INSTRUMENTE CU SUFLET DIGITAL

Verificarea mai uşoară a stării instalaţiilor cu ajutorul testerului de rezistenţă a izolaţiei AXIOMET AX-T2400

Tester de rezistenţă a izolaţieiUnul dintre cel mai des controlaţi parametri ai reţelelor de energie electrică de joasă tensiune este starea izolaţiei electrice, care protejează împotriva atingerii directe elementele conductoare de curent electric. Acest lucru este important pentru siguranța în utilizarea instalațiilor electrice și este dictat de cerinţele de protecţie la scurtcircuit.

Calitatea izolaţiei este determinată pe baza măsurării rezistenţei şi a curentului de fugă.

Monitorizarea stării tehnice a izolaţiei este necesară având în vedere degradarea continuă şi inevitabilă a rețelei, determinată de:

  • temperatură,
  • factori atmosferici, mecanici, chimici,
  • procese de îmbătrânire autonome.

În acelaşi timp, o mare parte din instalaţiile de joasă tensiune existente nu au fost modernizate, nici verificate de la momentul punerii în funcţiune. De aceea, criteriul de bază pentru menţinerea eficienţei lor în exploatare este controlul stării izolaţiei. Unul dintre instrumentele de măsură care permite testarea rezistenţei de izolaţie de cel mult 4 GΩ, este testerul digital AXIOMET AX-T2400.

Condiţiile de efectuare a măsurătorilor

Testul poate fi efectuat la tensiuni cuprinse în intervalul între 125 V DC şi 1000 V DC. Aparatul are funcţia de schimbare automată a intervalelor de măsurare.

Procedura de testare nu este impusă de producător, ceea ce înseamnă că utilizatorul trebuie să cunoască regulile de bază privind măsurarea rezistenţei de izolaţie. Nici durata măsurătorii nu este strict estimată, astfel încât aceasta poate fi controlată cu uşurinţă de către utilizator.

Utilizarea AX-T2400

Testerul este prevăzut cu un buton mare TEST, situat central, cu funcţie de blocare LOCK, cu ajutorul căruia utilizatorul poate activa modul de măsurare de înaltă tensiune fără a fi necesară ţinerea butonului în starea de activare. Acest lucru permite operatorului să controleze atât durata măsurătorii, cât şi tendinţa modificărilor valorilor momentane ale rezistenţei de izolaţie măsurate.

Aparatul AX-T2400 permite măsurarea tensiunii continue (max 1000 V DC) şi variabile (max 750 V AC- RMS) în banda de până la 400 Hz. Este prevăzut cu funcţie de descărcare automată a circuitului măsurat după terminarea măsurării. În plus, permite examinarea conexiunilor electrice cu rezistenţă redusă şi controlul continuităţii circuitelor într-un interval de până la 400 Ω.

Posibilităţi de utilizare a testerului

Testerul este prevăzut cu următoarele funcţii:

  • voltmetru de înaltă tensiune,
  • ohmetru pentru măsurări de rezistenţe mici.

În pofida dimensiunilor sale compacte, aparatul are cele mai utile funcţii de măsurare necesare pentru o verificare complexă a izolaţiilor.

Trebuie subliniat că testerul respectă cerințele prevăzute de standardul IEC 61010-1 pentru categoria de măsurare CAT III până la 1000 V şi este autorizat pentru efectuarea de măsurători complexe în elementele de distribuţie din reţelele de joasă tensiune, precum:

  • dulapuri cu aparatură de siguranţă şi control,
  • tablouri de distribuţie,
  • canale verticale şi structuri de acoperire pentru instalaţii, cu elemente de distribuţie şi contorizare.

Desigur, acestea sunt doar exemple de utilizare, pentru că aparatul permite verificarea tuturor elementelor instalaţiei electrice, de la punctele de distribuţie, până la prize şi receptoare.


Rezumat

Testerul digital de rezistenţă a izolaţiei AX-T2400 este recomandat pentru utilizatorii care doresc să verifice singuri instalaţiile din spaţiile rezidenţiale, de birouri şi comerciale. Poate fi utilizat în locuri în care există instalaţii de joasă tensiune sau în imobilele în care există instalaţii temporare. În plus, este cu adevărat indispensabil atunci când este necesară evaluarea rapidă a stării instalaţiei pentru luarea unei decizii privind continuarea lucrărilor de construcţii şi renovare.