INSTRUMENTE CU SUFLET DIGITAL

Alimentatorul de laborator de mare putere AXIOMET AX-3020L

AX-3020L
AX-3020L
Preţ net de la 271.44 EUR
alimentator liniar de mare putere cu reglare a tensiunii de ieşire şi limitare reglabilă a curentului de ieşire

Alimentatorul de laborator AX-3020L este un alimentator liniar de mare putere cu reglare a tensiunii de ieşire şi limitare reglabilă a curentului de ieşire. În mod implicit, limitarea curentului este redusă la minimum şi asigură o sarcină de curent de ieşire completă.

Construcţia AX-3020L

Alimentatorul are o construcţie clasică, în sistemul: transformator-redresor-filtru-stabilizator. Reglarea continuă a limitării de curent este realizată cu ajutorul potenţiometrului de montare disponibil pe panoul de control al alimentatorului.

Caracteristicile alimentatorului

AX-3020L are un factor de ondulaţie scăzut şi asigură o separare galvanică completă a sarcinii conectate la alimentatorul AX-3020L de reţeaua de energie electrică. Oferă posibilitatea configurării a aproape oricărei dispuneri de conexiuni serie, paralel sau mixte, în scopul creşterii parametrilor de ieşire şi a puterii de ieşire disponibile.

Conectarea în serie a alimentatoarelor
Fig. a) Conectare în serie a alimentatoarelor, care creşte tensiunea maximă de ieşire.

Posibilităţi de configurare

Alimentatorul marca AXIOMET se distinge printr-un bun coeficient al puterii de ieşire raportat la preţ. Astfel, cu costuri mici putem obţine un circuit de alimentare unipolar sau bipolar cu o sarcină foarte mare.

În figurile a) şi b) sunt prezentate posibilităţi de configurare a mai multor alimentatoare pentru construirea unor circuite de alimentare mai complexe.

Utilizarea AX-3020L

Tipurile menţionate de configurare a alimentatoarelor pot fi utilizate:

  • ca încărcătoare ale circuitelor prototip cu acumulatori,
  • pentru funcţionare în configuraţie bipolară - pentru alimentarea amplificatoarelor operaţionale hibrid de mare putere.

Merită să reţinem faptul că alimentatorul AX-3020L oferă posibilitatea conectării sarcinii într-un sistem cu patru borne, astfel încât pot fi reduse pierderile de putere de pe rezistenţele conexiunilor şi poate fi mărită distanţa sarcinii faţă de alimentator.

Conectarea în paralel a alimentatoarelor
Fig. b) Conectare în paralel a alimentatoarelor, care creşte curentul maxim de ieşire.

Lucrări asupra prototipurilor

Ca urmare a dezvoltării continue a pieţei vehiculelor electrice şi a echipamentelor portabile alimentate cu acumulatori, toate lucrările asupra prototipurilor necesită utilizarea unor alimentatoare de curent continuu cu posibilitatea reglării curentului de alimentare. În această situaţie, chiar şi un singur alimentator va acoperi necesarul de alimentare al acumulatorilor cu acid, litiu-ion (Li-Ion) şi litiu-polimer (Li-Po).

Prin conectarea în serie a două alimentatoare, poate fi crescut foarte uşor domeniul tensiunii de ieşire şi poate fi realizat un sistem de încărcare a bateriilor de acumulatori Li-Ion prin legare serie-paralel la o tensiune de 48V.

Este utilizat în mod frecvent în vehiculele electrice simple.

Configuraţia bipolară

În acest caz, configuraţia serie sau serie-paralel asigură o sarcină de alimentare corespunzătoare cu pulsaţii foarte mici, de ordinul a 1mV. Permite şi reglarea de precizie a tensiunii de ieşire, care va fi adaptată la cerinţele circuitului amplificatorului. O asemenea soluţie este cu mult mai ieftină decât achiziţionarea unui singur alimentator cu putere de ieşire echivalentă.

În plus, construirea de configuraţii cu dispuneri multiple scade cu mult secţiunile active ale cablurilor de alimentare în ceea ce priveşte tensiunea continuă şi reduce problema supraîncălzirii conexiunilor electrice din circuitul de ieşire.


Rezumat

Datorită construcţiei simple şi puterii mari de ieşire a alimentatorului AXIOMET AX-3020L, puterea de ieşire poate fi multiplicată într-un mod simplu şi ieftin şi poate fi realizată o sursă de alimentare DC reconfigurabilă cu putere de ieşire foarte mare.