NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

TESTER-MS6812

Skúšačka: identifikátor káblových párov

TESTER-MS6811

Skúšačka: kabeláže LAN; Výbava: mäkké puzdro; Displej: 10 LED

PPOM-14

Súprava meracích káblov; Umen: 60VDC; Dĺž: 0,8m; čierna a červená

MOD-TEMP105D

Teplomer; číslicový,montážny; na panel; LCD 3,5-miestny; Dĺž: 1m

MOD-TEMP104D

Teplomer; číslicový,montážny; NTC; na panel; LCD 3,5-miestny

MOD-TEMP104C

Teplomer; číslicový,montážny; na panel; LCD 3,5-miestny; Dĺž: 1m

MOD-TEMP103

Teplomer; číslicový,montážny; na panel; Výš.zobr.1: 19mm; LCD

MOD-TEMP102C

Teplomer; číslicový,montážny; na panel; Výš.zobr.1: 13mm; LCD

MOD-TEMP102B

Teplomer; číslicový,montážny; na panel; Výš.zobr.1: 13mm; LCD

MOD-TEMP102A

Teplomer; číslicový,montážny; na panel; Výš.zobr.1: 13mm; LCD

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Meranie napätia a prúdu pomocou kliešťového merača výkonu AXIOMET AX-3550

AX-3550 Vďaka svojim malým rozmerom a vnútornému priemeru klieští (Ø55 mm) je veľmi užitočný pri akýchkoľvek kontrolných a meracích prácach a pri zabezpečovaní nepretržitej prevádzky.

AX-3550 umožňuje meranie TRUE RMS (skutočnej účinnej hodnoty) striedavých napätí a prúdov s frekvenciou v rozsahu od 50 Hz do 200 Hz.

Týmto prístrojom je možné merať:

  • činný (kW), jalový (kVA) a zdanlivý (kvar) výkon v rozsahu od 0,1 do 750;
  • účinník cosφ (0,3 - 1);
  • fázový uhol (0 - 90°);
  • činnú energiu (0,001 - 9999 kWh).

Všetky merania výkonu prebiehajú v jednofázových alebo vyvážených trojfázových systémoch.

Meracie rozsahy sa menia automaticky:

  • s presnosťou ±(1,2% + 5 číslic) pre napätia 100/400/750 V;
  • s presnosťou ±(2% + 5 číslic) pre prúdy 40/100/400/1000 A.

Veľký a podsvietený LCD displej ponúka:

  • bargraf, tzn. 35-segmentový svetelný stĺpec,
  • prehľadnú stupnicu meracieho rozsahu,
  • funkciu uloženia výsledkov až 99 meraní do pamäte zariadenia (funkcia SAVE). Funkcia HOLD umožňuje podržať aktuálne zobrazenú hodnotu na displeji a funkcia MAX/MIN meranie minimálnej a maximálnej hodnoty.

AXIOMET AX-3550 je okrem toho vybavený ochranou proti preťaženiu a bezdotykovým detektorom napätia. Zariadenie je možné prostredníctvom USB portu pripojiť k počítaču a do programu dodávaného spolu so zariadením na disku CD stiahnuť výsledky merania.