului, de temperatura aerului și de presiunea atmosferică. Umiditatea relativă, exprimată în procente, variază de obicei de la câteva zeci la 100%. Intervalul comercial considerat pe scară largă cuprinde temperaturi de la - 5°C la + 70°C, iar cel industrial de la – 25°C la + 85°C. O variabilitate mai mică prezintă presiunea și, adeseori, la estimarea temperaturii punctului de rouă, aceasta se consideră ca valoare fixă. De aceea, cele mai simple dependențe și tabele prezintă doar relația dintre punctul de rouă, temperatură și umiditate.

Din dependențele de ordin fizic rezultă că următoarele:

  • temperatura punctului de rouă este cu atât mai mare, cu cât temperatura aerului care conține vapori de apă este mai mar,
  • creșterea umidității relative a aerului scade temperatura punctului de rouă,
  • creșterea presiunii aerului determină scăderea temperaturii punctului de rouă,
  • cu cât este mai mare umiditatea relativă, cu atât mai mică este este diferența dintre temperatura aerului și temperatura punctului de rouă,
  • la o temperatură de 100°C și o umiditate relativă de 100%, temperatura punctului de rouă este aceeași ca temperatura aerului, însă în orice altă situație, temperatura punctului de rouă este mai mică decât temperatura aerului,
  • temperatura punctului de rouă poate lua valori mai mici decât zero, dacă temperatura aerului și umiditatea relativă a aerului sunt corespunzător de mici (de exemplu, la o umiditate relativă de sub 50% și o temperatură mai mică de 10°C, punctul de rouă se va situa sub 0°C, iar la o temperatură a încăperii de 22°C, punctul de rouă va fi egal cu 0°C pentru o umiditate relativă a aerului de circa 20%).

Temperatura punctului de rouă pentru aerul umed este stabilită pe baza:

  • tabelelor disponibile în mod curent,
  • citiri ale diagramelor Mollier,
  • calcule bazate pe aproximarea Magnus,
  • măsurători cu ajutorul higrometrelor.

Pirometru cu determinarea punctului de rouă

Locuri expuse la scăderea temperaturii sub punctul de rouă

Formarea de rouă sau condensarea vaporilor de apă pe suprafețele care sunt mai reci decât mediul este un fenomen des întâlnit și adesea foarte nedorit. Problema condensării spontane declanșate de scăderea temperaturii apare foarte frecvent în tehnica de construcție. Aceasta afectează în principal locurile care pot fi expuse la temperaturi diferite, precum ferestre, rame de uși și ferestre, elemente structurale, fragmente de fațadă și acoperișuri. În cazul în care elementele de construcție sunt expuse la contactul cu temperatura exterioară și în interiorul clădirii, atunci în locurile cu temperatură scăzută apar picături de apă. Acest lucru este cauzat de faptul că, local, temperatura aerului a scăzut sub temperatura punctului de rouă.

Punctul de rouă și formarea de punți termice

Toate locurile care sunt expuse la impactul temperaturii și se caracterizează printr-o conductivitate termică relativ bună sunt numite punți termice. Acestea sunt elemente de construcție foarte inconfortabile din punctul de vedere al izolației termice. Prin punțile termice se produce o evacuare intensă a căldurii din clădire. Aceste elemente sunt caracterizate prin faptul că mențin o temperatură cu mult mai mică decât temperatura medie în interiorul clădirii. În afară de faptul că punțile termice reduc eficiența izolației întregii clădiri, ele provoacă, de asemenea, formarea de rouă pe suprafețele din interiorul clădirii. Umiditatea intensă și de lungă durată a suprafețelor punților termice conduce la o coroziune crescută a elementelor metalice și la formarea de spori de ciuperci și mucegai. Locul cel mai nefavorabil pentru formarea de punți termice îl reprezintă suprafețele de interior ale pereților multistrat, mansardelor și structurile din oțel necorespunzător izolate termic. În astfel de cazuri, diferențele frecvente de temperatură vor conduce la procese puternice de coroziune și la formarea de ciuperci, care sunt greu de identificat și de eliminat.


Conștienți de faptul că condensul se formează ca urmare a scăderii locale a temperaturii sub punctul de rouă, putem afla locurile din clădire în care se condensează vaporii și care sunt în mod natural punți termice. Cu cât umezeala în aceste spații este mai mare, cu atât evacuarea căldurii este mai intensă. Așadar, este important să contracarăm apariția unor astfel de locuri în faza de construcție și să le eliminăm pe durata exploatării clădirii. Acest lucru permite reducerea costurilor energiei termice și limitarea oricăror procese nedorite.

Vedeți de asemenea:

Pirometrul AX-7600 - măsurare fără contact a temperaturii și punctului de rouă.