INSTRUMENTE CU SUFLET DIGITAL

Siguranţa în timpul lucrărilor de control şi măsurare în instalaţiile electrice

Cel mai mare pericol apare atunci când măsurătorile sunt efectuate cu o tensiune cuplată de ≤1kV, în lipsa unei protecţii de bază şi cu un număr limitat de elemente de protecţie la electrocutare. În această situaţie, există riscul de atingere directă, deşi este admisă o întrerupere izolantă minimă, care să nu determine contact.

 Electrocutarea
**Electrocutarea

**
Rc - rezistenţa corpului uman
Rp - rezistenţa de trecere a curentului la pământ
Up - tensiune de atingere
Ur - tensiune de electrocutare
Jz - curent de scurtcircuit
Jr - curent de electrocutare

Lucrările de exploatare şi Igiena şi Securitatea în Muncă

Lucrările de control şi măsurare, de exemplu la recepţia tehnică, implică foarte adesea lucrul cu o tensiune de alimentare cuplată (≤1kV în componentele active ale instalaţiei şi receptoarelor). De aceea, conform Ordinului din Jurnalul Legilor din 2013, poz. 492, acestea aparţin domeniului lucrărilor de exploatare şi li se aplică normele de Igienă şi Securitate în Muncă referitoare la echipamentele energetice.

Condiţiile de lucru sub tensiune

Dacă lucrările de control şi măsurare sunt efectuate în apropierea elementelor aflate sub tensiune, atunci, conform ordinului, zona exterioară a lucrărilor trebuie să fie de 300mm. În plus, în cazul tensiunilor mai mari de 1kV, toate măsurătorile trebuie efectuate cu păstrarea unor întreruperi izolante corespunzătoare, iar zonele exterioare trebuie să fie mai mari – mărimea acestora depinde de valoarea tensiunii.

Lucrările de instalaţii cu depăşirea tensiunilor sigure

La efectuarea de măsurători în instalaţii, sunt necesare măsuri de precauţie speciale pentru că valoarea efectivă a tensiunii de reţea 230V depăşeşte valoarea admisibilă a tensiunii de lucru sigure (UL) şi a tensiunii de atingere. Valorile tensiunilor sigure sunt determinate de următorii factori:

  • tipul sursei de alimentare (de curent alternativ sau continuu),
  • condiţiile de mediu (încăperi: uscate, umede, umede şi calde),
  • valoarea curentului de electrocutare (curentul care determină efecte de durată ale electrocutării).

Valoarea admisibilă a curentului care trece prin corpul uman

Se consideră că valoarea admisibilă a curentului care trece prin corpul uman nu trebuie să depăşească 25mA în cazul curentului alternativ (AC) şi 60mA în cazul curentului continuu (DC). Acestea rezultă din valoarea estimată a rezistenţei corpului uman, stabilită la nivelul a 1000Ω. Astfel, tensiunile sigure iau valori de ordinul a 25VAC şi 60VDC, iar în condiţii de mediu speciale pot fi de două ori mai mici (12VAC, 30VDC).


Efectele trecerii curentului prin organismul uman:

(conform Centrului de Cursuri şi Publicaţii al Uniunii Electricienilor Polonezi).
  • Curent alternativ 50-60 Hz
Curent [mA] Efectul asupra organismului
1-1,5 Resimţirea trecerii curentului.
3-6 Contracţii musculare. Dureri.
10-15 Contracţii musculare puternice. Mâinile sunt desprinse cu greutate de pe conductor. Durere puternică a degetelor, braţelor şi spatelui.
15-25 Contracţii musculare foarte puternice. Mâinile nu pot fi desprinse de pe conductor fără ajutor. Dureri puternice. Dificultăţi de respiraţie.
peste 30 Contracţii musculare foarte puternice. Pierderea conştienţei. Fibrilaţie ventriculară.
  • Curent continuu
Curent [mA] Efectul asupra organismului
5-8 Începerea resimţirii trecerii curentului. Senzaţia de căldură.
20-25 Contracţii musculare. Senzaţie puternică de căldură.

Cerinţe legale privind lucrările de control şi măsurare

În afară de considerentele de securitate legate de riscul de electrocutare, există cerinţe legale referitoare la efectuarea lucrărilor de control şi măsurare. Acestea sunt prevăzute de Legea Energetică (Jurnalul Legilor 06.89.625) şi de Ordinul din Jurnalul Legilor din 2003 nr. 89 poz. 828.

Certificate de calificare

Conform normativelor, persoanele care se ocupă de exploatarea reţelelor, echipamentelor şi instalaţiilor electrice trebuie să deţină calificările corespunzătoare. Măsurătorile efectuate la recepţie şi pe durata exploatării fac parte din lucrările mai sus menţionate. Prin urmare, persoanele responsabile pentru supraveghere şi măsurătorile electrice trebuie să deţină certificate de calificare valabile.

Aspecte tehnice ale măsurătorilor electrice

Toate aspectele tehnice privind efectuarea măsurătorilor electrice sunt precizate în standardul PN-HD 60364-6-2016 (Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 6: Verificare). Acest standard nu include recomandări privind aparatura de măsură, ci doar standardizează succesiunea operaţiunilor de măsurare. Standardul stabileşte:

  • măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru efectuarea măsurătorilor electrice,
  • regulile de examinare, înainte de măsurare, a obiectului testat,
  • procedurile necesare înainte de începerea măsurătorilor şi pe durata efectuării acestora.

Cerinţe privind aparatura de măsură

Cerinţele tehnice generale referitoare la aparatura de măsură sunt prevăzute de standardul PN-EN 61010:2011 (Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator). Aspectele legate de aparatura destinată măsurătorilor în instalaţiile electrice au fost detaliate în standardul PN-EN 61557:2007 (Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune cu tensiuni alternative de până la 1 kV şi continue de până la 1,5 kV. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie).

Marcajul CE

Marcajul CE

În afară de cerinţele tehnice prevăzute de standardele în vigoare, toate echipamentele de măsură trebuie să aibă marcajul CE, care indică respectarea directivelor UE în domeniul securităţii (directiva pentru joasă tensiune LVD 2006/95/CE în vigoare).


Rezumat

Respectarea procedurilor de securitate pe durata efectuării măsurătorilor electrice este foarte importantă dat fiind riscul de electrocutare. Trebuie aşadar avute în vedere reglementările legale în vigoare, care impun îndeplinirea unor cerinţe, atât în ceea ce priveşte calificarea, cât şi operaţiunile de măsurare, dar şi cu privire la aparatura de măsură utilizată.