INSTRUMENTE CU SUFLET DIGITAL

De ce depinde temperatura punctului de rouă?

Temperatura punctului de rouă stabileşte cât de mult trebuie răcită o suprafaţă aflată într-un anumit spaţiu cu aer, pentru ca apa să înceapă să se condenseze pe aceasta.

Temperatura punctului de rouă depinde, în primul rând, de:

  • umiditatea relativă ambiantă (RH)
  • temperatura ambiantă (T).

Fenomenul se produce cu atât mai uşor cu cât umiditatea relativă a aerului este mai mare. Acest lucru înseamnă că, pentru o umiditate relativă mare, temperatura punctului de rouă este înaltă (diferă cu puţin de temperatura actuală a spaţiului respectiv).

De asemenea, punctul de rouă depinde direct proporţional de temperatura ambiantă, ceea ce rezultă din efectul umidităţii asupra diferenţei dintre temperatura ambiantă şi temperatura punctului de rouă.

Exemple de valori ale punctului de rouă (DP)

Temperatura ambiantă Umiditate relativă Temperatura suprafeţei
AT [°C] RH [%] DP [°C]
20 65 13.7
23 67 16.5
20 68 13
24 60 16.5
18 65 12
22 55 12

 

Merită adăugat faptul că temperatura punctului de rouă depinde de presiunea existentă în spaţiul respectiv (cu cât presiunea este mai mare, cu atât este mai scăzut punctul de rouă), dar în majoritatea situaţiilor din practică, este suficient să luăm în considerare temperatura şi umiditatea relativă a aerului, care integrează ele însele dependenţa de presiune.


Citiţi şi: