NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-B2135ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2135CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2120ST/17

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120RD

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Bezdotykový detektor napätia AXIOMET AX-T2090

Detektor AX-T2090 Dektektory umožňujú detekovať polohu vodičov v stenách a lokalizovať prerušenia v napájacej sieti. Profesionálne produkty môžu poslúžiť tiež na hľadanie kovových vedení (napr. rúr alebo plechových ventilačných potrubí) bez akéhokoľvek zásahu do povrchových vrstiev v miestnosti.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

AX-T2090 značky AXIOMET je profesionálny bezdotykový detektor napätia a vodičov. Dostupný je vo forme súpravy vysielača a prijímača a ďalšieho príslušenstva. Aj samotný prijímač je schopný v stenách detekovať vodiče pod napätím, ale ozajstnú presnosť a pokročilé funkcie ponúka v súčinnosti s vysielačom.

Bezdotykový detektor napätia Prijímač má čitateľný a podsvietený displej a súbor tlačidiel. V režime samostatnej prevádzky dokáže bezdotykovo detekovať striedavé napätie do hĺbky cca 0,4 m. Je určený na hľadanie vodičov pod napätím v rozsahu od 12 do 400 V AC a s frekvenciou do 60 Hz.

Zariadenie je napájané 9V batériami, po jednej pre vysielač aj prijímač. V dvojpólovom režime môže vysielač využívať napájaciu sieť. Prístroj sa po hodine bez aktivity automaticky vypne.

Zariadenie je praktické, ľahké, no súčasne pevné. Vysielač váži cca 130 g, prijímač 180 g, oba sú v pevnom ochrannom kufríku, celá súprava váži necelé 2 kg.

VÝHODY VYSIELAČA

Ak sa na detekciu vodičov použije vysielač, možnosti detektora sa výrazne zvýšia:

  • vďaka použitiu signálu s frekvenciou 125 kHz sa presnosť lokalizácie vodičov zásadne zvýši;
  • narastie aj hĺbka detekcie – na 0,5 m v prípade 2-pólovej konfigurácie a až na 2 m, ak je uzemňovací vodič pripojený k príslušnému uzemneniu. Takým príkladom je zásuvka s uzemnením (jednopólová metóda). Samozrejme hĺbka detekcie závisí od druhu a hrúbky vrstiev nachádzajúcich sa medzi vodičmi a prijímačom.
  • jeden detektor môže spolupracovať aj so siedmimi vysielačmi paralelne emitujúcimi rôzne kódy. Už pri dvoch vysielačoch má užívateľ možnosť veľmi presne určiť miesto prerušenia elektroinštalácie (rovnako uzemneného napr. počas zatĺkania klincov) – bude to miesto, v ktorom sa zistí zmena detekovaného kódu.

PRAKTICKÉ POUŽITIE

AX-T2090 môže slúžiť na:

  • lokalizovanie káblov v uzatvorených a otvorených obvodoch.
  • lokalizovanie zásuviek, škatuliek a prepínačov v domácej sieti.
  • triedenie káblov, rovnako tých zapojených aj nezapojených.

Merania je možné realizovať nielen v stenách, ale aj v pôde.

Prístroj pracuje v automatickom alebo manuálnom režime, ktorý umožňuje zistiť úroveň detekovaného signálu. Displej na vysielači informuje o detekovanom napätí vo vodičoch. Bargraf na prijímači a početné piktogramy uľahčujú diagnostiku siete. LED dióda na hlavici prijímača zjednodušuje prácu v tmavých miestnostiach.


Vďaka súladu s požiadavkami normy PN-EN 61010 kategórii III do 300 V AX-T2090 môže bezpečne slúžiť na diagnostiku elektroinštalácie v objektoch, vrátane exteriérových priestorov.

Bezdotykový detektor napätia a vodičov