NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-B2135ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2135CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2120ST/17

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120RD

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Laboratórne programovateľné zdroje AX-3003P a AX-6003P

Laboratórne programovateľné zdrojeOd laboratórnych zdrojov sa vyžaduje predovšetkým možnosť regulácie napätia a výstupný prúd s vysokým rozlíšením výstupného prúdu, veľmi dobré parametre v rámci stabilizácie a minimalizácie zvlnení a šumov pre regulované napätie. Práve tieto, ale aj mnohé iné vlastnosti možno pripísať laboratórnym zdrojom AX-3003P a AX-6003P značky AXIOMET.

V laboratórnych podmienkach sú veľmi užitočné parametre programovateľných zdrojov AX-3003P a AX-6003P značky AXIOMET, ktoré poskytujú možnosť súbežného odpočtu hodnôt napätia a prúdu s plynulou reguláciou. V prípade potreby paralelného merania napätia a intenzity prúdu nie je preto potrebné prepínať meracie funkcie na zdroji. Okrem toho je možná priebežná analýza meniacich sa hodnôt. Plynulá regulácia tiež umožňuje veľmi presné nastavenie napätia a výstupného prúdu so zohľadnením veľmi jemných nárastov alebo poklesov.

Kľúčové miesto má:

 • ochrana proti preťaženiu,
 • prepäťová ochrana,
 • teplotná ochrana,
 • ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu.

Laboratórne programovateľné zdrojeJednotlivé funkcie sa nastavujú pomocou tlačidiel [Shift][Menu], ktoré umožňujú prechod k nastaveniam jednotlivých funkčných prvkov, a možnosti pre aktuálne funkcie sa vyberajú pomocou tlačidla [Menu].

Zdroj si môže zapamätať do 100 užívateľských nastavení. Pritom je možné zobraziť údaje z pamäte a následne pomocou numerických tlačidiel zvoliť miesto v pamäti, z ktorého sa zobrazia údaje, čo sa potvrdzuje tlačidlom [Enter].

Ako výhody programovateľných zdrojov sa okrem funkcie napájania, ktorá zahŕňa dodávanie definovaného, veľmi presne zadaného napätia a prúdu, treba uviesť možnosť programovania a odčítania mnohých parametrov. Táto funkcionalita je mimoriadne nápomocná pri projektovaní a spúšťaní elektronických zariadení, najmä však pri výpočtoch. Ďalšia, programovanie elektrických veličín , umožňuje rýchlu zmenu hodnôt napätia a prúdu, čím zjednodušuje prácu s rozličnými napájanými zariadeniami a systémami. Napätie a prúd na výstupe zdroja sú opakovateľné.

Laboratórne programovateľné zdrojeOkrem spomínaných parametrov si pozornosť zaslúži programovanie parametrov pomocou numerickej klávesnice a možnosť použiť krokové tlačidlo, ktoré každým stlačením funkčného tlačidla zvýši alebo zníži hodnotu napätia alebo prúdu o krokovú hodnotu. Pri práci, ktorá si vyžaduje stálu a presnú reguláciu veličín na výstupe, je veľmi nápomocný otočný regulátor. Napríklad, stlačením tlačidla [<] alebo [>] sa kurzor presúva vľavo alebo vpravo. Otáčanie otočného regulátora zvyšuje hodnotu, na ktorej sa kurzor nachádza, o 1, zvýšenie jednotky a naopak.

Parametre zdrojov

Výstupné napätie v modeli AX-3003P predstavuje 30 V DC, a v AX-6003P je to 60 V DC, pri výstupnom prúde regulovanom v rozsahu od 0 do 3 A. Zdroj AX-6003P umožňuje napájať zariadenia a systémy s vyšším výkonom.

Parametre AX-3003P AX-6003P
AX-3003P
Cena bez DPH od 147 EUR
AX-6003P
Cena bez DPH od 153 EUR
Typ napájacieho zdroja laboratórny programovateľný laboratórny programovateľný
Druh napájacieho zdroja
 • jednokanálový
 • lineárny
 • programovateľný
 • jednokanálový
 • lineárny
 • programovateľný
Druh použitého displeja LCD 5-miestny LCD 5-miestny
Počet kanálov 1 1
Výstupné napätie 0...30V DC 0...60V DC
Výstupný prúd 0...3A 0...3A
Rozlíšenie výstupného napätia 1mV 1mV
Rozlíšenie výstupného prúdu 0.1mA 0.1mA
Stabilizácia prúdu ≤0,2% + 3mA ≤0,2% + 3mA
Stabilizácia napätia ≤0,01% + 3mV ≤0,01% + 3mV
Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného) ≤1mVrms ≤1mVrms
Ochrana
 • pred opačnou polarizáciou
 • pred preťažením
 • proti prepätiu
 • tepelná
 • pred opačnou polarizáciou
 • pred preťažením
 • proti prepätiu
 • tepelná
Vlastnosti meracích prístrojov
 • ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu
 • pamäť na 100 nastavení
 • plynulé nastavenie napätia a prúdu
 • súčasný odpočet napätia a prúdu
 • ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu
 • pamäť na 100 nastavení
 • plynulé nastavenie napätia a prúdu
 • súčasný odpočet napätia a prúdu
Zdroj napájania 110/220V, ±10%, 50/60Hz 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Štandardná výbava
 • kábel USB
 • napájací kábel
 • softvér
 • kábel USB
 • napájací kábel
 • softvér
Verzia vidlice EU EU
Rozmery 126x143x296mm 126x143x296mm
Hmotnosť 5.5kg 5.9kg

Ostatné parametre zdrojov sú rovnaké:

 • rozlíšenie výstupného napätia 1 mV
 • rozlíšenie výstupného prúdu 0,1 mA.

Parametre napájania ma môžu nastavovať veľmi presne, čo je mimoriadne dôležité pri zariadeniach s veľmi nízkym výkonom.

V praxi sa používajú dva spôsoby nastavovania výstupného prúdu:

 • stláčaním numerického tlačidla a následne tlačidla [Enter] sa nastaví výstupná hodnota prúdu
 • spolu so stlačením otočného regulátora sa okamžite mení hodnota výstupného prúdu. Tento spôsob pri zapnutom výstupe zmení výstupný prúd o hodnotu otáčky otočného regulátora.

Rovnako dôležitá je stabilizácia napätia (≤0,01% + 3mV) a prúdu (≤0,2% + 3mA). Zvlnenia a šumy pre regulované napätie sú ≤1mVrms. Dosahuje sa tým veľmi presná stabilizácia výstupného napätia, čo je mimoriadne dôležité pri laboratórnych prácach, najmä pri práci so zariadeniami citlivými na zmeny hodnôt napätia a intenzity prúdu. Zdroje sú vybavené 1 výstupným kanálom. Dôležitý je tiež teplotný súčiniteľ ≤300ppm/°C. Presnosť nastavení dosahuje ± 0,03% hodnoty + 10mV (25±5°C) a čas návratu predstavuje 100us (zmena zaťaženia o 50%, minimálne zaťaženie 0,5A).

Zariadenia sú napájané napätím 115/230 V AC (±10%, 50/60Hz), rozmery zdrojov sú 126 x 143 x 296 mm pri hmotnosti 5,5 kg.

Možnosti nastavení

 • nastavenie prepäťovej ochrany sa uskutočňuje stlačením tlačidla [OVP], čo umožní nastaviť maximálnu hodnotu výstupného napätia. Ak je nastavená hodnota alebo aktuálna výstupná hodnota vyššia ako maximálna, výstup sa odpojí, a zároveň to bude signalizované svetelne aj zvukovo.
 • nastavenie stavu ochrany proti preťaženiu,
 • nastavenie doby oneskorenia napätia/prúdu,
 • nastavenie ochrany proti preťaženiu,
 • nastavenie kroku napätia,
 • nastavenie kroku prúdu,
 • nastavenie self-testu napätia. Pomocou automatického self-testu napätia sa koriguje presnosť výstupného napätia.

Kľúčovú úlohu zohráva možnosť nastavenia:

 • tlačidiel pre rýchly prístup,
 • zvukového signálu,
 • a tiež počtu pracovných cyklov.

Nakoniec je tu aj možnosť ideálneho prispôsobenia parametrov zdroja parametrom napájaného zariadenia, predovšetkým v laboratórnych podmienkach. Pri nastavení pracovných cyklov sa vychádza z výberu pomocou numerických tlačidiel a určovaní počtu cyklov od 0 do 99999.

Ďalšou použiteľnou funkciou je diaľkové ovládanie prostredníctvom komunikácie zdroja s PC cez USB rozhranie. Softvér umožňuje diaľkové ovládanie všetkých funkcií, ktoré sa môžu vykonávať pomocou čelného panelu zariadenia.

Laboratórne programovateľné zdroje AX-3003P a AX-6003P značky AXIOMET predstavujú dobré riešenie pre užívateľov, ktorí očakávajú široké možnosti v rámci nastavení jednotlivých parametrov zdroja spolu s ochranou, vysokou presnosťou regulácie výstupného napätia a prúdu.